π. Συμεὼν ντε λα Χάρα
fr. Symeon de la Jara


Συνεντεύξεις [1] [2] [3] [4]

Ἀνατολὴ Ἀνατολῶν

Ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ὁ π.Συμεών

Νηφάλιος μέθη (1985)

Συμεὼν Μνῆμα (1994)

Μὲ ἱμάτιον μέλαν (1998)

Ζωγραφική

Father Symeon de la Jara [english]

Padre Symeón de la Jara [español]


Κεντρικὴ σελίδα