ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010

Τμήμα: Θεοδόση Χριστοδουλάκη και Θεοχάρη Αποστολάτου

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις του κ. Θ. Χριστοδουλάκη υπό μορφή σκαναρισμένων διαφανειών
τοποθετημένων σε doc files ώστε να μπορείτε εύκολα να τις "κατεβάσετε" και να τις διαβάσετε. Οι σημειώσεις αυτές είναι πολύ συνοπτικές και περιέχουν  τις μαθηματικές αποδείξεις των διαλέξεων οι οποίες θα σας βοηθήσουν να παρακολουθήσετε τη ροή του μαθήματος. Υπάρχουν επίσης ολόκληρες  οι σημειώσεις του κ. Χριστοδουλάκη σε pdf μορφή με κάποιες λυμένες ασκήσεις καθώς και το μαθηματικό φορμαλισμό της Σχετικότητας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

σελίδες 0-1            (1668KB)

σελίδες 2-5          (3640KB)

σελίδες 6-9          (1042KB)

σελίδες 10-21      (3061KB)

σελίδες 22-31      (2517KB)

σελίδες 32-42      (3716KB)

ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (pdf 1290ΚΒ)

 

 

 

 

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΝ ΤΟ 2004

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Εξετάσεις 29/8/2001. Αποτελέσματα.

Εξετάσεις 3/8/2001. και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις 6/2003 και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις 3/2004 και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις 6/2004 και οι Λύσεις τους         

Εξετάσεις 9/2004 και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις 3/2005

Εξετάσεις 6/2005

Εξετάσεις 3/2006

Εξετάσεις 9/2006 και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις (επί Πτυχίω) 6/2007 και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις 31/8/2007 και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις 27/9/2007 και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις (επί Πτυχίω) 27/3/2008 και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις 18/6/2008 και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις 8/9/2008 και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις (επί Πτυχίω) 29/4/2009 και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις 11/6/2009 και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις 9/2009

Εξετάσεις (επί Πτυχίω) 4/2010

Εξετάσεις 6/2010 και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις 7/9/2010 και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις (επί Πτυχίω) 23/3/2011 και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις 15/6/2011 και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις 24/6/2011 –επαναληπτικές- και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις (επί Πτυχίω) 1/11/2011 και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις  5/7/2012

Εξετάσεις 19/6/2013 και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις 7/10/2014 (περίοδος Σεπτεμβρίου) και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις 23/3/2015 (επί Πτυχίω) και οι Λύσεις τους

Εξετάσεις 30/6/2015

Εξετάσεις 4/9/2015 (περίοδος Σεπτεμβρίου)

 

 

 

 

 

 

 

           

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

1) Μια πολύ όμορφη ιστοσελίδα με προσομειώσεις σχετικιστικών φαινομένων.