Ἱερομόναχος Συμεών - Συμεὼν Μνῆμα

«Δὲν ἔχω φτάσει στὴ ζωοποιὸ νέκρωση, ποὺ ποθῶ. Δημοσιεύω αὐτὰ τὰ ποιήματα ἐπειδή, μέσα μου, ἔτσι αἰσθάνομαι ὅτι πρέπει νὰ πράττω. Δημοσιευμένα, ἴσως μποροῦν νὰ φθάσουν καὶ σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν γνωρίζω».

Ἐκ Παιδὸς ὁ καρπός μου εὕρηται

Προσοχὴ ἄκρα
ὁ ποιητὴς στὸ χαλὶ
ὀνειρεύεται
ὅλος ὀφθαλμὸς
πάνω ἀπ᾿ τὸν ἔρωτα
περιπλανώμενος

13-10-93
Μεσημέρι στὸ Κελλί

*
* *

Δάκρυα στὸ κελλὶ
στὸν οὐρανὸ τ᾿ ἄστρα

15-1-89

*
* *

Πέτρα ἀστραφτερὴ
πόθος πύρινος συμπυκνωμένος
ἀνάσα καὶ μέθη ἡλίου
ἀκόρεστη μοναχικὴ πληγωμένη
ἰώδης φαιὰ πρασινωπὴ
ἡσυχάζουσα
μαινομένη στιλπνὴ ἐρωμένη

27-6-91

*
* *

Μὲς στὸ φύλλωμα
ὅλη τὴν ἡμέρα ποιόν
τὸ ᾆσμα καλεῖ;

27-8/11-9-93

*
* *

Πέφτεις ἀνοιχτὸ
λουλούδι τῆς ἐρήμου
μέχρι τὸν ᾅδη

11-9-93 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Νύχτα στὸ κελλὶ
λευκὴ χωρὶς κανέναν
ἡ κλίνη μόνη

21-12-93 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Ἔναστρο κῦμα
μεσάνυχτα γαλήνιο
Συμεὼν μνῆμα

2 πρὸς 3-1-92 Μεσάνυχτα στὸ Κελλί

*
* *

Καλοκαίρι τὸ ξύλινο
κέλυφος τοῦ πόνου
μὲ πόρους ἐδῶ κι ἐκεῖ

28-7-92 Πρωὶ στὸ Κελλί

*
* *

Θάλασσα
τὰ μαλλιὰ τῆς κόρης
κλαίουσα
πέρα δῶθε

28-7-92 Ἑσπέρα στὸ μπαλκόνι τοῦ Κελλιοῦ

*
* *

Νύχτα καὶ σιωπὴ
οὐρανὸς καὶ ἄνθρωπος
δάκρυσαν μαζί

17-4-93 Ἑσπέρα στὸ μπαλκόνι τοῦ Κελλιοῦ

Τέλος τοῦ θέρους
ἀνάστα πεταλούδα
γιατὶ κάθεσαι;

12-9-93 Πρωὶ στὸ Κελλί

*
* *

Βράδυ στὴν αὐλὴ
φεύγουν τὰ χρώματα
ποιὸς εἶναι ἐδῶ;

22-9-93

*
* *

Νύχτα ἡ καρδιὰ
στὴ σιωπὴ ἀναπολεῖ
μὲ πόθο, μὰ τί;

22-9-93 Νύχτα στὸ Κελλί

Πόθος ὁ πόθος
ποῦ εἶναι ὁ Συμεών;
Σ᾿ ἔρωτα πέρα

18-10-93 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Ξηρὸ τὸ κλαρὶ
καὶ πηγαινοέρχεται
ἀκόμα πουλὶ

19-10-93 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Πόνο στὴν καρδιὰ
προσκομίζει μοναχὸς
ξένος στὸν τόπο

19-10-93 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Φύλλα τῆς καρδιᾶς
καὶ λάμπουν

19-10-93 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Τριαντάφυλλο
καταλαμβανόμενο
ἀπὸ τὸν ἥλιο

20-10-93 Πρωὶ στὸ Κελλί

*
* *

Τριαντάφυλλο
καὶ φωτίζει τὰ πάντα
φῶς ὅλο αὐτὸ

20-10-93 Πρωὶ στὸ Κελλί

*
* *

Ὡραῖα δυὸ
λεμόνια ἀπ᾿ τὸν κῆπο
λάμπουν πανταχοῦ

20-10-93 Μεσημέρι στὸ Κελλί

*
* *

Μόνος στὸ κελλὶ
θλίβομαι καὶ λυποῦμαι
τί ἀναζητῶ;

20-10-93 Μεσημέρι στὸ Κελλί

*
* *

Κλαίω στὸ κελλὶ
μὲ φιλεῖ τὸ γιασεμὶ
ἐπὶ τῆς κλίνης

20-10-93 Μεσημέρι στὸ Κελλί

*
* *

Ἐπιθυμία
στὴ μοναξιὰ τὴν καρδιὰ
πῶς μεταβάλλεις;

20-10-93 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Πόνος ὁ πόθος
ἀνθίζει τὴν ἄνοιξη
πῶς νὰ μὴν ποθῶ;

20-10-93 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Πόνος τῆς καρδιᾶς
ἀνθισμένος

20-10-93 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Μὲ τοὺς στίχους μου
νὰ μὲ καταφρονήσουν
τὸ φθινόπωρο;

20-10-93 Νύχτα στὸ Κελλί

Πῶς ἀνθισμένη
φωτίζει τὴν ἄβυσσο
ἡ ἀγγελική;

20-10-93 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Καὶ σείεσαι
κῦμα ποὺ περνᾶς

19-10/21-10-93

*
* *

Τριαντάφυλλο
τοῦ ἀοράτου κάλλους
ἀκατάληπτο

21-10-93 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Τριαντάφυλλο
κίτρινο σὲ ποτήρι
ὅλο ἐν ἐμοὶ

21-10-93 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Βάζο μὲ δάφνες
ἐλιὲς ἀμπελόφυλλα
καὶ γίνονται φῶς

21-10-93 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Γιὰ πές μου κισσὲ
πῶς νὰ μὴ σὲ κρατήσω;
Ἔνδον ὑπάρχεις

21-10-93 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Στὸ φῶς διαμένεις
γιασεμὶ ποὺ ἀγαπῶ
Πῶς μὲ ἀνάγεις;

21-10-93 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Ρὸζ σὲ ποτήρι
πῶς τὴ νύχτα λαμπρύνει
ἕνα λουλούδι;

21-10-93 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Ἕνα γιασεμὶ
ἀκόμα δὲν θλίβεται
ἀπὸ τὸ κρύο

21-10-93 Νύχτα στὸ Κελλί

*
* *

Καταλαμπρύνουν
τὴ θλιμμένη μου ψυχὴ
τρία τριαντάφυλλα

22-10-93 Μεσημέρι στὸ Κελλί

*
* *

Ζητῶ σε αὔρα
μὰ γιατὶ μοῦ ξεφεύγεις
ἐνῶ σ᾿ ἀγαπῶ;

22-10-93 Νύχτα στὸ Κελλί