Εξερευνήση Αρχέγονων Αστεροειδών

Οδηγίες Παρατήρησης

Για να πραγματοποιήσετε αξιόπιστα και χρήσιμα παρατηρησιακά δεδομένα για το πρόγραμμα, παρακαλώ να ακολουθήσετε κατά γράμμα τις παρακάτω οδηγίες.

 • Εκτελέστε την εφαρμογή  Web Application  και εντοπίστε τους αστεροειδείς που μπορούν να παρατηρηθούν από τη λίστα των υποψήφιων στόχων, με βάση την τοποθεσία σας, την ημερομηνία παρατήρησης και μερικές ακόμη προδιαγραφές. (Η εφαρμογή ενδέχεται στην αρχή να κάνει αρκετή ώρα να εκτελεστεί λόγω περιορισμών στον server, οπότε παρακαλώ αναμείνατε λίγα λεπτά). Οι οδηγίες χρήσης της διαδικτυακής Web Application μπορούν να βρεθούν εδώ.
 • Επιλέξτε έναν στόχο παρατήρησης από τη λίστα και δημιουργείστε το δικό σας σχέδιο παρατήρησης, χρησιμοποιώντας την online εφαρμογή.
 • Προετοιμάστε τον εξοπλισμό σας εγκαίρως, και μην ξεχάσετε να λάβετε εικόνες dark, bias και flat πριν και μετά τις παρατηρήσεις σας.
 • Να λάβετε τουλάχιστον 10 dark frames με σταθερή τη θερμοκρασία της CCD/CMOS. Ο χρόνος έκθεσης των εικόνων αυτών θα πρέπει να είναι ίδιος με αυτόν που έχουν ληφθεί και οι εικόνες του αστεροειδή και θα πρέπει να ληφθούν στην ίδια θερμοκρασία με όλες τις υπόλοιπες εικόνες.
 • Να λάβετε τουλάχιστον 10 bias frames με σταθερή τη θερμοκρασία της CCD/CMOS. Δεν υπάρχει χρόνος έκθεσης για τις εικόνες bias, αλλά θα πρέπει να ληφθούν στην ίδια θερμοκρασία με όλες τις υπόλοιπες εικόνες.
 • Να λάβετε τουλάχιστον 10 flat frames με σταθερή τη θερμοκρασία και ομοιόμορφο φωτισμό. Ο χρόνος έκθεσης των εικόνων αυτών θα πρέπει να είναι μικρός (περίπου 1-2 δευτερόλεπτα, αναλόγως με τον φωτισμό). Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στον εξοπλισμό (ευθυγράμμιση, θέση, περιστροφή κάμερας κτλ) μεταξύ των εικόνων flat και των εικόνων παρατήρησης. Ο προσανατολισμός της κάμερας, η εστίαση του τηλεσκοπίου και η θερμοκρασία θα πρέπει να παραμένουν τα ίδια καθ' όλη τη διάρκεια της παρατήρησης.
 • Οι παρατηρήσεις προτιμούνται να γίνονται χωρίς φίλτρο (clear aperture). Είναι σημαντικό να πρατηρείται ο στόχος στο ίδιο πεδίο όλη τη νύχτα. Έτσι, θα είναι πιο εύκολο να πραγματοποιηθεί διαφορική φωτομετρία με έναν σταθερό αστέρα του πεδίου. Βεβαιωθείτε ότι στο πεδίο υπάρχουν λαμπροί (αλλά όχι κορεσμένοι) αστέρες σύγκρισης. Για να εντοπίσετε τον στόχο στο πεδίο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή: AstFinder tool. Αποφεύγετε να παρατηρείτε αστεροειδείς σε πυκνά αστρικά πεδία, ώστε να μπορούν να διαχωριστούν από τα αστέρια όταν μετράται η φωτεινότητά τους.
 • Κάθε παρατήρηση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 4 ώρες μέσα σε μια νύχτα. Αυτό εξαρτάται και από την περίοδο περιστροφής του αστεροειδή και την ορατότητά του από δεδομένη τοποθεσία. Τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν είναι καλύτερα με παρατηρήσεις μεγάλης διάρκειας.
 • Μετά την πραγματοποίηση των παρατηρήσεων, ακολουθήστε τις οδηγίες και πραγματοποιήστε την ΑΠΟΣΤΟΛΗ των παρατηρήσεων μέσω του server.

Δείγμα με καμπύλες φωτός

Ένα δείγμα με καμπύλες φωτός δίνονται παρακάτω, ώστε να δώσουν μια εποπτική εικόνα των αποτελεσμάτων που αναμένουμε να έχουμε στην παρατηρησιακή εκστρατεία.

Το διάγραμμα φάσης του αστεροειδούς 7132 Casulli κατά το έτος 2020.

Το διάγραμμα φάσης του αστεροειδούς 2768 Gorky (1972 RX3) από το Sopot Astronomical Observatory in Serbia κατά το έτος 2019.

Το διάγραμμα φάσης του αστεροειδούς 2768 Gorky (1972 RX3) από το UOAO in Greece κατά το έτος 2019.

Το διάγραμμα φάσης του αστεροειδούς 2839 Annette (1929 TP) από το Altimira Observatory in California/USA κατά το έτος 2007.

Το διάγραμμα φάσης του αστεροειδούς 2839 Annette (1929 TP) από το UOAO in Greece κατά το έτος 2020.

Περισσότερες Πληροφορίες

Όλοι οι υποψήφιοι στόχοι για την παρατηρησιακή εκστρατεία εμφανίζονται στην List of Primordial Family members. Για να βρείτε ποιος αστεροειδής μπορεί να παρατηρηθεί σύμφωνα με το δικό σας πρόγραμμα παρατήρησης και την τοποθεσία σας, συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε την ειδικά σχεδιασμένη διαδικτυακή  Web Application  Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να καταστρώσετε το δικό σας πρόγραμμα παρατήρησης για τον αστεροειδή που θέλετε να παρατηρήσετε. Οι αστρονομικές εφημερίδες των αστεροειδών μπορούν να υπολογιστούν με την υπηρεσία MPC Ephemeris Service ή το JPL’s HORIZON system.

Βιβλιογραφία

 • http://www.minorplanet.info/ObsGuides/Misc/photometryguide.htm Minor Planet Website
 • "A Practial Guide to Lightcurve Photometry and Analysis", Warner B.D., 2006, Springer
 • "The Backyard Astronomer's Guide". Dickinson T. and Alan D., Firefly Books, 2008
 • "Confessions of a Beginner Asteroid Light Curve Photometrist", Menke J., Society for Astronomical Sciences Annual Symposium, Vol. 22, 2003 (ADS link)

 

 
Created by K.Gazeas, based on a template from Free CSS Templates