ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ I

Διδάσκων: Χρήστος Α. Αθανασιάδης
Γραφείο: 135, x-6367
Ώρες Γραφείου: Δε 10-11, Τρ 2-3
Email: caath AT math.uoa.gr

Ώρες Διδασκαλίας: Δε, Τε, Πα 11-1
Αίθουσα: Γ32

Στόχος του μαθήματος: Να αποκτηθούν βασικές δεξιότητες σε πράξεις πινάκων και στη λύση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων που είναι απαραίτητες στη μελέτη των μαθηματικών και των εφαρμογών τους και να επιτευχθεί σε κάποιο βαθμό κατανόηση της σχετικής θεωρίας και εξοικείωση με πιο αφηρημένες έννοιες, όπως εκείνες του διανυσματικού χώρου και της γραμμικής απεικόνισης, καθώς και με τη σχέση μεταξύ πινάκων και γραμμικών απεικονίσεων.

Βαθμολόγηση: Τελική εξέταση.

Σύγγραμμα: Δ. Βάρσος, Δ. Δεριζιώτης, Ι. Εμμανουήλ, Μ. Μαλιάκας, Α. Μελάς και Ο. Ταλέλλη, Μια Εισαγωγή στη Γραμμική Αλγεβρα, Τόμος Ι, Σοφία, 2008 (παλαιότερη έκδοση του βιβλίου είναι διαθέσιμη εδώ).

Ασκήσεις και Θέματα Εξετάσεων:

Θεωρείται αυτονόητο ότι θα σας ωφελήσει ιδιαίτερα αν προσπαθήσετε να δώσετε τις δικές σας λύσεις στις παραπάνω ασκήσεις, πριν συμβουλευθείτε τις όποιες υποδείξεις, λύσεις ή απαντήσεις δίνονται.

Περιεχόμενο: Γενικές πληροφορίες για το μάθημα βρίσκονται εδώ.