Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 

Δημοσιεύσεις σε βιβλία (μετά από κρίση)

 • Karagouni A.D. (1984) A model of growth kinetic theory of Anacystisnidulans in light-limited culture. In: "Being alive on land" (W. Junk, Ed.)  pp. 173-176, THE HAGUE/BOSTON/LANCASTER.

Βιβλία

 • 1. Καραγκούνη-Κύρτσου Α.Δ. (1999) Μικροβιολογία, Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα.
 • 2. Καραγκούνη-Κύρτσου Α.Δ. (2001) Εργαστηριακές Ασκήσεις Μικροβιολογίας, Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα.

3. Συμμετοχή στη μετάφραση της 10ης έκδοσης του βιβλίου “BIOLOGY OF MICROORGANISMS BROCK τόμος 1, Madigan M.T., Martinko J.M. and Parker J., 2005, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

5. Επιμέλεια Εκδόσεων (μετά από κρίση)
Φιλοξενούμενος εκδότης (guest editor) στο περιοδικό Antonie van Leewwenhooek για την έκδοση:
α) Του ειδικού τεύχους Volume 73, Νο 1, Ιανουάριος 1998, το οποίο περιελάμβανε, επιλεγμένες από κριτές του περιοδικού, εργασίες, οι οποίες παρουσιάσθηκαν στο συνέδριο “5th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology” (BAGECO-5)  που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο 25-29 Μαίου, 1996. 
β) Του ειδικού τεύχους Volume 78, No 3-4, Δεκέμβριος 2000, το οποίο περιελάμβανε επιλεγμένες από κριτές του περιοδικού, εργασίες, οι οποίες παρουσιάσθηκαν στο συνέδριο “11th International Symposium on the Biology of  Actinomycetes” (ISBA-11) που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης 24-28 Οκτωβρίου, 1999.

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια και Workshops

 • Karagouni A.D., Levadakou E. and Mitrakos K. (1984) Mixed sugar utilization by Pichia fermentans in continuous - flow culture. Abstracts of the 4th Congress of FESPP, p. 184(390), Strasbourg, France.
 • Karagouni A.D., Loukeris N. and Vokou D. (1986) Volatile oil utilisation by soil microorganisms. Abstracts of the 5th Congress of FESPP, p. 1408, Hamburg, Germany.
 • Wellington E.M.H., McDowell D.G., Baker P.W., Karagouni A.D., Vionis A.P., Herron A.P., Cresswell N. and Cullum J. (1990) The survival and activity of mutant, recombinant streptomycetes in soil. Biotechnology Action Programme, Sectorial meeting on Risk Assessment, p. 4, Padova, Italy.
 • Vionis A.P. and Karagouni A.D. (1990) Factors influencing the survival of Streptomyces in natural soil microcosms. Abstracts of the 7th Congress of FESPP, Physiologia Plantarum, Vol. 79, Fasc. 2, Part 2, p. A103, Umea, Sweden.
 • Karagouni A.D., Vionis A.P and Wellington E.M.H. (1991) The effect of soil moisture status on the survival and activity of Streptomyces violaceolatus ISP5438 in soil microcosms.  MEDECOS VI, International Conference on Mediterranean Climate Ecosystems, p. 40, Maleme, Greece.
 • Karagouni A.D. and Vionis A.P. (1991) The effect of essential (volatile) oil on survival and growth of Streptomyces lividans TK24 and on indigenous microflora in soil microcosms. 3rd Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-3), Villefranche-sur-Mer, France.
 • Karagouni A.D. and Vionis A.P. (1992) A novel continuous soil microcosm system for gene transfer studies in the environment. 6th International  Symposium on Microbial Ecology (ISME-6), p. 193, Barcelona, Spain.
 • Karagouni A.D., Vionis A.P., Katsifas E.A, Herron P., Akkermans Α.D.L., Toth I.K. and Wellington E.M.H. (1992) The effect of neomycin selection in soil microcosms. 1st European BRIDGE conference, Wageningen, The Netherlands.
 • Katsifas E.A., Vionis A.P, Savvides A.L., Koraki D.G., and Karagouni A.D. (1993) Design of soil microcosms for studying the effects of the antibiotic thiostrepton addition to soil and subsequent selective effects on resistance genes. 4th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-4), p. 103, Wageningen, The Netherlands.
 • Karagouni A.D., Katsifas E.A, Vionis A.P., Herron P., Akkermans Α.D.L., Toth I.K. and Wellington E.M.H. (1993) Design of soil microcosms for studying the effects of antibiotic addition to soil and subsequent selective effects on resistance genes. The Final Symposium Meeting on Biosafety and First Sectorial Meeting in Microbial Ecology, Granada, Spain.
 • Katsifas E.A, Vionis A.P and Karagouni A.D. (1994) Factors affecting microbial biomass and enzyme activities of Streptomyces in soil microcosm system. 10th International Symposium on the Biology of Actinomycetes, (ISBA-10), p. 3-15, Moscow, Russia.
 • Vioni A.P., Niemeyer F., Karagouni A.D. and Schrempf H. (1994) The effect of chitin on streptomycetes in soil.  VAAM Symposium, Jena, Germany.
 • Katsifas E.A., Koraki T.G. and Karagouni A.D. (1995) The distribution of naturally occuring Streptomyces and their dependence on soil type. International Symposium on the Exploration of Microbial Diversity. The Ecological Basis and Biotechnological Utility, p. 56, Goslar, Germany.
 • Katsifas E.A., Savvides A. and Karagouni A.D. (1995) The effect of soil type and other environmental parameters on exo/endo-enzyme activity of indigenous Streptomyces. International Symposium on the Exploration of Microbial Diversity. The Ecological Basis and Biotechnological Utility, p. 56, Goslar, Germany.
 • Vioni A.P., Niemeyer F., Karagouni A.D. and Schrempf H.  (1995) Studying the chitinolytic activities of streptomycetes in soil.  VAAM Symposium, Stuttgart, Germany.
 • Vionis A., Koraki D. and Karagouni A.D. (1996) Isolation of natural plasmids from Streptomyces strains. 2nd ESF Network on Molecular Biology and Ecology of Plasmid-Mediated Gene Transfer, p. 18, Potsdam, Germany.
 • Vionis A., Koraki T. and Karagouni A.D. (1996) Diversity among natural plasmids from indigenous soil streptomycetes isolates. 5th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology, (BAGECO-5), p. 52, Nafplion, Greece.
 • Katsifas E., Vionis A. and Karagouni A.D. (1996) Distribution of streptomycetes in two different Mediterranean soils and ecophysiological studies on selected indigenous isolates in soil microcosms. 5th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-5), p. 111, Nafplion, Greece.
 • Koraki Τ., Arvanitis N. and Karagouni A.D. (1997) New naturally occuring ccc plasmids from indigenous Streptomyces strains. 10th International Symposium on Biology of Actinomycetes, (ISBA-10), Beijing, China.
 • Lambraki M., Giannoutsou E. and Karagouni A.D. (1997) Fungal cells as toxicity biosorbents: accumulation of chromium from tannery wastes by Aspergillus carbonarius ACTC92. 11th Forum for Applied Biotechnology, p. 1781, Gent, Belgium.
 • Giannoutsou E., Lambraki M. and Karagouni A.D. (1997) Chemical and microbial characterization of olive oil waste by the two-phase extraction technique. 11th Forum for Applied Biotechnology, p. 1905, Gent, Belgium.  
 • Savvides A. and Karagouni A.D. (1997) Ethanol production by Zymomonas mobilis in continuous fermentation of sugar beet molasses. 11th Forum for Applied Biotechnology, p. 1909, Gent, Belgium.              
 • Giannoutsou E., Lambraki M. and Karagouni A.D. (1997) Chemical and biological characterization of olive oil wastes from two-phases extraction. International Symposium The Olive’s Wastes, Kalamata.
 • Lambraki M., Giannoutsou E. and Karagouni A.D. (1997) Biotechnological management of olive oil wastes from two-phases extraction. International Symposium The Olive’s Wastes, Kalamata.
 • Koraki Τ., Arvanitis N. and Karagouni A.D. (1997) Diversity among streptomycetes natural plasmids in terrestrial environmments. 3rd ESF Network on Molecular Biology and Ecology of Plasmid-Mediated Gene Transfer, p. 4, Cuenca, Spain.
 • Lambraki M. and Karagouni A.D. (1998) Biodegradation of polyphenols by Aspergillus carbonarius ACTC92 in carob solid state fermentation. XIXth International Conference on Polyphenols, p. 585, Lille, France.    
 • Giannoutsou E.P., Katsifas E.A. and Karagouni A.D. (1998) Diversity of Streptomyces species among specific terrestrial ecosystems. 8th International Symposium of Microbial Ecology (ISME-8), p. 160, Halifax, Nova Scotia, Canada.
 • Koraki D., Arvanitis N. and Karagouni A.D. (1998) Naturally occusing Streptomyces plasmids in Greek terrestrial ecosystems. 8th International Symposium of Microbial Ecology (ISME), p. 204, Halifax, Nova Scotia, Canada.
 • Savvides A.L. and Karagouni A.D. (1998) Physiological studies of Zymomonas mobilis CP4 sucRpDS3154imaz and Zymomonas mobilis sucRpBZIP1 in continuous - flow culture for simultaneous ethanol and ice nucleation protein production from sugar beet molasses. 8th International Symposium of Microbial Ecology (ISME-8), p. 292, Halifax, Nova Scotia, Canada.
 • Argyrou E., Meintanis C., Schultes N., Karagouni A.D., Sophianopoulou V. and Diallinas G. (1999) Aspergillus nidulans as a model system to study nucleobase transporters Q structure-function relationships and expression of plant and human homologues. 17th Small Meeting on Yeast Transport & Energetics (SMYTE), p. 50, Cordoba, Spain.
 • Koraki Τ., Arvanitis N. and Karagouni A.D. (1999) Naturally occuring Streptomyces plasmids in Greek terrestrial ecosystems.  1st Symposium of the EU-concerted action on “Mobile genetic elements’ contribution to bacterial adaptability and diversity” (MECBAD), p. 32, Le Mont Ste. Odile, France.
 • Koraki T., Arvanitis N. and Karagouni A.D. (1999) Naturally occurring Streptomyces plasmids in Greek terrestrial ecosystems. 6th International Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-6), p. 21, Florence, Italy.
 • Katsifas E.A., Koraki T. and Karagouni A.D. (1999) Determination of metabolic activity of streptomycetes in soil microcosms. International symposium on “Enzymes in the Environment: Activity, Evology & Applications”, Granada, Spain.
 • Nikolakopoulou T., Arvanitis N., Koraki T. and Karagouni A.D. (1999) Detection of oxytetracycline resistance otrA & otrB genes in marine environments. 11th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA-11), p. 163, Heraklion, Greece.
 • Giannoutsou E.P. and Karagouni A.D. (2000) Olive oil wastes: could microbial fermentation be the solution? IMPROLIVE 2000: Present and Future of Alpeorujo, Seville, Spain.
 • Nikolakopoulou T., Arvanitis N. and Karagouni A.D. (2000) PCR-based detection of oxytetracycline resistance genes otrA & otrB in environmental samples. 2nd Symposium of the EU-concerted action on “Mobile genetic elements’ contribution to bacterial adaptability and diversity” (MECBAD), p. 98, Praha, Czech Republic.
 • Nikolakopoulou T. and Karagouni A.D. (2000) Detection of oxytetracycline resistance genes in marine environments. 3rd Workshop on in situ Monitoring of Plasmid Transfer, Copenhagen, Denmark. 
 • Chalkou K.I. and Karagouni A.D. (2001) “Physiological and genetic comparative study of petroleum hydrocarbon degrading bacterial strains isolated from contaminated soils”. 2nd Balkan Conference of Microbiology, p. 247, Thessaloniki, Greece.
 • Nikolakopoulou T., Giannoutsou E., Smalla K. and Karagouni A.D. (2001) “Monitoring of tetracycline resistance in marine bacteria”. 2nd Balkan Conference of Microbiology, p. 248, Thessaloniki, Greece.
 • Giannoutsou E.P. and Karagouni A.D. (2001) Paecilomyces variotii:a novel strain capable of growing on and transforming olive oil waste. European Culture Collection Organization (ECCO), Heraklion, Greece.
 • Katsifas Ε.Α., Giannoutsou E.P. and Karagouni A.D. (2001) Diversity of streptomycetes strains, producers of secondary metabolites and antibiotics, among specific Greek terrestrial ecosystems. European Culture Collection Organization (ECCO), Heraklion, Greece.
 • Meintanis C. and Karagouni A.D. (2001) Seasonal distribution of bacterial community in sediment from a Greek volcanic island. 9th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-9), p. 221, Amsterdam, The Netherlands.
 • Nikolakopoulou T., Giannoutsou E., Smalla K. and Karagouni A.D. (2001) Exogenous isolation of tetracycline resistance plasmids from environmental samples. 9th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-9), p. 394, Amsterdam, The Netherlands.
 • Nikolakopoulou T., Katsifas E.A. and Karagouni A.D. (2001) Detection of oxytetracycline resistance genes in actinomycete isolates from different environmental sites. 12th International Symposium on the Biology of Actinomycetes, (ISBA-12), p. 146, Vancouver, Canada.
 • Nikolakopoulou T. and Karagouni A.D. (2001) Oxytetracycline resistance in actinomycete isolates from different environments. 3rd Symposium of the EU-concerted action on “Mobile genetic elements’ contribution to bacterial adaptability and diversity” (MECBAD), p. 97, Berlin, Germany.
 • Kostoula O., Velegraki A., Polychronopoulos E., Karagouni A.D. and Legakis N.J. (2002) Evidence on the killer activity of Cryptococcus laurentii NCPF 3832. A preliminary report. 5th International Conference Cryptococcus & Cryptococcosis, p. 013, Adelaide, Australia.
 • Meintanis C. and Karagouni A.D. (2002) Phylogenetic analysis of thermophilic bacteria from an active volcano in Santorini (Greece). 7th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-7), p. 93, Bergen, Norway.
 • Chalkou K.I. and Karagouni A.D. (2002) Occurrence of biodegradation genes in indigenous bacterial population from an oily-sludge contaminated soil. 7th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-7), p. 121, Bergen, Norway.
 • Nikolakopoulou T. and Karagouni A.D. (2003) Tetracycline resistance in marine ecosystems. International Symposium on Chemistry & Biology of Marine Organisms, p. 152, Kolympari, Crete, Creece.
 • Wellington E.M.H, Marinelli F., Fielder H.P., Dijkhuizen L., Vaters J.,  Goodfellow M., Fotinos S.A. and Karagouni A.D. (2003) Novel source of actinomycete diversity for detection of antimicrobial agents with pharmaceutical applications. FEMS Congress of European Microbiοlogists,Ljubliana, Slovenia.
 • Karagouni A.D., Katsifas E., Savvides A., Koraki T., Giannoutsou E., Nikolakopoulou T., Chalkou K. and Meintanis C. (2003) The activities of Streptomycetes in Mediterranean regions. 13th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA-13), p. 35, Melbourne, Australia.
 • Niehaus J.U., Baur S., Bayraktar M., Hentsel P., Bister B., Sussmuth R.D., Katsifas E.A., Giannoutsou E.P.,  Karagouni A.D., Payne G., Goodfellow M. and Fiedler H.P. (2003) New Secondary Metabolites from Streptomyces Exfoliatus. 13th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA-13.), p. 38, Melbourne, Australia.
 • Chalkou K., Meintanis C. and Karagouni A.D. (2004) Microbial Population changes and dynamics during bioremediation of an oil-sludge contaminated soil. European Symposium on Environmental Biotechnology (ESEB), p. 13, Oostende Belgium.
 • Meintanis C., Chalkou K. and Karagouni A.D. (2004) Biodegradation of petroleum hydrocarbons by indigenous thermophilic bacteria carrying an alkane hydroxylase gene. European Symposium on Environmental Biotechnology (ESEB), p. 112, Oostende Belgium.
 • Kanini G.S., Delatola E., Katsifas E.A., Hatzinikolaou D.G. and Karagouni A.D. (2004) Isolation of Rhizoctonia Solani antagonistic streptomycetes from diverse greek habitats: Potential use as biocontrol agents. 10th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-10), p. 23, Cancun, Mexico.
 • Meintanis C.K., Chalkou  K.I., Lymperopoulou D.S., Redinioti A.A., Straitouris A.I., Nikolakopoulou T.L., Katsifas E.A. and Karagouni A.D. (2004) The use of  trpB housekeeping gene as a biodiversity marker for actinobacteria community analysis. 10th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-10), p. 48, Cancun, Mexico.
 • Chalkou K.I., Meintanis C.K. and Karagouni A.D. (2004) Microbial population changes and dynamics during bioremediation of an oily – sludge contaminated soil. 10th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-10), p. 188, Cancun, Mexico. 
 • Meintanis C.K., Chalkou K.I. and Karagouni A.D. (2004) Biodegradation of crude oil alkanes at high temperatures by bacteria isolated from an extreme environment carrying an alkane hydroxylase gene. 10th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-10), p. 188, Cancun, Mexico.
 • Chalkou K.I., Meintanis C.K. and Karagouni A.D. (2005) alkJ gene homology among diverse bacteria species isolated from extreme environments. 8th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-8), p. 78, Lyon, France.
 • Meintanis C.K., Chalkou K.I., Kormas K. and Karagouni A.D. (2005) The use of rpoB gene as an alternative in taxonomic studies for Bacillus and Geobacillus strains isolated from a Greek volcanic island. 8th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-8), p. 78, Lyon, France.
 • Kanini G.S., Katsifas E.A. and Karagouni A.D. (2005) Potential use af the indigenous strains Streptomyces exfoliatus REA17 and Streptomyces fulvisimus GRE24/1Λ AS biocontrol agents against the phytopathogenic fungi Rhizoctonia solani.8th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-8), p. 98, Lyon, France.
 • Magkouta S.F., Meintanis C.K., Savvides A. and Karagouni A.D. (2005) The bacterial chemolithotrophic community in Acropolis marbles. 8th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-8), p. 103, Lyon, France.
 • Andriopoulos C.F., Savvides A. and Karagouni A.D. (2005) Isolation and identification of novel Pseudomonas syringae strains with biotechnological applications. 8th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-8), p. 109, Lyon, France.
 • Lymperopoulou D.S., Calvo-Bado L.A. and Karagouni A.D. (2005) in situ study of the phage growth limitation (PGL) system of Streptomyces coelicolor A3(2): Streptomyces-phage interaction in sterile soil microcosms. 8th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-8), p. 115, Lyon, France.
 • Straitouris A.I., Koraki D.G. and Karagouni A.D. (2005) Establishment of new method for qualitative and quantitative GMO detection. 8th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-8), p. 120, Lyon, France.
 • Kanini G.S., Katsifas E.A., Roussis V., Hatzinikolaou D.G. and Karagouni A.D. (2006) Streptomyces isolates against Rhizoctonia solani and study of the characteristics of the chemical nature of the bioactive substances. 11th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-11), p. 17, Vienna, Austria.
 • Lymperopoulou D.S., Kotsakis E.A. and Karagouni A.D. (2006) Specific detection of Enterococci and Salmonella spp. in untreated fresh water by PCR and fluorecent in situ hybridization. 11th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-11), p. 25, Vienna, Austria.
 • Delatola E.N., Lymperopoulou D.S. and Karagouni A.D. (2006) Molecular analysis of cyanobacteria and archaeal populations in freshwater lakes. 11th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-11), p. 49, Vienna, Austria.
 • Delatola E.N. and Karagouni A.D. (2006) Archaeal and cyanobacterial communities in historical buildings. 11th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-11), p. 277, Vienna, Austria.
 • Lymperopoulou D., Kotsakis E. and Karagouni A.D. (2007) The efficiency of PCR and Fluorescent in situ Hybridization in the detection of microbial pathogens from environmental freshwater samples. 9th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-9), Wernigerode, Germany.
 • Lymperopoulou D.S., Katsifas E.A., Koraki T.G., Savvides A., Giannoutsou E., Nikolakopoulou T.L., Meintanis C., Chalkou K., Kanini G.S., Delatola E., Fiedler H.P. and Karagouni A.D. (2007) Metabolically and genetically active streptomycetes from important Greek habitats. 14th International Symposium on the Biology of Actinomyces (ISBA-14), p. 188, Newcastle, UK. 
 • Gotzis S., Kanini G., Katsifas E. and Karagouni A.D. (2007) Biocontrol of common phytopathogenic fungi from indigenous Streptomyces of the Greek territory.14th International Symposium on the Biology of Actinomyces (ISBA-14), p. 199, Newcastle, UK. 
 • Schofield G., Sourbes L. and Karagouni A.D. (2007) Sea Turtle & stakeholders: a pilot management programme at the controversial sea turtle nesting beach of Daphni, Zakynthos, Greece. 27th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Myrtle Beach, South Carolina, USA.
 • Schofield G., Sourbes L. and Karagouni A.D. (2007) Sea Turtle & stakeholders: a pilot management programme at the controversial sea turtle nesting beach of Daphni, Zakynthos, Greece. 1st Conference of the Mediterranean Marine Protected Areas Network (MedPAN), Island of Porquerolles, France.
 • Lymperopoulou D.S., Armaou F., Kormas K. and Karagouni A.D. (2008) Diversity of bacterial and cyanobacteria phylotypes in a large drinking water reservoir. 12th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-12), Cairns, Australia.
 • Kanini G., Gotzis S., Katsifas E., Karagouni A.D. and Lymperopoulou D.S. (2008) Antifungal activity against Fusariumoxysporum by Streptomyceslongisporoflavus and Streptomyceslavendulae isolates from Greek soil. 12th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-12), Cairns, Australia.
 • Kanini G.A., Hatzinikolaou D.G., Savvides A., Katsifas E.A. and Karagouni A.D. (2008) Antagonistic activity of Greek indigenous streptomycetes for the control of bean damping-off caused by Rhizoctoniasolani. 4th International Symposium on Rhizoctonia, Berlin, Germany.
 • Palomares I., Schofield G., Katselidis K.A. and Karagouni A.D. (2008) In the spotlight: hatchling sea-finding orientation versus coastal development & light pollution at the largest turtle nesting rookery in the Mediterranean. 28th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Loreto, Baja California Sur, Mexico.
 • Schofield G., Saravia V., Katselidis K. and Karagouni A.D. (2008) Snack or feast? Environmental predator management evaluation of beach and nearshore hatchling predation by seagulls. 28th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Loreto, Baja California Sur, Mexico.
 • Katselidis K., Schofield G., Sourbes L. and Karagouni A.D. (2008) Scientific assessment for the adaptive management of the National Marine Park of Zakynthos’ sea turtle nesting beaches.  28th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Loreto, Baja California Sur, Mexico.
 • Katselidis K.A., Dean C., Gill B., Margaritoulis D., Dimopoulos D., Panagopoulou A., Schofield G., Sourbes L. and Karagouni A.D. (2008) Integrating conservation monitoring & scientific research for effective management of the largest loggerhead rookery in the Mediterranean, 3rd Mediterranean Conference, Yasmin Hammamet, Tunisia.
 • Katselidis K.A., Schofield G., Sourbes L. and Karagouni A.D. (2008) Sea and sand – science-based management of the loggerhead breeding population in the National Marine Park of Zakynthos, 3rd Mediterranean Conference, Yasmin Hammamet, Tunisia.
 • Sourbes L., Schofield G., Katselidis K.A. and Karagouni A.D. (2008) Turtles and tourists: monitoring and managing nesting beach spatial area use in the National Marine Park of Zakynthos, 3rd Mediterranean Conference, Yasmin Hammamet, Tunisia.
 • Kanini G.S., Katsifas E.A., Hatzinikolaou D.G and Karagouni A.D. (2009) Isolation and characterization of antifungal metabolites produced from Greek indigenous streptomycetes. 10th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-10), Uppsala, Sweden.
 • Lymperopouloy D.S., Kormas K.Ar., Moustaka-Gouni M. and Karagouni A.D. (2009) Bacterial and Archaeal Diversity in a Large Freshwater Reservoir. 2ο Διεθνές Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας «ΜικροΒιόΚοσμος», Αθήνα, Ελλάδα.
 • Anasontzis G.E., Staphopoulou P.M., Amilis S., Karagouni A.D., Diallinas G. and Hatzinikolaou D.G. (2009) Metabolic engineering of Fusarium oxysporum towards higher ethanol productivities. 2ο Διεθνές Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας «ΜικροΒιόΚοσμος», Αθήνα, Ελλάδα.
 • Galanopoulou A.P., Staphopoulou P.M., Anasontzis G.E., Karagouni A.D. and Hatzinikolaou D.G. (2009) Evaluation of cellulolytic and xylanolytic activities from thermophilic bacterial strains isolated from the volcano island of Santorini, Greece. 2ο Διεθνές Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας «ΜικροΒιόΚοσμος», Αθήνα, Ελλάδα.
 • Kanini G.S., Staphopoulou P.M., Hatzinikolaou D.G and Karagouni A.D.  (2009) Investigation of the biochemicalnature of antifungal metabolites produced from Greek indigenous streptomycetes.  2ο Διεθνές Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας «ΜικροΒιόΚοσμος», Αθήνα, Ελλάδα.
 • Kanini G.S., Katsifas E.A., Hatzinikolaou D.G and Karagouni A.D. (2010) Biochemical Characterization of antifungal metabolites produced from Greek indigenous streptomycetes, examined as biocontrol agents. 11th meeting of the IOBC/WPRS Working Group "Biological control of fungal and bacterial plant pathogens", Graz, Austria.
 • Karagouni A.D. (2010) Streptomyces as bioactive compound producers: an important genus in microbial community. XXXIII International Congress on Microbial Ecology and Disease (SOMED), Greece.
 • Pournara A., Lymperopoulou D.S., Katsifas E.A. and Karagouni A.D. (2010) Annual variation of the pathogens Salmonella sp. and Pseudomonas aeruginosa in Laganas Bay. XXXIII International Congress on Microbial Ecology and Disease (SOMED), Greece.
 • Pournara A., Lymperopoulou D.S., Katsifas E.A. and Karagouni A.D. (2010) Effects of rain on costal bathing waters in Laganas Bay. XXXIII International Congress on Microbial Ecology and Disease (SOMED), Greece.
 • Tsakiroglou P., Kanini G., Savvides A. Papakostantinou E., Katsifas E.A. and Karagouni A.D. (2010) Effect of antimicrobial agents on indigenous population of the chemolithotrophic bacteria in marbles. XXXIII International Congress on Microbial Ecology and Disease (SOMED), Greece.
 • Malliarakis G.E., Ioannou E., Katsifas E.A., Vagias C., Roussis V. and Karagouni A.D. (2010) Isolation of endophytic microorganisms from the red alga Laurencia gladulifera. XXXIII International Congress on Microbial Ecology and Disease (SOMED), Greece.
 • Prifti E.N.A., Kanini G., Katsifas E.A. and Karagouni A.D. (2010) Assessment of the microbial biodiversity at the nests of the sea turtle Caretta caretta. XXXIII International Congress on Microbial Ecology and Disease (SOMED), Greece.

 

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

 • Καραγκούνη Α.Δ. και Μητράκος Κ. (1982) Χρησιμοποίηση μίγματος υποστρωμάτων από το στέλεχος Ypi12 ζύμης σε κλειστή καλλιέργεια. Β΄ Συμπόσιο ΕΒΕ, Αθήνα, Βοτανικά Χρονικά 2: 71-73.
 • Βιώνη Α. και  Καραγκούνη Α.Δ. (1990) Το έδαφος ως κλειστό σύστημα αύξησης βακτηρίων. Καταγραφή της επιβίωσης γενετικά επιλεγμένων στελεχών Streptomyces κατά την απελευθέρωσή τους στο έδαφος σε διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος. 12o Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, Μυτιλήνη.
 • Βιώνη Α., McDowell D.G., Kαραγκούνη Α.Δ. και Wellington E.M.H. (1991) Γενετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ μεταλλαγμένων στελεχών στρεπτομυκήτων σε συστήματα μικρόκοσμου εδάφους, υπό διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος. 13o Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, Ηράκλειο, Κρήτη.
 • Kαραγκούνη Α.Δ. και Bloye S.A. (1991) Ο ρόλος της πρωτεΐνης  42 kDa στο μηχανισμό δέσμευσης του CO2 σε κυανοβακτήρια αυξανόμενα σε συνεχείς καλλιέργειες. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, Ηράκλειο, Κρήτη.
 • Βιώνη Α., Κατσίφας E. και Καραγκούνη A.Δ. (1991) Παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση ανασυνδυασμένων  και μη στελεχών στρεπτομυκήτων σε κλειστά και ημιτροφοδοτούμενα συστήματα μικρόκοσμου εδάφους. 2η Επιστημονική Συνεδρίαση Ελληνικής Εταιρίας Βιοτεχνολογίας, Αθήνα.
 • Γιαννακόπουλος Σ. και Καραγκούνη Α.Δ. (1992) Διασπορά ενδογενών στελεχών στρεπτομυκήτων που απομονώθηκαν από διαφορετικού τύπου ελληνικά εδάφη. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 47, Λευκωσία, Κύπρος.
 • Κατσίφας Ε. και Καραγκούνη Α.Δ. (1992) Μελέτη της επίδρασης αιθερίων ελαίων στην επιβίωση και αύξηση στρεπτομυκήτων σε συστήματα μικρόκοσμου εδάφους. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 67, Λευκωσία, Κύπρος.
 • Βιώνη Α. και Καραγκούνη Α.Δ. (1992) Δράση επιλεκτικής πίεσης σε στελέχη στρεπτομυκήτων σε συστήματα μικρόκοσμου εδάφους. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 145, Λευκωσία, Κύπρος.
 • Σαββίδης Α., Κατσίφας Ε. και Καραγκούνη Α.Δ. (1994) Ενζυμική ενεργότητα σε κλειστές υγρές  καλλιέργειες και σε μικρόκοσμο εδάφους του στελέχους Streptomyces griseus. 16o Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 9.34, Βόλος.
 • Κοράκη  Δ., Βιώνη  Α. και Καραγκούνη  Α.Δ. (1994) Κατασκευή γενετικών δεικτών για εργαστηριακά και ενδογενή στελέχη στρεπτομυκήτων. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 9.36, Βόλος.
 • Κατσίφας Ε. και Καραγκούνη Α.Δ. (1994) Απομόνωση και ταυτοποίηση  στρεπτομυκήτων από δύο διαφορετικούς τύπους εδαφών. 16o Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 9.38, Βόλος.
 • Κοράκη Δ., Αρβανίτης Ν. και Καραγκούνη Α.Δ. (1998) Νέα φυσικά πλασμίδια ενδογενών στελεχών στρεπτομυκήτων εδάφους. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 135-136, Σάμος.
 • Σαββίδης Α. και Καραγκούνη Α.Δ. (1998) Σύγχρονη παραγωγή αιθανόλης και πρωτεΐνης παγοπυρήνωσης από το βακτήριο Zymomonas mobilis σε ανοικτά συστήματα καλλιέργειας σε διάλυμα μελάσας. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 299-300, Σάμος.
 • Χάλκου Κ., Σαββίδης Α. και Καραγκούνη Α.Δ. (1999) Μελέτη του ενζύμου αφυδρογονάση της 6-Ρ-γλυκόζης της μεταβολικής οδού Entner-Doudoroff του βακτηρίου Zymomonas mobilis σε ανοικτά συστήματα καλλιέργειας. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEΒΕ, Σύρος.
 • Βαρσαμή Ζ., Κατσίφας Ε. και Καραγκούνη Α.Δ. (2000) Μικροβιακή αξιοποίηση φυτικών υποπροϊόντων βιομηχανίας σόγιας. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 36, Σκιάθος.
 • Γιαννούτσου Ε. και Καραγκούνη Α.Δ. (2000) Παραγωγή Μικροβιακής πρωτεΐνης κατά τη ζύμωση αποβλήτου ελαιουργείου με το μύκητα Paecilomycesvariotii.  22ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 62, Σκιάθος.
 • Κοράκη Θ. και Καραγκούνη Α.Δ. (2000) Μοριακή πληθυσμιακή ανάλυση Στρεπτομυκήτων εδάφους μεσογειακού τύπου˙ μελέτη φυσικών πλασμιδίων. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 120, Σκιάθος.
 • Νικολακοπούλου Θ., Αρβανίτης Ν., Κοράκη Θ. και Καραγκούνη Α.Δ. (2000) Ανίχνευση γονιδίων ανθεκτικότητας στην τετρακυκλίνη σε δείγματα θαλασσίου νερού. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 186, Σκιάθος.
 • Χάλκου Κ., Σαββίδης Α. και Καραγκούνη Α.Δ. (2000) Μελέτη της παραγωγής L-λυσίνης από το στέλεχος Corynebacteriumglutamicum ATCC 21253 σε κλειστά και ημιτροφοδοτούμενα συστήματα καλλιέργειας. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 278, Σκιάθος.
 • Δουρή Δ., Κατσίφας Ε. και Καραγκούνη Α.Δ. (2001) Παραγωγή ξανθάνης από το βακτήριο Xanthomonascampestris σε απόβλητα γαλακτοβιομηχανίας. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 37, Χίος.
 • Χίνη Β., Νικολακοπούλου Θ. και Καραγκούνη Α.Δ. (2001) Ανίχνευση γονιδίων ανθεκτικότητας στην τετρακυκλίνη από δείγματα θαλάσσιου ιζήματος. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 204, Χίος.
 • Αθανασόπουλος Α., Μεϊντάνης Χ., Ριζοπούλου Σ. και Καραγκούνη Α.Δ. (2002) Λευκό ή κόκκινο; Χρωματικές επιλογές βακτηριακών πληθυσμών στα άνθη του Neriumoleander. 24o Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE,  p. 3-4, Ερέτρια, Εύβοια.
 • Καραμπάτσου Α., Νικολακοπούλου Θ. και  Καραγκούνη Α.Δ. (2002) Εξάπλωση βακτηρίων με ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό τετρακυκλίνη σε ελληνικά θαλάσσια οικοσυστήματα. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE,  p. 118-119, Ερέτρια, Εύβοια.
 • Νικολακοπούλου Θ. και  Καραγκούνη Α.Δ. (2002) Γονίδια ανθεκτικότητας στην οξυτετρακυκλίνη otrAκαι otrΒ: η διαπορά τους σε στρεπτομύκητες ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE,  p. 204, Ερέτρια, Εύβοια.
 • Κανινή Γ.Σ., Κατσίφας Ε.Α. και Καραγκούνη Α.Δ. (2003) Βιοέλεγχος του φυτοπαθογόνου μύκητα Rhizoctonia solaniμε στελέχη στρεπτομυκήτων. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 120-121, Μυτιλήνη.
 • Λυμπεροπούλου Δ.Σ., Ρεντινιώτη Α.Α., Μεϊντάνης Χ.Κ., Χάλκου Κ.Ι. και Καραγκούνη Α.Δ. (2003) Συχνότητα εμφάνισης γονιδίων που σχετίζονται με τη βιοαποικοδόμηση πετρελαϊκών υδρογονανθράκων σε ενδογενείς βακτηριακούς πληθυσμούς επιβαρημένων εδαφικών δειγμάτων. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 192-193, Μυτιλήνη.
 • Μαγκούτα Σ., Μεϊντάνης Χ., Κατσίφας Ε. και Καραγκούνη Α.Δ. (2003) Μελέτη των μικροβιακών πληθυσμών ακτινοβακτηρίων σε δείγματα εδάφους προερχόμενα από ριζόσφαιρα ελιάς και χαρουπιάς. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 194-195, Μυτιλήνη.
 • Ρεντινιώτη Α.Α., Λυμπεροπούλου Δ.Σ., Χάλκου Κ.Ι. και Καραγκούνη Α.Δ. (2003) Βιοαποικοδόμηση πετρελαϊκών υδρογονανθράκων σε μικτές κλειστές καλλιέργειες ενδογενών βακτηρίων από εδαφικά δείγματα επιβαρυμένα με πετρελαϊκά απόβλητα. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 278-279, Μυτιλήνη.
 • Στραϊτούρης Α., Μεϊντάνης Χ. και Καραγκούνη Α.Δ. (2003) Εποχιακή μεταβολή της σύνθεσης του βακτηριακού πληθυσμού σε υποθαλάσσιο ίζημα του ηφαιστειακού οικοσυστήματος της Σαντορίνης. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 308-309, Μυτιλήνη.
 • Κανινή Γ.Σ., Δελατόλα Ε.Ν., Κατσίφας Ε.Α., Χατζηνικολάου Δ.Γ. και Καραγκούνη Α.Δ. (2004) Απομόνωση στελεχών στρεπτομυκήτων από διάφορα ελλαδικά ενδιαιτήματα ανταγωνιστικών προς το μύκητα Rhizoctoniasolani: δυνατότητα χρήσης σαν παράγοντες βιοελέγχου. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 112-113, Βόλος.
 • Καραγκούνη Α.Δ. (2004) Στρεπτομύκητες των  Ελλαδικών Οικοσυστημάτων. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 120-121, Βόλος.
 • Mεϊντάνης Χ., Χάλκου K.I., Λυμπεροπούλου Δ.Σ., Ρεντινιώτη Α.Α., Στραϊτούρης Α., Νικολακοπούλου Δ.Λ., Κατσίφας Ε.Α. και Καραγκούνη Α.Δ. (2004) Tο γονίδιο trpb ως δείκτης για την εκτίμηση της βιοποικιλότητας σε ενδογενείς πληθυσμούς ακτινοβακτηρίων. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 212-213, Βόλος.
 • Κέκος Δ., Χατζηνικολάου Δ., Μαμμά Δ. και Καραγκούνη Α.Δ. (2005) Σχεδιασμός, μοντελοποίηση και πειραματική αξιολόγηση συστήματος συνεχούς υδρόλυσης-υπερδιήθησης λακτόζης από β-γαλακτοζιδάση του μύκητα Aspergillusniger. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνολογία και Τεχνολογία Τροφίμων (ΕΒΕΑ), Αθήνα.
 • Ανδριόπουλος Χ., Σαββίδης Α. και Καραγκούνη Α.Δ. (2005) Απομόνωση και ταυτοποίηση νέων στελεχών Pseudomonassyringae (ina+ και ina-) από περιβαλλοντικά δείγματα χώματος και φύλλων. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 9-10, Ναύπλιο.
 • Έντμοντς Α., Σαββίδης Α. και Καραγκούνη Α.Δ. (2005) Παραγωγή λεβάνης από το βακτήριο Zymomonasmobilisσε εμπειρικά θρεπτικά υποστρώματα. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 83-84, Ναύπλιο.
 • Κανινή Γ.Σ., Κατσίφας Ε.Α. και Καραγκούνη Α.Δ. (2005) Βελτιστοποίηση των συνθηκών αύξησης των ενδογενών στελεχών Streptomycesexfoliatus REA 17 και StreptomycesfulvisimusGRE 24/1 Λ∙  βιοέλεγχος του φυτοπαθογόνου μύκητα Rhizoctoniasolani. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 111-112, Ναύπλιο.
 • Λυμπεροπούλου Δ.Σ., Calvo-Bado L.A., Καραγκούνη Α.Δ. και Wellington E.M.H. (2005) Αλληλεπιδράσεις στρεπτομυκήτων και φάγων σε συστήματα αποστειρωμένων μικρόκοσμων εδάφους: το σύστημα περιορισμού της αύξησης των φάγων (pgl) του S. coelicolora3(2). 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 213-214, Ναύπλιο.
 • Μαγκούτα Σ.Φ., Μεϊντάνης Χ., Σαββίδης Α. και Καραγκούνη Α.Δ. (2005) Δομή των βακτηριακών κοινωνιών σε αρχαία μνημεία. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 217-218, Ναύπλιο.
 • Μεϊντάνης Χ., Χάλκου Κ.Ι. και Καραγκούνη Α.Δ. (2005) Αποικοδόμηση πετρελαϊκών υδρογονανθράκων από ενδογενή θερμόφιλα βακτηριακά στελέχη του ηφαιστειακού συμπλέγματος της Σαντορίνης που φέρουν το γονίδιο alkJ. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 233-234, Ναύπλιο.
 • Μουκούλη Μ., Καταπώδης Π., Χατζηνικολάου Δ., Καραγκούνη Α.Δ. και  Χριστακόπουλος Π. (2005) Βιοσύνθεση επιφανειοδραστικών ουσιών από το θερμόφιλο μύκητα Sporotrichum thermofile κατά την ανάπτυξή του σε υψηλές συγκεντρώσεις αλκανίων. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 243-244, Ναύπλιο.
 • Σαββίδης Α., Χάλκου Κ.Ι., Μεϊντάνης Χ. και Καραγκούνη Α.Δ. (2005) Σκεύασμα μικροβιακής βιομάζας ενδογενών λακτοβακίλων για τη θεραπεία της διάρροιας κτηνοτροφικής μονάδας. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 351-352, Ναύπλιο.
 • Χάλκου Κ.Ι., Μεϊντάνης Χ., Λυμπεροπούλου Δ.Σ. και Καραγκούνη Α.Δ. (2005) Insituβιοαποικοδόμηση πετρελαϊκών αποβλήτων από μεικτές καλλιέργειες ενδογενών βακτηριακών στελεχών. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 413-414, Ναύπλιο.
 • Καραγκούνη Α.Δ. (2006) Βιοεπιστήμες και Κοινωνία. Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΒ με Διεθνείς Συμμετοχές και θέμα «Βιοεπιστήμες στον 21ο αιώνα», Αθήνα.
 • Ανασοντζής Γ.Ε., Ταλαμάγκας Α., Καραγκούνη Α.Δ. και Χατζηνικολάου Δ.Γ. (2006) Ανάπτυξη του θερμόφιλου μύκητα Sporotrichumthermophile σε στερεές καλλιέργειες αποβλήτων διφασικού ελαιοτριβείου. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 5-6,  Ιωάννινα.
 • Κανινή Γ.Σ., Ράμφου Σ., Ρούσσης Β., Κατσίφας Ε.Α. και Καραγκούνη Α.Δ. (2006) Αντιμυκητιακή δράση ενδογενών στελεχών στρεπτομυκήτων έναντι του Rhizoctoniasolani και μελέτη της χημικής φύσης των παραγόμενων βιοενεργών ενώσεων. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 117-118, Ιωάννινα.
 • Λυμπεροπούλου Δ.Σ. και Καραγκούνη Α.Δ. (2006) Συσχέτιση της παρουσίας σαλμονέλας και των πληθυσμών των εντερόκοκκων σε ακατέργαστα δείγματα δεξαμενών φρέσκου νερού. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ, p. 229-230, Ιωάννινα.
 • Μπατίλα Γ., Μεϊντάνης Χ., Χάλκου Κ.Ι., Χατζηνικολάου Δ.Γ. και Καραγκούνη Α.Δ. (2006) Ανίχνευση της ενεργότητας ξυλανάσης σε θερμόφιλα βακτηριακά στελέχη του ηφαιστειακού συμπλέγματος της Σαντορίνης. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 279-280, Ιωάννινα.
 • Παράσχας Γ.Ι., Λυμπεροπούλου Δ.Σ., Κατσίφας Ε.Α., Μεϊντάνης Χ. και Καραγκούνη Α.Δ. (2006) Μελέτη της ποικιλότητας και αντιμικροβιακής δράσης ακτινοβακτηρίων απομονωθέντων από ιζήματα δεξαμενών πόσιμου νερού. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 333-334, Ιωάννινα.
 • Σταθοπούλου Π., Κατσίφας Ε., Καραγκούνη Α.Δ. και Χατζηνικολάου Δ.Γ. (2006) Βιοσύνθεση και εντοπισμός της λιπάσης από τον θερμόφιλο μύκητα Sporotrichumthermophile. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBΕ, p. 383-384, Ιωάννινα.
 • Λυμπεροπούλου Δ.Σ., Κοτσάκης Ε.Α., Αρναούτης Α.Β. και Καραγκούνη Α.Δ. (2007) Ανίχνευση μικροοργανισμών σε περιβαλλοντικά δείγματα νερού με μεθόδους αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και επιτόπιας υβριδοποίησης (FISH). 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 228-229, Καβάλα.
 • Ανασοντζής Γ.Ε., Κούρτογλου Ε., Μάμμα Δ., Αμίλλης Σ., Χριστακόπουλος Π., Διαλλινάς Γ., Καραγκούνη Α.Δ. και Χατζηνικολάου Δ.Γ. (2008) Ετερόλογη έκφραση της φωσφογλυκομουτάσης του Aspergillusnidulans στον μύκητα Fusariumoxysporum. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 24-25, Θεσσαλονίκη.
 • Βυθούλκα Μ.Ι., Λυμπεροπούλου Δ.Σ. και Καραγκούνη Α.Δ. (2008) Μελέτη της μικροβιακής ποικιλότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Κόλπου του Λαγανά στη Ζάκυνθο. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 62-63, Θεσσαλονίκη.
 • Κανινή Γ., Γκότζης Σ., Κατσίφας Ε. και Καραγκούνη Α.Δ. (2008) Αντιμυκητιακή δράση στρεπτομυκήτων απομονωμένων από τον ελλαδικό χώρο έναντι του φυτοπαθογόνου μύκητα Fusariumoxysporum. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 164-165, Θεσσαλονίκη.
 • Κωτσάκης Σ.Α., Λυμπεροπούλου Δ.Σ., Αρναούτης Α.Β. και Καραγκούνη Α.Δ. (2008) Εκτίμηση της συμμετοχής και της επιβίωσης των Enterobacteriaceae σε υδάτινη βιομεμβράνη με την τεχνική του insitu θβριδισμού με φθορίζοντες ιχνηθέτες. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 264-265, Θεσσαλονίκη.
 • Λυμπεροπούλου Δ.Σ., Αρμάου Φ., Κορμάς Κ.Α. και Καραγκούνη Α.Δ. (2008) Φυλογενετική ποικιλότητα βακτηρίων και κυανοβακτηρίων σε δεξαμενή πόσιμου νερού. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 284-285, Θεσσαλονίκη.
 • Σταθοπούλου Π.Μ., Ανασοντζής Γ.Ε., Κατσίφας Ε., Καραγκούνη Α.Δ. και Χατζηνικολάου Δ.Γ. (2008) Εντοπισμός θερμοσταθερών υδρολυτικών ενζύμων από θερμόφιλα βακτήρια του ηφαιστειακού συμπλέγματος Σαντορίνης. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 446-447, Θεσσαλονίκη.
 • Ταλαμάγκας Α.Ε., Ανασοντζής Γ.Ε., Σταθοπούλου Π.Μ., Καραγκούνη Α.Δ. και Χατζηνικολάου Δ.Γ. (2008) Αποτοξικοποίηση αποβλήτου διφασικού ελαιοτριβείου με τη χρήση του θερμόφιλου μύκητα Sporotrichumthermophile. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο EEBE, p. 468-469, Θεσσαλονίκη.
 • Πρίφτη Η. Ν., Κανινή Γ., Κατσίφας Ε. Α. και Καραγκούνη Α. Δ. (2010) Μελέτη της μικροβιακής ποικιλότητας στις φωλιές της θαλάσσιας χελώνας Carettacaretta. 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, p. 326-327, Καρπενήσι.
 • Πουρνάρα A., Λυμπεροπούλου Δ. Σ., Κατσίφας Ε.Α. και Καραγκούνη Α.Δ. (2010) Επίδραση της βροχόπτωσης στην ποιότητα των παράκτιων κολυμβητικών υδάτων στον κόλπο του Λαγανά. 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, p. 322-323, Καρπενήσι.
 • Πουρνάρα A., Λυμπεροπούλου Δ. Σ., Κατσίφας Ε.Α. και Καραγκούνη Α.Δ. (2010) Ετήσια διακύμανση των παθογόνων μικροοργανισμών Salmonella sp. Και Pseudomonasaeruginosa στον κόλπο του Λαγανά. 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, p. 324-325, Καρπενήσι.
 • Τσακίρογλου Π., Κανινή Γ., Σαββίδης Α., Παπακωνσταντίνου Ε., Κατσίφας Ε. Α. και Καραγκούνη Α.Δ. (2010) Επίδραση αντιμικροβιακών παραγόντων στον ενδογενή πληθυσμό χημειολιθότροφων βακτηρίων σε μάρμαρα. 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, p. 386-387, Καρπενήσι.
 • Μαλλιαράκης Γ. Ε., Ιωάννου Ε., Κατσίφας Ε. Α., Βάγιας Κ., Ρούσσης Β. και Καραγκούνη Α.Δ. (2010) Μελέτη ενδοφυτικών μικροοργανισμών από το ροδοφύκος Laurenciaglandulifera. 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, p. 206-207, Καρπενήσι.

 
   Επικοινωνία

by NetPath Holistic Technology Solutions