ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

home page

Γλυκόλυση


Η γλυκόλυση είναι η βιοχημική διεργασία της διάσπασης σακχάρων και ιδιαίτερα της γλυκόζης.
Η γλυκόλυση αποτελεί το πρώτο στάδιο της κυτταρικής αναπνοής, ανεξάρτητα της παρουσίας ή όχι οξυγόνου.
Επομένως, η γλυκόλυση πραγματοποιείται τόσο στην αερόβια όσο και στην αναερόβια αναπνοή, των κυττάρων.
Στα ευκαριωτικά κύτταρα, η γλυκόλυση λαμβάνει χώρα στο κυτοσόλιο.
Συγκεκριμένα, κατά τη γλυκόλυση η γλυκόζη μετατρέπεται σε δύο μόρια πυροσταφυλικού οξέος.