Σεμινάριο 2017-2018


Διοργανώνεται και φέτος διδακτικό και ερευνητικό σεμινάριο με θέμα


Ανάλυση και Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας (Quantum Information Theory)


Σκοπεύουμε να μελετήσουμε τη σχέση ανάμεσα στην Ασυμπτωτική Γεωμετρική Ανάλυση, τη Θεωρία Αλγεβρών Τελεστών και τη μαθηματική θεμελίωση της σύγχρονης Θεωρίας Πληροφορίας.
Πρόκειται για περιοχές που συγκεντρώνουν σήμερα έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον και αποτελούν σημείο συνάντησης ειδικών από τα μαθηματικά, την φυσική, την πληροφορική και την τεχνολογία καθώς έχουν προκύψει νέες μη αναμενόμενες διασυνδέσεις ανάμεσα στους κλάδους αυτούς.

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε όλους. Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και προχωρημένους προπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές.

Στις παρουσιάσεις θα έχουμε κατ’ αρχήν οδηγό το βιβλίο

Alice and Bob Meet Banach: The Interface of Asymptotic Geometric Analysis and Quantum Information Theory

των Guillaume Aubrun και Stanisław J. Szarek
που μόλις εκδόθηκε.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο

https://aliceandbobmeetbanach.wordpress.com/
Πρόγραμμα


Διαλέξεις


Ημέρα - Ώρα - Αίθουσα
Ομιλητής
Τίτλος
Σχόλια

 Παρασκευή 6/10, 15:00, A32  

  Δ. Γατζούρας,
  Α. Κατάβολος  

  Εισαγωγικές διαλέξεις

 Παρασκευή 13/10, 15:00, Γ31 ή Α32  

  Δ. Γατζούρας,
  Α. Κατάβολος  

  Στοιχεία από την Κυρτή Ανάλυση. Κώνοι.
  Έννοιες από την Θεωρία Χώρων Hilbert.  

ΔιαφάνειεςΔείτε και τη μόνιμη σελίδα των Αλγεβρών Τελεστών