Εξερευνήση Αρχέγονων Αστεροειδών

Συλλογή Δεδομένων

Οι παρατηρήσεις γίνονται δεκτές από επαγγελματίες και ερασιτέχνες αστρονόμους, οι οποίοι συνεργάζονται με μέλη του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιθυμούν να γίνουν συνεργάτες στο έργο Ancient Asteroids.

Απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή των παρατηρήσεων. Αυτό περιλαμβάνει το ανέβασμα των αρχείων εικόνας και βαθμονόμησης σε μορφή .fits (.fits, .fts ή .fits), ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τη σχετική ιστοσελίδα "Οδηγίες παρατήρησης" κατά την προετοιμασία του προγράμματος παρατήρησης. Συνήθως, ένα πρόγραμμα παρατήρησης προϋποθέτει αρκετές ώρες συλλογής δεδομένων με συγκεκριμένες προδιαγραφές, τις οποίες πρέπει να ακολουθούν όλοι οι παρατηρητές, προκειμένου να παράγουν χρήσιμα δεδομένα στο έργο μας. Παρακαλούμε να ακολουθείσετε τις παρακάτω οδηγίες και να χρησιμοποιήσετε τα διαδικτυακά εργαλεία που παρέχονται για την επικοινωνία σας μαζί μας και για την προετοιμασία του προγράμματος παρατήρησης. Τα στοιχεία σας πρέπει να αναφέρονται σωστά, ώστε να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον σε δημοσιεύσεις. Η μη τήρηση των κανόνων μπορεί να προκαλέσει απώλεια των αρχείων σας, την λανθασμένη επεξεργασία των δεδομένων, με αποτέλεσμα οι παρατηρήσεις σας να μη χρησιμοποιηθούν στο έργο.

Προσωπικά Στοιχεία

Για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα, θα πρέπει αρχικά να γνωρίζουμε λίγα στοιχεία για εσάς. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την PERSONAL INFORMATION FORM. Οδηγίες για τη συμπλήρωση της παραπάνω φόρμας δίνονται εδώ.

Προετοιμασία των δεδομένων

Αποστολή Δεδομένων

Παρακαλώ, ανεβάστε τα αρχεία δεδομένων σας, συμπληρώνοντας την DATA SUBMISSION FORM. Οδηγίες για τη συμπλήρωση της παραπάνω φόρμας δίνονται εδώ.

Τα προσωπικά σας στοιχεία και τα αρχεία δεδομένων θα ληφθούν από τα μέλη της Επιτροπής Επεξεργασίας και Ανάλυσης Δεδομένων (DPAC). Οι παρατηρήσεις θα αξιολογηθούν και θα προωθηθούν για περαιτέρω επεξεργασία, και να αναλυθούν.

 

 
Created by K.Gazeas, based on a template from Free CSS Templates