Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα


Συμμετοχή σε 30, οικονομικά επιχορηγούμενα, ερευνητικά προγράμματα. Τα αναφερόμενα ποσά είναι αυτά τα οποία διαχειρίστηκα ως Επιστημονικά Υπεύθυνη των προγραμμάτων μέσω του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Πρόγραμμα BRIDGE (BIOT-CT91) με τίτλο “The effects of selection on gene stability and transfer in population of bacteria in soil” και κωδικό 70/3/0912.  Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 100.000 €. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/10/1991, η διάρκειά του ήταν δύο έτη και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Πρόγραμμα STRIDE HELLAS 91 με τίτλο “Establishment and Development of a National Laboratory Network for the Applied Research and Production of Βioactive Peptides” και κωδικό 70/3/1003. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 76.302 €. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/10/1992, η διάρκειά του ήταν δύο έτη και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Επέκταση του προγράμματος STRIDE με τίτλο “Establishment and Development of a National Laboratory Network for the Applied Research and Production of Bioactive Peptides” και κωδικό 70/3/1347.  Δόθηκε επιπλέον επιχορήγηση στην ερευνητική μου ομάδα ύψους 16.140,86 € από το Υπουργείο Οικονομικών για την κάλυψη επιπλέον αναγκών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ερευνητικού έργου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/10/1992, η διάρκειά του ήταν δύο έτη και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Πρόγραμμα EΠET II-Υποπρόγραμμα 1 με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη και πρωτοποριακή προσέγγιση Ε&Τ για την παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων από αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα» και κωδικό 70/3/2079. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 90.000 €. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/4/1995, η διάρκειά του ήταν τρία έτη και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Πρόγραμμα απομόνωσης στελεχών στρεπτομυκήτων από επιλεγμένα οικοσυστήματα. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία Novo Nordisk A/S με το ποσό των 5.869,40 €. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/4/1995, ήταν διάρκειας τριών μηνών και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Πρόγραμμα με το Μετσόβειο Πολυτεχνείο που αφορούσε στη μελέτη εκτίμησης της πορείας εποίκησης των μνημείων της Ακρόπολης από μικροοργανισμούς.  Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης με το ποσό του 2.935 €. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 4/4/1995, ήταν διάρκειας δύο ετών και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Πρόγραμμα BRITICH COUNCIL, ATH/882/2/AU/96-98 με τίτλο “Isolation of hyperthermophilic bacteria from the Greek volcanic island Sandorini.  Bacterial screening for enzyme production of potential biotechnological and industrial importance” και κωδικό 70/4/2681. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε από το Βρετανικό Συμβούλιο με το ποσό των 2.640 €.  Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/10/1996, η διάρκειά του ήταν δύο έτη και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Πρόγραμμα IMPROLIVE (FAIR-CT96-1420) με τίτλο “Improvements of treatments and validation of the liquid-solid waste from the two phases olive oil extraction” και κωδικό 70/3/3203. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 138.000 €. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/1/1997, η διάρκειά του ήταν τρία έτη και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Πρόγραμμα ΠΑΒΕ 96 (ΒΕ 321) με τίτλο «Μείωση απωλειών σακχαρουργείων με έλεγχο της μικροβιακής δραστηριότητας στις γραμμές παραγωγής» και κωδικό 70/3/3633.  Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 8.804 €.  Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/2/1997, η διάρκειά του ήταν δύο έτη και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Πρόγραμμα ΝΑΤΟ Science for stability programme, GR-Carob project με τίτλο “Innovative technology for the economic and ecological valorization of carob beans” και κωδικό 70/3/2338. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τo NATO και ξεκίνησε με τον Επίκουρο Καθηγητή Σ. Μαράκη ως επιστημονικά υπεύθυνο την 1/9/1994.  Ασχολήθηκα με το εν λόγω πρόγραμμα τα δύο τελευταία από τα τέσσερα χρόνια της διάρκειάς του. Στο διάστημα αυτό διαχειρίστηκα ως επιστημονικά υπεύθυνη το ποσό των 314.013 €.  Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/4/1997 και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ με τίτλο «Μικροβιακή αποχρωμίωση σκεφιδίων (στερεών αποβλήτων βυρσοδεψίας) για ανάκτηση του χρωμίου και πρωτεϊνών υψηλής θρεπτικής αξίας» και κωδικό 70/3/4391. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 8.804 €. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/5/1997, η διάρκειά του ήταν δύο έτη και αποπερατώθηκε επιτυχώς. Επιστημονικά υπεύθυνο ήταν το ΕΛΚΕΔΕ.
 • Πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ, στο οποίο ήμουν συντονίστρια, με τίτλο «Ολοκληρωμένη πρόταση για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα βιομηχανικά στερεά απόβλητα των βυρσοδεψείων» και κωδικό 70/3/4391. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με το ποσό των 99.780 €.  Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/7/1998, η διάρκειά του ήταν δύο έτη και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Οι στρεπτομύκητες ως χρήσιμο εργαλείο για τη βιοεξυγίανση επιμολυσμένων από πετρέλαιο εδαφών» και κωδικό 70/4/4242. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών με το ποσό των 2.348 €. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/9/1998, ήταν διάρκειας ενός έτους και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Πρόγραμμα EU-Biotechnology, RESERVOIR (BIO4 CT98 0053) με τίτλο “Antibiotic resistance genes in the environment. A comprehensive, multi-phasic survey of prevalence and transfer” και κωδικό 70/3/4404. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 160.000 €.  Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/10/1998, η διάρκειά του ήταν δύο έτη και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ-Υποπρόγραμμα 1 με τίτλο «Ολοκληρωμένη και καινοτόμος προσέγγιση ταυτόχρονης παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (αμινοξέα – ολιγο/πολυσακχαρίτες) από παραπροϊόντα σακχαρουργείων» και κωδικό 70/3/4550. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 96.552 €. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/10/1998, η διάρκειά του ήταν 30 μήνες και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία. Μικροβιολογία – Μικροβιακή Ζύμωση» και κωδικό 70/4/4242. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών με το ποσό των 2.348 €. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/1/2000, ήταν διάρκειας ενός έτους και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ-Υποπρόγραμμα 1 με τίτλο «Αξιοποίηση Αποβλήτων Βιομηχανίας Γαλακτοκομικών Προϊόντων για Βιοτεχνολογική Παραγωγή Ξανθανίου και Xρήση του ως Γαλακτοματοποιητή / Σταθεροποιητή σε Αγαθά Διατροφής» και κωδικό 70/3/5128. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε με  το ποσό των 39.650 €.  Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/1/2000, η διάρκειά του ήταν 18 μήνες και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
Text Box: 18.	Πρόγραμμα με τίτλο «Έλεγχος δειγμάτων Γενετικά Τροποποιημένων προϊόντων» και κωδικό 70/3/4862. Το εργαστήριο έχει συνεχή χρηματοδότηση με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ και σύμφωνο με τα πρότυπα ISΟ/IEC 17025 και μέχρι στιγμής έχει χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 140.294,60 €. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2000 και θα παραμείνει ανοικτό όσο λειτουργεί η Ομάδα Μικροβιολογίας του Τομέα Βοτανικής.
 • Πρόγραμμα EU-ACTAPHARM (QLK3-CT 2001-01783D6, AC ACTAPHARM) με τίτλο “Innovative approaches to the discovery of novel bioactive compounds from natural actinomycete communities” και κωδικό 70/3/6132. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 207.000 €. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/10/2001, ήταν διάρκειας τριών ετών και αποπερατώθηκε επιτυχώς.   
 • Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Βιομετατροπή φυτικών παραπροϊόντων βιομηχανίας σόγιας σε πρωτεϊνούχο ζωοτροφή» και κωδικό 70/4/4242. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών με το ποσό των 2.054 €. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2001, ήταν διάρκειας ενός έτους και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Αξιοποίηση αποβλήτων βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων για βοοτεχνολογική παραγωγή ξανθανίου» και κωδικό 70/4/4242. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών με το ποσό των 2.000 €. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2002, ήταν διάρκειας ενός έτους και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Πρόγραμμα με τίτλο «Μελέτη της μικροβιακής χλωρίδας στα μνημεία Ακροπόλεως» και κωδικό 70/3/4862. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού με το ποσό των 38.000 €. Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας δύο ετών, ξεκίνησε την 01/03/2002 και αποπερατώθηκε επιτυχώς.

Text Box: 23.	Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, με τίτλο «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» και κωδικό 70/3/6725. Το πρόγραμμα στήριζε δύο κύκλους σπουδών (2003-2006) και ξεκίνησε την 01/09/2003 με το ποσό των 156.500 €. Επεκτάθηκε για άλλα δύο χρόνια (μέχρι τις 31/08/2008) και βρίσκεται στη διαδικασία χρηματοδότησης με το ποσό των 273.700 €.

 • Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ανίχνευση ακτινοβακτηρίων με βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον σε φυσικά περιβάλλοντα με χρήση μοριακών τεχνικών» και κωδικό 70/4/4242. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών με το ποσό των 2.000 €. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2004, ήταν διάρκειας ενός έτους και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Πρόγραμμα  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ με τίτλο «Σχεδιασμός στρατηγικής εντοπισμού μικροβιακών στελεχών με βιοτεχνολογικές ιδιότητες σε δείγματα του ελλαδικού περιβάλλοντος» και κωδικό 70/3/7978. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 37.000 €. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 01/05/2005, ήταν διάρκειας ενός έτους και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003 με τίτλο «Σχεδιασμός στρτατηγικών για τον έλεγχο παθογόνων και μη βακτηρίων σε δεξαμενές πόσιμου νερού» και κωδικό 70/3/8331. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 69.240 €, ξεκίνησε την 01/10/2005, είναι διάρκειας 3 ετών και το πρόγραμμα είναι υπό εξέλιξη.
 • Πρόγραμμα με τίτλο «Ανίχνευση του παθογόνου βακτηρίου Campylobacterjejuni, του περιττωματικού δείκτη Εscherichiacoli και τοξικών κυανοβακτηρίων στον ταμιευτήρα του Μαραθώνα» σε συνεργασία με την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) και κωδικό 70/3/4862. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 10.616,11 €, ξεκίνησε 01/03/2005, ήταν διάρκειας 6 μηνών και αποπερατώθηκε επιτυχώς. 
 • Πρόγραμμα με τίτλο «Απομόνωση και μοριακή τυποποίηση μικροβιακών στελεχών που συμμετέχουν στη διαδικασία παραγωγής. Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος κρίσιμου μικροβιακού πληθυσμού σε επεξεργασμένα τρόφιμα» σε συνεργασία με την εταιρεία Vivartia Α.Ε. (πρώην «Chipita Α.Ε.») και κωδικό 70/3/4862. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 214.060 €, ξεκίνησε 01/05/2005,  είναι διάρκειας πέντε ετών και το πρόγραμμα είναι υπό εξέλιξη.
 • Πρόγραμμα με τίτλο «Μελέτη της βακτηριακής ποικιλότητας στα μνημεία της Ακρόπολης: τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος φθοράς τους από τους μικροοργανισμούς» και κωδικό 70/3/4862. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού με το ποσό των 50.000 €, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2006, είναι διάρκειας δύο ετών και το πρόγραμμα είναι υπό εξέλιξη.
 • Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Βιοελέγχος του φυτοπαθογόνου μύκητα Rhizoctoniasolani με ενδογενή στελέχη στρεπτομυκήτων» και κωδικό 70/4/4242. Η ερευνητική μου ομάδα χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών με το ποσό των 1.300 €. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2007, είναι διάρκειας ενός έτους και αποπερατώθηκε επιτυχώς.

Με τα παραπάνω χρηματικά ποσά των ερευνητικών μου προγραμμάτων έγιναν αγορές επιστημονικών οργάνων στον Τομέα Βοτανικής, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ (σελ. 126).


Συμμετοχή σε Ενημερωτικά Προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης


Ερευνητικό-ενημερωτικό πρόγραμμα, στο οποίο ήμουν επιστημονικά υπεύθυνη, με τίτλο «Πρόγραμμα ενημέρωσης σε θέματα υγιεινής και καθαριότητας σε δημοτικά σχολεία του Νομού Αττικής». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία “Action Public relations (Hellas)”, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με το ποσό των 1.028 €.  Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/10/1999, η διάρκειά του ήταν 8 μήνες και αποπερατώθηκε επιτυχώς.

 

Συμμετοχή σε Δίκτυα Εργασίας

 

 • Συμμετοχή στο Δίκτυο Διάδοσης Γνώσης  «Αξιοποίηση βιομηχανικών προϊόντων με μικροοργανισμούς – παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με βιοτεχνολογικές διεργασίες». Η οικονομική ενίσχυση (1.908 €) κάλυψε τα έξοδα μετακινήσεων και διαμονής για τη συμμετοχή της ερευνητικής μου ομάδας στις επιστημονικές συναντήσεις μεταξύ των μελών του δικτύου. Ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1995, η διάρκειά του ήταν δύο έτη και έκλεισε τον Νοέμβριο του 1997.
 • Πρόγραμμα EU-Project (SMT4-CT96-2072) με τίτλο “Development of methods to identify foods produced by means of genetic engineering (DMIF-Gen)”. Το πρόγραμμα αφορούσε στη δημιουργία κοινής διακρατικής μεθοδολογίας εκτίμησης γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Συντονιστής του προγράμματος ήταν το Ινστιτούτο του Βερολίνου Bundesinstitut fur Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Vaterinarmedizin. Η οικονομική ενίσχυση (15.000 €) κάλυπτε αναλώσιμα και ενδοεργαστηριακές μετακινήσεις, για τις ανάγκες του προγράμματος.  Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/10/1996, η διάρκειά του ήταν τρία έτη και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Συμμετοχή στο Δίκτυο Διάδοσης Επιστημονικής και Τεχνολογικής Γνώσης «Δίκτυο συνεργασίας εργαστηρίων και φορέων έρευνας και παραγωγής στη Γεωργική Βιοτεχνολογία».  Το δίκτυο ξεκίνησε την 01/10/1996, η διάρκειά του ήταν δύο έτη και αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Συμμετοχή στο Δίκτυο Συνεργασίας «Βιοτεχνολογική αξιοποίηση μικροοργανισμών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, διαγνωστικών, επεξεργασία τροφίμων και λυμάτων». Η οικονομική  ενίσχυση (1.057 €) καλύπτε τα έξοδα μετακινήσεων και διαμονής της ερευνητικής μου ομάδας, για τη συμμετοχή στις επιστημονικές συναντήσεις μεταξύ των μελών του δικτύου. Το δίκτυο ξεκίνησε την 01/01/2000 η διάρκειά του ήταν 18 μήνες και  αποπερατώθηκε επιτυχώς.
 • Συμμετοχή στο Επιστημονικό Δίκτυο Έρευνας της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα «Hellenic Network for Biodiversity Research».  Το δίκτυο ξεκίνησε το 2010 και ενισχύεται οικονομικά από την Γ.Γ.Ε.Τ.

5. Συμμετοχή σε Προγράμματα Συντονισμένης Δράσης
Πρόγραμμα EU-Biotechnology MECBAD (PL 970099) με τίτλο “Mobile genetic elements’ contribution to bacterial adaptability and diversity”. Η οικονομική  ενίσχυση (10.000 €) καλύπτε τα έξοδα μετακινήσεων και διαμονής της ερευνητικής μου ομάδας, για τη συμμετοχή στις επιστημονικές συναντήσεις μεταξύ των μελών του δικτύου.  Επίσης, καλύψε έξοδα μετακινήσεων των φοιτητών της ερευνητικής μου ομάδας, για εκμάθηση νέων τεχνικών.  Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/1/1998, ήταν διάρκειας τριών ετών και αποπερατώθηκε επιτυχώς.


Συνολικά από τις παραγράφους 2, 3, 4, 5 (βλέπε σελ. 29-37)  και 7α ( σελ. 40), η ερευνητική μου ομάδα έχει υποστηριχθεί σε όργανα υποδομής, μισθούς ερευνητών, επιστημονικά ταξίδια και αναλώσιμα, τα τελευταία 18 χρόνια, με το ποσό των 2.482.768,9 €.

Επιστημονικές Συνεργασίες με Βιομηχανίες και άλλους Κρατικούς ή Ιδιωτικούς Φορείς.

 

 • Επίσκεψη το 1984 στη βιομηχανία κρασιών OLYMPUS στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας και ενημέρωση σε θέματα κατευθυνόμενης αλκοολοποίησης του γλεύκους, κατόπιν πρόσκλησης.
 • Συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Κρήτης το 1985-1987, με στόχο την απομόνωση βακτηρίων από το ηφαίστειο της Σαντορίνης για την παραγωγή νέων περιοριστικών ενζύμων (Δημοσιεύσεις  Νο 7, 8, 9, 11 και 12 σελ. 60).
 • Συνεργασία με την εταιρεία Novo Nordisk A/S: (Πρόγραμμα No 5, σελ. 29). Επιλεκτική απομόνωση και ταυτοποίηση ενδογενών βακτηριακών πληθυσμών από διαφορετικούς τύπους ελληνικών εδαφών. Έλεγχος των στελεχών για παραγωγή βιοενεργών ενώσεων με ερευνητικό/εμπορικό ενδιαφέρον. Δημιουργία και διατήρηση συλλογής στελεχών ακτινοβακτηρίων.  
 • Συνεργασία με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Πρόγραμμα No 4 σελ. 29, Πρόγραμμα Νο 9 σελ. 30, Πρόγραμμα Νο 15 σελ. 31 και Δημοσιεύσεις Νο 22, Νο 24, σελ. 62 και Νο 30, σελ. 63).
 • Συνεργασία με τη βιομηχανία ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Ο.Ε., σε θέματα κοινοτικού κανονισμού γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και μικροβιακή αξιοποίηση στερεών αποβλήτων. 
 • Συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποιήσεως (ΕΛΟΤ), στις τεχνικές επιτροπές Βιοτεχνολογίας και Υγείας.
 • Συνεργασία με τις εταιρείες Westphalia Separators OG της Γερμανίας, Oleicda El Tejar και CARTIF της Ισπανίας, σε θέματα ελέγχου των αποξηραμένων δειγμάτων του αποβλήτου της ελαιόπουλπας, ως προς τη μικροβιακή ζύμωση (Πρόγραμμα  No 8, σελ. 30 και Δημοσίευση Νο 29, σελ. 63). 
 • Συνεργασία με την εταιρεία MOTOR-OIL, σε θέματα απομόνωσης στρεπτομυκήτων με ικανότητα διάσπασης πετρελαιοκηλίδων (Δημοσίευση Νο 34 σελ. 64). 
 • Συνεργασία με την εταιρεία Oiko Technics, σε θέματα μικροβιακής διάσπασης πετρελαιοκηλίδων στη Μεσόγειο.
 • Συνεργασία με το ΕΛΚΕΔΕ (Ελληνικό Κέντρο Δέρματος), σε θέματα αξιοποίησης τοξικών και μη αποβλήτων βυρσοδεψείων (Πρόγραμμα  No 11, σελ. 30 και Δημοσίευση Νο 31, σελ. 63). 
 • Συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών σε θέματα τεχνικής υποστήριξης κατά τη συλλογή δειγμάτων θαλασσίου ύδατος. (Πρόγραμμα  No 14, σελ. 31 και Δημοσιεύσεις Νο 32, σελ. 63).
 • Συνεργασία με τη Lavipharm S.A., σε θέματα εξάπλωσης και διασποράς γονιδίων ανθεκτικότητας αντιβιοτικών στο περιβάλλον (Πρόγραμμα  No 14, σελ. 31 και Δημοσιεύσεις Νο 25, 26 σελ. 62 και Νο 27, 32, σελ. 63).
 • Συνεργασία με την εταιρεία Biosearch – Vicuron Italia, σε θέματα απομόνωσης βιοενεργών ουσιών από μικροοργανισμούς (Πρόγραμμα No 19, σελ. 32 και Δημοσιεύσεις Νο 35, σελ. 64).
 • Συνεργασία με τη βιομηχανία «ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε.», σε θέματα μεθόδων μοριακής ανίχνευσης και ταυτοποίησης μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται ως εκκινητές (starters) στη γιαoύρτη.
 • Συνεργασία με την εταιρεία «ΝΕΣΤΩΡ, Α.Βουτσελάς & ΣΙΑ Ο.Ε.», σε θέματα διερεύνησης μικροβιακών σκευασμάτων για τη διαχείριση αποβλήτων.
 • Συνεργασία με την εταιρεία «Engene S.A.», σε θέματα ανίχνευσης γενετικά τροποποιημένων φυτών και παραγώγων τους (Δημοσίευση Νο 36, σελ. 64).
 • Συνεργασία με την εταιρεία «Vivartia Α.Ε.» (πρώην «Chipita Α.Ε.») σε θέματα μεθόδων μοριακής ανίχνευσης και ταυτοποίησης μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων (Πρόγραμμα Νο 28, σελ. 34).
 • Συνεργασία με την εταιρεία «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» σε θέματα ανάπτυξης μοριακών τεχνικών για την ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών και μικροοργανισμών  δεικτών του υδάτινου οικοσυστήματος (Προγράμματα Νο 26 και Νο 27, σελ. 33).

 

Διοργάνωση Συνεδρίων


α)  Ως Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής

 • Πρόεδρος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου “Bacterial Genetics and Ecology” (BAGECO-5) που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο το 1996. Διαχειρίστηκα το ποσό των 33.000 € που δόθηκαν ως χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διοργάνωση του συνεδρίου.
 • Πρόεδρος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου “11th International Symposium on the Biology of Actinomycetes” (ISBA-11)  που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1999. Διαχειρίστηκα το ποσό των 52.825 € από διάφορες χορηγίες για τη διοργάνωση του συνεδρίου.
 • Πρόεδρος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του 2ου διεθνούς συνεδρίου της Επιστημονικής Εταιρίας «Μικροβιόκοσμος», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 2009. Διαχειρίστηκα το ποσό των 29.500 € από διάφορες χορηγίες για τη διοργάνωση του συνεδρίου.
 • Πρόεδρος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου “Bacterial Genetics and Ecology” (BAGECO-11) που θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα το 2011.

β) Ως Μέλος της Οργανωτικής ή/και Επιστημονικής Επιτροπής

 • Μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου βιοτεχνολογίας με τίτλο “Biotechnology in Greek business” που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1993 υπό την αιγίδα του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Βιοτεχνολογικής Εταιρείας.
 • Μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου “6th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology” (BAGECO-6) που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία της Ιταλίας το 1997.
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου “International Symposium The Olive’s Wastes” που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα το 1997.
 • Μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου “2nd Balkan Conference of Microbiology” που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2001.
 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συμποσίου “Chemistry & Biology of Marine Organisms” που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι της Κρήτης το 2003.
 • Μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου  “8th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology” (BAGECO-8) που πραγματοποιήθηκε στη Lyon της Γαλλίας τo 2005.
 • Μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του πανελληνίου συνεδρίου της Π.Ε.Β. «Βιοεπιστήμες στον 21ο αιώνα» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2006.
 • Μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου  “9th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology” (BAGECO-9) που  πραγματοποιήθηκε στο Wernigerode της Γερμανίας το 2007.
 • Μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου “10th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology” (BAGECO-10) που πραγματοποιήθηκε στην Upsala Σουηδίας το 2009.
 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου “XXXIII International Congress on Microbial Ecology and Disease” (SOMED), που πραγματοποιήθηκε εν πλω στην Ελλάδα το 2010.

 
   Επικοινωνία

by NetPath Holistic Technology Solutions