Διοργανώνεται και φέτος (2012-13) διδακτικό και ερευνητικό σεμινάριο με γενικό θέμα


Άλγεβρες Τελεστών


Θα ασχοληθούμε αρχικά με τη θεωρία των λεγόμενων

Hilbert C* modules

Οδηγός μας θα είναι το βιβλίο του

E. C. Lance , Hilbert C*-modules. A toolkit for operator algebraists.
London Mathematical Society Lecture Note Series, 210. Cambridge University Press, Cambridge, 1995. x+130 pp. ISBN: 0-521-47910-X


Προαπαιτούμενες γνώσεις: στοιχειώδης Συναρτησιακή Ανάλυση. Επιπλέον στοιχεία που ενδεχομένως θα χρειασθούν, όπως για παράδειγμα από τη θεωρία των C* αλγεβρών, θα αναπτυχθούν στην πορεία.


Ι. Ανδρουλιδάκης,     Μ. Ανούσης,     Α. Κατάβολος.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Διαλέξεις 2013

Ημέρα - Ώρα - Αίθουσα
Ομιλητής
Τίτλος
Σχόλια
  Παρασκευή 11/1, 15:00, Α32 Ιάκωβος Ανδρουλιδάκης   Εισαγωγή στην ΚΚ-θεωρία (Πρώτη διάλεξη)  
  Παρασκευή 18/1, 15:00, Α32 Ιάκωβος Ανδρουλιδάκης   Εισαγωγή στην ΚΚ-θεωρία (Δεύτερη διάλεξη)  
  Παρασκευή 25/1, 15:00, Α32 Ιάκωβος Ανδρουλιδάκης   Εισαγωγή στην ΚΚ-θεωρία (Τρίτη διάλεξη)  
  Παρασκευή 1/2, 15:00, Α32 Ιάκωβος Ανδρουλιδάκης   Εισαγωγή στην ΚΚ-θεωρία (Τέταρτη διάλεξη)  
  Παρασκευή 15/2, 15:00, Α32 Ηλίας Κατσούλης   Multivariable C*-dynamics  
  Παρασκευή 22/2 Δεν θα γίνει διάλεξη.    
  Παρασκευή 1/3, 15:00, Α32 Αριστείδης Κατάβολος   Σταυρωτά και ημισταυρωτά γινόμενα (crossed and semicrossed products)  
  Παρασκευή 8/3, 15:00, Α32 Αριστείδης Κατάβολος   Hμισταυρωτά γινόμενα (Semicrossed products)  
  Παρασκευή 15/3, 15:00, Α32 Μιχάλης Γεραπετρίτης   Cuntz Algebras  
  Παρασκευή 22/3, 15:00, Α32 Μιχάλης Γεραπετρίτης   Cuntz Algebras (δεύτερη διάλεξη)   Μια σημείωση
  Παρασκευή 29/3, 15:00, Α32 Μιχάλης Ανούσης (Παν/μιο Αιγαίου)   Άλγεβρες τελεστών από ημιομάδες  
  Παρασκευή 5/4, 15:00, Α32 Αριστείδης Κατάβολος   Hilbert modules, TRO's and C*-correspondences  
  Παρασκευή 12/4, 15:00, Α32 Αριστείδης Κατάβολος   Hilbert modules, TRO's and C*-correspondences   Πρόχειρες σημειώσεις
  Παρασκευή 19/4, 15:00, Α32 Αριστείδης Κατάβολος   Ideals of the Fourier algebra and masa bimodules   (κοινή εργασία με τους Μ. Ανούση και Ι. Τοντορώφ)
  Παρασκευή 17/5, 15:00, Α32 Αλέξης Σακελαρόπουλος   Unitary αναπαραστάσεις τοπικά συμπαγών ομάδων  
  Παρασκευή 24/5, 15:00, Α32 Αλέξης Σακελαρόπουλος   Unitary αναπαραστάσεις τοπικά συμπαγών ομάδων II  
  Παρασκευή 31-5 Δεν θα γίνει διάλεξη.    
  Παρασκευή 7-6, 15:00, Α32 Αλέξης Σακελαρόπουλος   Unitary αναπαραστάσεις τοπικά συμπαγών ομάδων,
III και φαρμακερή!  Δείτε και τη σελίδα των Αλγεβρών Τελεστών

Διαλέξεις 2012

Ημέρα - Ώρα - Αίθουσα
Ομιλητής
Τίτλος
Σχόλια
  Παρασκευή 12/10, 15:00, Α32 Αριστείδης Κατάβολος   Hilbert C*-modules:  Εισαγωγική διάλεξη   Συνοπτικές σημειώσεις και βιβλιογραφία.
Αν χρειασθεί, μπορείτε να δείτε και τις Πρόχειρες σημειώσεις για C*-άλγεβρες από το περσινό θερινό σχολείο στη Χίο.
  Παρασκευή 19/10   Δεν θα γίνει διάλεξη   Αναβάλλεται λόγω της διημερίδας Contemporary Algebra & Geometry in Greece που διοργανώνεται στο Τμήμα μας.
  Παρασκευή 26/10, 15:00, Α32 Μιχάλης Ανούσης (Παν/μιο Αιγαίου)   Τελεστές σε Hilbert  C*-modules 
  Παρασκευή 2/11, 15:00, Α32 Μιχάλης Ανούσης (Παν/μιο Αιγαίου)   Τελεστές σε Hilbert  C*-modules (2η διάλεξη)  Συνοπτικές σημειώσεις και βιβλιογραφία.
  Παρασκευή 9/11, 15:00, Α32 Μιχάλης Ανούσης (Παν/μιο Αιγαίου)   Τελεστές σε Hilbert  C*-modules (3η διάλεξη: Multiplier Algebras) 
  Παρασκευή 16/11, 15:00, Α32 Μιχάλης Ανούσης (Παν/μιο Αιγαίου)   Τελεστές σε Hilbert  C*-modules (4η διάλεξη)  Συνοπτικές σημειώσεις.
  Παρασκευή 23/11, 15:00, Α32 Μιχάλης Ανούσης (Παν/μιο Αιγαίου)   Τελεστές Fredholm   Η προσθετικότητα του δείκτη: αλγεβρική προσέγγιση (του Γ. Εμμανουήλ: ευχαριστούμε!).
  Παρασκευή 30/11, 15:00, Α32 Μιχάλης Ανούσης (Παν/μιο Αιγαίου)   Τελεστές Fredholm (2η διάλεξη) 
  Παρασκευή 7/12, 15:00, Α32 Γιώργος Ελευθεράκης   Ισοδυναμία Morita για C* άλγεβρες  
  Παρασκευή 14/12, 15:00, Α32 Γιώργος Ελευθεράκης   Ισοδυναμία Morita για C* άλγεβρες (2η διάλεξη)