Εξερευνήση Αρχέγονων Αστεροειδών

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις και ερευνητικές ανακοινώσεις που έχουν προκύψει από την έρευνα των αρχέγονων αστεροειδών είναι:

  • Delbo, M., Walsh, K., Bolin, B., Avdellidou, C., & Morbidelli, A. (2017). Identification of a primordial asteroid family constrains the original planetesimal population. Science, 357(6355) (ADS link) (PDF file)

  • Delbo, M., Walsh, K., Avdellidou, C., Fornasier, S., Deienno, R., Van Belle, G., & Morbidelli, A. (2019). The search for the most ancient asteroid collisions reveals the original planetesimals of our solar system. EPSC, 2019, EPSC-DPS2019 (ADS link) (PDF file)

  • Delbo, M., Avdellidou, C., & Morbidelli, A. (2019). Ancient and primordial collisional families as the main sources of X-type asteroids of the inner main belt. Astronomy & Astrophysics, 624, A69 (ADS link) (PDF file)

  • Athanasopoulos, D., Gazeas, K., & Delbo, M. (2020, September). Preliminary results on the photometric study of two primordial family asteroids. In European Planetary Science Congress (pp. EPSC2020-733) (ADS link) (PDF file)

  •  

     
    Created by K.Gazeas, based on a template from Free CSS Templates