Η Δρ. Αμαλία Καραγκούνη – Kύρτσου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται τα Φυσιολογία, οικολογία και γενετικές αλληλεπιδράσεις βακτηρίων με ιδιαίτερη έμφαση στους στρεπτομύκητες. Μικροβιακή βιοτεχνολογία - αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων μέσω υγρών και στερεών ζυμώσεων. Θέματα που αφορούν στη βιοενέργεια και τα υλικά που χρησιμοποιούνται όπως για παράδειγμα η Βιοαιθανόλη και το Βιοντίζελ. Απομόνωση νέων μικροβιακών στελεχών από επιλεγμένα οικοσυστήματα για την παραγωγή νέων βιοενεργών ενώσεων. Εφαρμογή και ανάπτυξη μοριακών τεχνικών για τον έλεγχο γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

 
   Επικοινωνία

by NetPath Holistic Technology Solutions