Σεμινάριο 2017-2018


Διοργανώνεται και φέτος διδακτικό και ερευνητικό σεμινάριο με θέμα


Ανάλυση και Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας (Quantum Information Theory)


Σκοπεύουμε να μελετήσουμε τη σχέση ανάμεσα στην Ασυμπτωτική Γεωμετρική Ανάλυση, τη Θεωρία Αλγεβρών Τελεστών και τη μαθηματική θεμελίωση της σύγχρονης Θεωρίας Πληροφορίας.
Πρόκειται για περιοχές που συγκεντρώνουν σήμερα έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον και αποτελούν σημείο συνάντησης ειδικών από τα μαθηματικά, την φυσική, την πληροφορική και την τεχνολογία καθώς έχουν προκύψει νέες μη αναμενόμενες διασυνδέσεις ανάμεσα στους κλάδους αυτούς.

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε όλους. Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και προχωρημένους προπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές.

Στις παρουσιάσεις θα έχουμε κατ’ αρχήν οδηγό το βιβλίο

Alice and Bob Meet Banach: The Interface of Asymptotic Geometric Analysis and Quantum Information Theory

των Guillaume Aubrun και Stanisław J. Szarek
που μόλις εκδόθηκε.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο

https://aliceandbobmeetbanach.wordpress.com/

Πρόγραμμα


Διαλέξεις


Ημέρα - Ώρα - Αίθουσα
Ομιλητής
Τίτλος
Σχόλια

 Παρασκευή 6/10, 15:00, A32  

  Δ. Γατζούρας,
  Α. Κατάβολος  

  Εισαγωγικές διαλέξεις

 Παρασκευή 13/10, 15:00, Γ31 ή Α32  

  Δ. Γατζούρας,
  Α. Κατάβολος  

  Στοιχεία από την Κυρτή Ανάλυση. Κώνοι.
  Έννοιες από την Θεωρία Χώρων Hilbert.  

 Παρασκευή 20/10, 15:00, Α32  

  Δ. Γατζούρας  

  Στοιχεία από την Κυρτή Ανάλυση. Κώνοι. (συνέχεια)  

Μια Διόρθωση

 Παρασκευή 27/10, 15:00, Γ31 και A32  

  Α. Γιαννόπουλος,
  Α. Κατάβολος  

  Μετρική εντροπία και συγκέντρωση του μέτρου στους κλασικούς χώρους.
  Νόρμες Schatten στους n x m πίνακες.  

Διαφάνειες

 Παρασκευή 3/11, 15:00, Γ31 και A32  

  Α. Γιαννόπουλος,
  Α. Κατάβολος  

  Μετρική εντροπία και συγκέντρωση του μέτρου στους κλασικούς χώρους (συνέχεια).
  Κλασικές και κβαντικές καταστάσεις.  

Σημειώσεις   Διαφάνειες

 Παρασκευή 10/11, 15:00, Γ31 και A32  

  Α. Γιαννόπουλος,
  Α. Κατάβολος  

  Μετρική εντροπία και συγκέντρωση του μέτρου στους κλασικούς χώρους (συνέχεια).
  Κλασικές και κβαντικές καταστάσεις (συνέχεια).  

Διαφάνειες

 Παρασκευή 24/11, 15:00, A32  

  Μ. Ανούσης,
  Α. Γιαννόπουλος

 “Υπερτελεστές” και κβαντικά κανάλια.
  Μετρική εντροπία και συγκέντρωση του μέτρου στους κλασικούς χώρους (συνέχεια).  

 Παρασκευή 1/12, 15:00, A32  

  Μ. Ανούσης,
  Α. Γιαννόπουλος

 “Υπερτελεστές” και κβαντικά κανάλια (συνέχεια).
  Μετρική εντροπία και συγκέντρωση του μέτρου στους κλασικούς χώρους (συνέχεια).  

 Παρασκευή 8/12, 15:00, Γ31 και A32  

  Α. Κατάβολος,
  Α. Γιαννόπουλος

 “Υπερτελεστές”: θετικές και πλήρως θετικές απεικονίσεις.
  Gaussian Ανελίξεις - ανισότητες Sudakov και Dudley.  

Διαφάνειες

 Πέμπτη 21/12, 16:30, A32  

  Μ. Ανούσης,
  Α. Γιαννόπουλος

 “Υπερτελεστές” και κβαντικά κανάλια (συνέχεια).
  Gaussian Ανελίξεις - ανισότητες Sudakov και Dudley (συνέχεια).  

 Παρασκευή 12/1, 15:00, A32 

  Μ. Ανούσης,
  Δ. Γατζούρας

 Κβαντικά κανάλια: παραδείγματα (συνέχεια).
  Εισαγωγή στους τυχαίους πίνακες.  

 Παρασκευή 19/1, 15:00, A32 

  Μ. Ανούσης,
  Δ. Γατζούρας

 Κβαντικά κανάλια: παραδείγματα (συνέχεια).
  Εισαγωγή στους τυχαίους πίνακες.  

 Παρασκευή 26/1, 15:00, A32 

  Μ. Ανούσης,
  Δ. Γατζούρας

 Κβαντικά κανάλια: Το θεώρημα Knill-Laflamme.
  Τυχαίοι πίνακες.  

 Παρασκευή 2/2, 15:00, A32 

  Μ. Ανούσης
 Δ. Γατζούρας

 Η εικασία εμφύτευσης του A. Connes
 Τυχαίοι πίνακες (συνέχεια).

 Παρασκευή 9/2, 15:00, A32 

  Μ. Ανούσης
 Δ. Γατζούρας

 Το πρόβλημα του Tsirelson
 Τυχαίοι πίνακες (συνέχεια).

 Παρασκευή 16/2, 15:00, A32 

 Α. Γιαννόπουλος
  Α. Κατάβολος

 Εργαλεία από την ασυμπτωτική γεωμετρική ανάλυση:
η l-θέση, Κ-κυρτότητα και η ΜΜ*-ανισότητα.
 Ολίγα στοιχεία Κβαντικής Θεωρίας Πιθανοτήτων*.

 *Παραπομπές

 Παρασκευή 23/2, 15:00, A32 

 Α. Γιαννόπουλος
  Α. Κατάβολος

 Εργαλεία από την ασυμπτωτική γεωμετρική ανάλυση (συνέχεια).
 Ολίγα στοιχεία Κβαντικής Θεωρίας Πιθανοτήτων*.

 *Παραπομπές

 Παρασκευή 2/3, 15:00, A32 

 Α. Γιαννόπουλος
  Α. Κατάβολος

 Εργαλεία από την ασυμπτωτική γεωμετρική ανάλυση (συνέχεια).
 Ολίγα στοιχεία Κβαντικής Θεωρίας Πιθανοτήτων*.

 *Παραπομπές *Διόρθωση

 Παρασκευή 9/3, 15:00, A32 

 Α. Γιαννόπουλος

 Εργαλεία από την ασυμπτωτική γεωμετρική ανάλυση (συνέχεια).

 

 Παρασκευή 23/3, 15:00, A32 

 Α. Γιαννόπουλος
  Α. Κατάβολος

 Εργαλεία από την ασυμπτωτική γεωμετρική ανάλυση (συνέχεια).
  Entanglement and Transitivity*.

 *Διαφάνειες

 Παρασκευή 30/3, 15:00, A32 

 Α. Γιαννόπουλος

 Εργαλεία από την ασυμπτωτική γεωμετρική ανάλυση (συνέχεια)

 

 Παρασκευή 20/4, 15:00, A32 

 Δ. Γατζούρας
  Μ. Ανούσης

 Διαπλεκόμενοι (entangled) υπόχωροι.
  Aνισότητες του Bell.

 

 Παρασκευή 27/4, 15:00, A32 

 Δ. Γατζούρας
  Μ. Ανούσης

 Διαπλεκόμενοι (entangled) υπόχωροι (συνέχεια).
  Aνισότητες του Bell (συνέχεια).

 

 Παρασκευή 4/5, 15:00, A32 

 Δ. Γατζούρας

 Διαπλεκόμενοι (entangled) υπόχωροι (συνέχεια).

 

 Παρασκευή 11/5, 15:00, A32 

 Δ. Γατζούρας
  Μ. Ανούσης

 Διαπλεκόμενοι (entangled) υπόχωροι (συνέχεια).
  Aνισότητες του Bell (συνέχεια).

 

 Παρασκευή 18/5, 15:00, A32 

 Δ. Γατζούρας
  Μ. Ανούσης

 Διαπλεκόμενοι (entangled) υπόχωροι (συνέχεια).
  Aνισότητες του Bell (συνέχεια).

 Δείτε και τη μόνιμη σελίδα των Αλγεβρών Τελεστών