Ἱερομόναχος Συμεών - Μὲ ἱμάτιον μέλαν
(καθὼς ἄνεμος ἁπλῶς φυσᾶ)

J'ai le mal d'amour

Προσφέρεται στοὺς ἀνθρώπους ποὺ πρόσφεραν τὰ ἑλληνικά

Σταμάτησε ἡ βροχὴ καὶ ἄρχισε τὸ κρύο.
Σιωπηλός, πλησίασα τὴν ἡσυχία τοῦ νεροῦ καὶ συνομίλησα μὲ νούφαρα καὶ ψάρια καὶ κρίνα

Ὅλα φθείρονται
καὶ ἐξαφανίζονται
ἄρα ὄνειρο
σιωπηλὰ νούφαρα
καὶ ψάρια καὶ κρίνα;

8-12-97 Ξημέρωμα στὸ Κελλί

*
* *

Ἀπ᾿ ἄκρη σ᾿ ἄκρη
τοὺς κόλπους τῆς ἀγάπης
μοναχὸς εἶδα

14-6-94 Πρωὶ στὸ Κελλί

*
* *

Πάρε τὴ στάμνα
μέσα ἔχω μιὰ πληγὴ
ὁλόγυρα δάσος

14-6-94 Ἑσπέρα στὸ Κελλί

*
* *

Φῶς καθὼς ἀφρὸς
ἀπὸ κουπὶ λαμπερὸς
διασκορπίζεται

15-6-94 Μεσημέρι στὸ Κελλί

*
* *

Γυρνάω νὰ δῶ
τὴ θάλασσα τὸ δάσος
καὶ ὁ τζίτζικας!

15-6-94 Ἑσπέρα στὸ μπαλκόνι τοῦ Κελλιοῦ

*
* *

Ὄρος ὅλο φῶς
καθὼς φῶς ὁ οὐρανὸς
καὶ ἡ θάλασσα

6-7-94 Μεσημέρι στὸ μπαλκόνι τοῦ Κελλιοῦ

*
* *

Πρωὶ στὴν ἀκτὴ

Ὢν ἀκάλυπτος
ἶρις ἀφανὴς αὔρα
πῶς περιβολή;

28-7-94

*
* *

Περνᾶ ἡ μέρα
ψιθυριστὸ τζιτζίκι
μὲ συντροφεύει
μὲ τέχνη καθὼς πάθος
θὰ ἔλθει ὁ θάνατος;

Τῆς Μεταμορφώσεως 1994, Ἑσπέρα στὸ Κελλὶ

*
* *

Τριαντάφυλλο
ἀνοιγμένο κοχύλι
ξεδιπλωμένο
στάλαγμα ἀναβλύζον
σὲ πολυτρίχια
λίγες λαμπερὲς
σταγόνες εἰς ἀέραν
καὶ τοῦτο μόνο

13-8-94 Πρωὶ στὸ Κελλί

*
* *

Ὁρῶ τὸ κάλλος καθὼς ἀνατέλλει δίχως κάλυμμα

Ρόδινο νέφος
ἁπλωμένο ἀστέρι
πύρινο παιδὶ
περίσσια ἀπαστράφτει
ἔκθαμβος πονῶ σφόδρα

18-8-94 Πρωὶ στὸ Κελλί

*
* *

Ἀφηρημένος
ἐπὶ κυμάτων πέραν
ξενιτεύεται

18-8-94 Μεσημέρι στὸ Κελλί

Μόνος μονάζω
μόνος μὲ τὸν ἄνεμο
μόνο μ᾿ ἐμένα

19-12-94 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Μοναχὸς μιλῶ
μὲ τὸ μελάνι μόνος
εἶμαι ντυμένος

20-12-94 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Σπάνιο μυστήριο
κλαίουσα χορεύεις
μὲ τὸν ἄνεμο;

28-2-95 Πρωὶ στὸ Κελλί

*
* *

Κόβει τὰ χόρτα
Πετρώνιος διάκονος
στὸ ἄπειρο φῶς

16-7-95 Μεσημέρι στὸ Κελλί

*
* *

Θλιμμένη ἀγάλλεται

Ἁλμυρὰ νερὰ
πλέουσα πανσέληνος
λαμπρὰ διαβαίνει

29-7-95 Μεσάνυχτα στὸ Κελλί

*
* *

Ἡμισέληνο
μοναχὸς καὶ τριζόνι
μοιραζόμαστε

23-9-95 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Ἀλλεπάλληλα
προσπίπτουν τὰ κύματα
εἰς μνήμην ἀεὶ

18/19-10-95 Μεσάνυχτα στὸ Κελλί

*
* *

Ἀναμένοντας
μοναχὸς στὴ μοναξιὰ
ξενιτεύομαι

12-11-95 Μεσημέρι στὸ Παρίσι

*
* *

Ἀπὸ τὸν πόνο
ἀπαστράπτον στὴ σιγὴ
πέφτει τὸ ἄνθος

16/17-11-95 Ἀκριβῶς μεσάνυχτα στὸ Παρίσι κατὰ μῆκος τοῦ Σηκουάνα

*
* *

Ἀκόμα μένουν
στὴν ἄσφαλτο στίλβουσες
γραμμὲς τοῦ τρὰμ

23-11-95 Νύχτα στὴν Ἀθήνα

*
* *

Ἀναβαίνουσα
ἀμυγδαλιὰ νυμφεία
φωνὴ παιδικὴ
σταλαγμοὺς τυλιγμένη
στὴν ὀμίχλη τοῦ λάκκου

13-1-96 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

στὴν Κ.

Ἄλλος οὐρανὸς
μοναχὴ σκεπάζεται
χωρὶς ἀγάπη
μ᾿ ἀστέρια καὶ φεγγάρι
ἐπὶ κλίνης θηλυκή

14/15-1-96 Μεσάνυχτα στὸ Κελλί

Τριζόνι σφόδρα
τραγουδᾶ ἀόρατο
ἔρωτα μόνο

Ὁρατὸ φέρεις ἀόρατο τριζόνι τὸν ἀόρατο

21/22-7-96 Μέσάνυχτα στὸ Κελλὶ μὲ πανσέληνο

*
* *

ΚΑΘΩΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΠΛΩΣ ΦΥΣΑ

Ἐρωτευμένα
δύο πουλιὰ ἐλαφρὰ
πλησιάζονται
καθὼς ὑποκλίνονται
ἀρωματικὰ φυτὰ

27-7/31-7-96

*
* *

Νύχτα στὸ μπαλκόνι τοῦ κελλιοῦ τρυφερὰ καὶ πέρα

Χρυσὸ φεγγάρι
ἀπόμακρο ἀστράφτεις
οὐράνιο παιδὶ

16-8-96

*
* *

ΠΟΘΟΣ

στὸν Λὶ Πὸ

Ὅλος πόνος ὁ κόσμος
ὡστόσο πόθος ὅλος
πονῶ ὡστόσο ποθῶ
ὅλος πόνος ὡστόσο
κόσμος ὅλος ὁ πόθος
ὡστόσο πόνος ὅλος
ποθῶ ὡστόσο πονῶ
ὅλος πόθος ὡστόσο

17-9-96 Ἑσπέρα στὴ Θεσσαλονίκη παρὰ θῖν᾿ ἁλὸς

*
* *

ΚΑΤ᾿ ΟΡΟΣ

Καθὼς ἀέρας
ἡδὺς ἀὴρ ἐράσμιος
ἐπὶ θαλάσσης
ἁπαλὴ πανσέληνος
θῆλυ ἀντανακλᾶται

9-2-97 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Φῶς πῶς φῶς πρὸς φῶς
καθὼς φῶς ἑσπερινὸ
φῶς ἐπαληθῶς
ἄλγος ὅλως φῶς ἐντὸς
προσκυνῶ διηνεκῶς

23-2-97 Ἑσπέρα στὸ Κελλί

*
* *

Πόνος παρ᾿ ἐμοὶ
πόθος ὁ ἀσφόδελος
ὅμως φῶς καὶ πῶς

Τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 1997, Ἑσπέρα στὸ Κελλί

*
* *

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Μοναχὸς μένει
εὐωδιαστὸ χόρτο
ἥσυχη πόρτα
ἀνάλαφρος ἀέρας
μόνοι συναντιόμαστε

7-6-97 Ἑσπέρα στὸ μπαλκόνι τοῦ Κελλιοῦ

*
* *

Χριστούγεννα, ἐπέστρεψε ὁ ξένος στὸ κελλί,
κατόπιν ἀγρυπνίας καὶ ξεκουράστηκε,
μετὰ ἔστρωσε τὸ τραπέζι
καὶ ἄναψε δυὸ κεριὰ
καὶ εἶπε στὸν ἑαυτό του χρόνια πολλὰ

Ἡμέρα λαμπρὴ
καρδιὰ γαλήνια
μονάζω ἐδῶ
μένω χωρὶς κανέναν
μὲ ἱμάτιον μέλαν

1997 Πρωὶ στὸ Κελλί