Διαλέξεις Γεωμετρικής Θεωρίας Μέτρου

Σημειώσεις διαλέξεων

Παλαιότερες σημειώσεις

Συμπληρωματικό υλικό

Topics in Geometric Measure Theory by Brian White

Lecture notes taken by Otis Chodosh

Lecture notes from the 5th Summer School in Analysis and Applied Mathematics, Rome, June 1–5, 2009.

G. Alberti, Classical and non-classical tools for minimal surfaces Abstract, Lecture 1, Lecture 2, Lecture 3, Lecture 4.
S. Hildebrandt, Minimal surfaces, Plateau’s problem, and related questions. Abstract, Lecture notes.


Last modified on March 12, 2021