Η ερευνητική μου ομάδα απαρτίζεται  από διδάκτορες βιολόγους, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» που διεξάγουν τη Διπλωματική τους Εργασία, φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου που επίσης διεξάγουν τη Διπλωματική τους Εργασία και τεχνικό προσωπικό. Η ερευνητική μου ομάδα αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

 
   Επικοινωνία

by NetPath Holistic Technology Solutions