Βασικά Βιογραφικά στοιχεία

Ονοματεπώνυμο

:

Αμαλία  Δ. Καραγκούνη-Κύρτσου

Ημερομηνία γέννησης

:

18 Ιουλίου 1951

Τόπος γέννησης

:

Λιανοκλάδι Φθιώτιδας 

Οικογενειακή κατάσταση

:

Έγγαμη με δύο παιδιά

Διεύθυνση εργασίας

:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής, Αθήνα 157 81
(τηλ. 210-7274526, fax 210-7274901
Ε-mail: akar@biol.uoa.gr)

Διεύθυνση κατοικίας

:

Ηροδότου 15, Κολωνάκι, ΤΚ 10500, Αθήνα

Υπηρεσιακή κατάσταση

:

1980-1982, Επιμελήτρια Εργ. Γενικής Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.
1982-1993, Λέκτορας Μικροβιολογίας, Εργ. Γενικής Βοτανικής, Το-μέας Βοτανικής - Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.
1993-2002, Επίκουρη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Τομέας Βοτανι-κής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.
2002-2008, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.
2008-σήμερα, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

Βασικές Σπουδές

:

Α΄  Γυμνάσιο Θηλέων Λαμίας, 1969

Πανεπιστημιακές Σπουδές

:

(α)  Πτυχίο Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 1975
(β) Διδακτορική Διατριβή Βιολογίας, University of Warwick, U.K., 1979


Μετεκπαιδεύσεις - Υποτροφίες

1984

(*) Μετεκπαίδευση διάρκειας οκτώ εβδομάδων με σκοπό την εκμάθηση τεχνικών γενετικής μηχανικής. Τμήμα Εφαρμοσμένης Βιολογίας του Πανεπιστημίου  Cardiff (Department of Applied Biology, UWIST, University of  Cardiff, U.K.).

1987
1988

(*)  Μετεκπαίδευση έξι μηνών (βλέπε κατωτέρω).
(*)  Μετεκπαίδευση έξι μηνών (βλέπε κατωτέρω).
Κατά τη χρονική διάρκεια των ανωτέρω 12 μηνών σκοπός της μετεκπαίδευσης ήταν η μελέτη της φυσιολογίας των βακτηρίων (θειοβακτηρίων και κυανοβακτηρίων) σε συνεχείς καλλιέργειες (βλέπε επιστημονικές εργασίες 4, 5, 6 και 10, σελ. 59-60). Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Warwick (Department of Biological Sciences, University of  Warwick, U.K.).

1990

(*) Μετεκπαίδευση έξι εβδομάδων, στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Warwick (Department of Biological Sciences, University of  Warwick, U.K.).  Η επίσκεψη έγινε με σκοπό κάποια προκαταρκτικά πειράματα για την προετοιμασία ερευνητικού ευρωπαϊκού προγράμματος.

1991

Μετεκπαίδευση έξι εβδομάδων, με σκοπό την εκμάθηση τεχνικών που αφορούσαν στον χειρισμό εδαφικών μικροβιακών δειγμάτων (BRIDGE BIOT-CT91). Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Warwick (Department of Biological Sciences, University of  Warwick, U.K.).

1992

Μετεκπαίδευση οκτώ εβδομάδων, με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης της επιλεκτικής πίεσης στη σταθερότητα και τη μεταφορά γονιδίων σε πληθυσμούς στρεπτομυκήτων στο έδαφος (βλέπε επιστημονική εργασία 13, σελ. 60). Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Warwick (Department of Biological Sciences, University of  Warwick, U.K.). Υποτροφία από τον Οργανισμό  Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).

1993

Μετεκπαίδευση έξι εβδομάδων, με σκοπό την εκμάθηση τεχνικών ταυτοποίησης  μικροοργανισμών (BRIDGE BIOT-CT91), (βλέπε επιστημονική εργασία 18, σελ. 61).  Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Warwick (Department of Biological Sciences, University of  Warwick, U.K.). 

1994

Μετεκπαίδευση τεσσάρων εβδομάδων, με σκοπό την εκμάθηση τεχνικών μεταφοράς γενετικού υλικού σε συστήματα μικρόκοσμου εδάφους μεταξύ πληθυσμών στρεπτομυκήτων (BRIDGE BIOT-CT91) (βλέπε επιστημονικές εργασίες 15, 16, 17, 19 και 20, σελ. 61). Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Warwick (Department of Biological Sciences, University of  Warwick, U.K.).

1996

Μετεκπαίδευση έξι εβδομάδων, με σκοπό την εκμάθηση μοριακών τεχνικών απομόνωσης πλασμιδιακού γενετικού υλικού και της μεθόδου ηλεκτροφόρησης παλλόμενου πεδίου (PFGE) σε δείγματα στρεπτομυκήτων (BRITICH COUNCIL, ATH/882/2/AU/96-98). Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Warwick (Department of Biological Sciences, University of  Warwick, U.K.).

(*)

Η μετεκπαίδευση υποστηρίχθηκε από τα ερευνητικά προγράμματα των Καθηγητών J.H. Slater (επιβλέπων), D.P. Kelly και N.G. Carr, εξεταστές (εσωτερικός και εξωτερικός εξεταστής αντίστοιχα), της Διδακτορικής μου Διατριβής.

 

 
   Επικοινωνία

by NetPath Holistic Technology Solutions