Ἱερομόναχος Συμεὼν de la Jara - Ὁ ποιητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Photo: Tάκης Διαμαντόπουλος «Μ᾿ ἀρέσει ἡ προσευχή, αὐτὸ τὸ κέντημα τοῦ χρόνου ποὺ καταφέρνει ὥστε ὁ χρόνος ποὺ γεννάει τὸ θάνατό μας νὰ παύει νὰ εἶναι ὁ ἐχθρός, καὶ νὰ πλημμυρίζει τὴν καρδιά μας ἡ ἀγάπη γιὰ νὰ μὴ στεγνώσουμε...»

Ἀπὸ τὴ Λίμα τοῦ Περοῦ στὸ Ἅγιον Ὄρος... Ἡ μαγευτικὴ διαδρομὴ ἑνὸς ἀνθρώπου πού, ἀναζητώντας μὲ πάθος τὴν ἀγάπη, τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴν ἐλπίδα, συναντᾶ τὴν Ὀρθοδοξία. Ποιητής, ζωγράφος, χαράκτης, δοκιμιογράφος, μεταφραστής, φωτογράφος. Μοναχὸς καὶ καλλιτέχνης. Συνδυάζονται; Ἢ μήπως ταυτίζονται; Ἂς ἀποφασίσει ὁ ἀναγνώστης...


Λεμόνι στὴ σιωπή (Ἱερομονάχου Συμεών, 1992)