Εξερευνήση Αρχέγονων Αστεροειδών

Συνεργάτες ερευνητές, ινστιτούτα και αστεροσκοπεία στο παρόν πρόγραμμα

Συνεργάτες ερευνητές, ινστιτούτα και αστεροσκοπεία στο παρόν πρόγραμμα, είναι οι εξής:

 • Κοσμάς Γαζέας - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα
 • Δημήτριος Αθανασόπουλος - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα
 • Marco Delbo – Observatoire de la Côte d'Azur, France
 • Χρύσα Αβδελλίδου – Observatoire de la Côte d'Azur, France
 • Matthieu Conjat - Observatoire de la Cote d’Azur, France
 • Κλεομένης Τσιγάνης - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
 • Josef Hanuš – Astronomical Institute of the Charles University, Czech Republic
 • Josef Ďurech – Astronomical Institute of the Charles University, Czech Republic
 • Roberto Bonamico - BSA Astronomical Observatory, Italy
 • Gerard van Belle - Lowell Observatory, USA •  

   
  Created by K.Gazeas, based on a template from Free CSS Templates