Ἱερομόναχος Συμεών - Ζωγραφική

ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ «Μὲ ἱμάτιον μέλαν-καθὼς ἄνεμος ἁπλῶς φυσᾶ»
ζωγραφικὴ μὲ πινέλο καὶ σινικὴ μελάνη