Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος

koutouf@law.uoa.gr

 

ΑΡΧΕΙΟΘΡΑΥΣΤΗΣ

 

ΤΑΞΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

 

ACADEMIA

 

GOOGLE SCHOLAR

 

ISIDORE

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΝΟΜΙΚΗΣ

 

Κείμενα

 

1.  Επιστημονικά

 

2.  Πολιτικά

1.1.

Δημοσιεύσεις

α)

Φιλοσοφία του Δικαίου

2.1.

Γενικά

α)

 

 

 

Στήλες

 

i)

Ταξικές Μηχανές

β)

Ιστορία των Εννοιών

ii)

Νέα από το Reichstag

γ)

Εννοιολόγηση

iii)

Ο Πολιτισμολόγιος

δ)

Ιστορία του Δίκαιου

β)

Άλλα

 

ε)

Ιστορική Κοινωνιολογία

στ)

Θεολογία

1.2.     

Ομιλίες

2.2.

Φοιτητικά

α)

Θεσμικά

1.3.     

Μεταφράσεις

β)

Συνδικαλιστικά

1.4.     

Κριτικές εκδόσεις

1.5.     

Αρχειακές Έρευνες

1.6.     

Σχεδιαγράμματα

1.7.     

Πάρεργα

α)

Σχόλια

β)

Βιβλιογραφικές επιστολές

γ)

Προτρεπτικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Επιστημονικά

 

1.1.   Δημοσιεύσεις

 

α) Φιλοσοφία του Δικαίου

 

Ø Δίκαιο και Μέθοδος.

Ø Το φυσικό δίκαιο στον Θωμά Ακυινάτη: Μία σύγκριση με τον Αριστοτέλη.

Ø Ο Harry Frankfurt και η ισότητα.

Ø Η αναστοχαστική ισορροπία στην Θεωρία της Δικαιοσύνης του John Rawls: Σκέψεις για την θέση της στην νομική επιστήμη.

Ø Θεσμική Εφαρμογή και Αρχή της Αναλογικότητας: Μία κριτική ανάγνωση.

 

β) Ιστορία των Εννοιών

 

Ø Η έννοια του εποικοδομήματος στον Marx και τον Engels.

Ø Μία Γενεαλογία της Κυριαρχίας.

Ø Λένιν και Σεξουαλικότητα: Μερικά αποσπάσματα.

 

γ) Εννοιολόγηση

 

Ø Comment la théorie peut-elle rencontrer la réalité, tandis que la réalité a déjà rencontré la théorie?

 

δ) Ιστορία του Δικαίου

 

Ø Ο Οργανικός Χάρτης της Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας: οι αιτίες, το γράμμα, το πνεύμα.

 

ε) Ιστορική Κοινωνιολογία

 

Ø Long Waves in Politics and Institutions: The case of Greece.

Ø Μακρά κύματα θεσμών και πολιτικής: η ελληνική περίπτωση.

Ø Η μη αιώνια επανάληψη του καπιταλισμού.

Ø Ελληνική Κοσμοοικονομία και Καπιταλισμός.

Ø Το Σοσιαλιστικό Κοσμοσύστημα.

 

στ) Θεολογία

 

Ø Σχόλιο για το νόημα της υποστάσεως στην Ανατολική Ορθοδοξία.

 

1.2.   Ομιλίες

 

Ø History and Politics: Reading the Old Testament in Byzantium (forthcoming).

Ø Η διαπλοκή επιστημολογίας και ηθικής.

Ø Elizabeth S. Anderson, What is the point of equality?: Σύνοψη ενός επιχειρήματος.

Ø Η ανάλυση κοσμοσυστημάτων του Immanuel Wallerstein.

Ø Οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις της ανάλυσης κοσμοσυστημάτων.

Ø Η έννοια του εποικοδόμηματος στον Marx και τον Engels και το ζήτημα των τεκμηρίων.

Ø La science du droit et la moyenne classe.

Ø Από την Γαλλική στην Ελληνική Επανάσταση: η πορεία του Αριστερού Ριζοσπαστικού Συνταγματισμού.

Ø Comment la théorie peut-elle rencontrer la réalité, tandis que la réalité a déjà rencontré la théorie?

Ø Πώς μπορεί η θεωρία να συναντήσει την πραγματικότητα όταν η πραγματικότητα έχει ήδη συναντήσει την θεωρία;

 

1.3.   Μεταφράσεις

 

Ø Καταστατικά κείμενα του φοιτητικού συνδικαλισμού Ι: Charte de Grenoble.

Ø Καταστατικά κείμενα του φοιτητικού συνδικαλισμού II: Charte de l'Étudiant Universitaire.

Ø Καταστατικά κείμενα του φοιτητικού συνδικαλισμού III: Bill of Rights.

Ø Τα αιτήματα των κίτρινων γιλέκων.

Ø Immanuel Wallerstein, Σχετικά με την μελέτη της κοινωνικής αλλαγής.

Ø Immanuel Wallerstein, Χρόνος και Διάρκεια: Το μη αποκλειόμενο μέσο. 

Ø Βασίλης Βουτσάκης, Η εφαρμογή του δικαίου: κριτική δύναμη και επιχειρήματα.

 

1.4.   Κριτικές εκδόσεις

 

Ø Μανουήλ Μοσχόπουλος, Περὶ ὅρκου.

 

1.5.   Αρχειακές έρευνες

 

Ø Ένα παραχρονολογημένο ικαριακό έγγραφο.

Ø Κάλαντα του Λαζάρου: Μία ικαριακή παραλλαγή της λόγιας εκδοχής.

 

1.6.   Σχεδιαγράμματα

 

Ø Στοιχεία Μεταηθικής.

Ø Σχεδιαγράμματα Γενικού Ποινικού Δικαίου

Ø Σχεδιαγράμματα Ειδικού Ποινικού Δικαίου.

Ø Σχεδιαγράμματα Δικονομικού Ποινικού Δικαίου.

Ø Σχεδιαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας.

Ø Σχεδιαγράμματα Δικαίου της Εκμεταλλεύσεως.

 

1.7.   Πάρεργα

 

α) Σχόλια

 

Ø Νεαρός Μαρξ και χρόνος.

Ø Διάλογος Braudel και Wallerstein για τον καπιταλισμό.

Ø Gramsci: Γράμμα από την φυλακή.

 

β) Βιβλιογραφικές επιστολές

 

Ø Σκέψεις περί Ξένου.

Ø Βιβλιογραφία για τους κύκλους Κοντράτιεφ.

Ø Βιβλιογραφία για την ιστορική χρήση του όρου «κράτος».

 

γ) Προτρεπτικά

 

Ø Φιλοσοφία για αρχάριους.

 

2. Πολιτικά

 

2.1.  Γενικά

 

α) Στήλες

 

i)              Ταξικές Μηχανές

 

Ø Σύντομη κριτική του “Μανιφέστου για τον εκδημοκρατισμό της Ευρώπης”.

Ø Το τέλος του ευρωπαϊκού δικαίου: Μία νομική ανάλυση.

Ø Μεταλήθεια μιας ανατομίας.

 

ii)           Νέα από το Reichstag

 

Ø Από το φαρμάκι στο φάρμακο.

Ø Ενέργεια: το εμπόρευμα της μετάβασης.

Ø Μομφή στο πολίτευμα.

 

iii)        Ο Πολιτισμολόγιος

 

Ø Ο άγιος και το λιοντάρι.

Ø Bounty hunters.

Ø Ménage à trois.

Ø Η όξυνση της φωτοσκίασης.

Ø Το Νέο Συμπόσιο.

Ø Το Μεγάλο Παραμύθι.

Ø Corpus Delicti.

Ø Η απελευθέρωση των δαιμόνων.

 

β) Άλλα

 

Ø Το πραγματικό πρόβλημα και η απεργία.

Ø Για την αγωγιμότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων.

 

2.2. Φοιτητικά

 

α) Θεσμικά

 

Ø Σχετικά με την θεσμική κατοχύρωση και δημοκρατική λειτουργία του φοιτητικού συνδικαλισμού - Πρόταση προς την Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία.

Ø Πρόταση νέου καταστατικού για τον Φοιτητικό Σύλλογο Νομικής Αθηνών.

Ø Το πολίτευμα της Νομικής Σχολής: Η θεσμική μεταβολή ως προϋπόθεση της πολιτικής δράσης.

Ø Ο Αιώνας των Κυριαρχιών: Κρατική ή Πανεπιστημιακή;

Ø Υπόμνημα προς την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης της Νομικής Σχολής Αθηνών (... που διαβάζεται καλύτερα αν αντιπαραβληθεί με την κριτική που άσκησαν στην εν λόγω διαδικασία αξιολόγησης ο Παναγιώτης Τσιάλας και η Αντινομία Ε.Α.Α.Κ.).

 

β) Συνδικαλιστικά

 

Ø Επιστολή σχετικά με την αναγόρευση του Jean-Claude Juncker σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Ø Ναι στην συντακτική λαϊκή συνέλευση!

Ø Άσυλο, διλήμματα και φοιτητικός αγώνας.

Ø Νόμος και Ανεξαρτησία.

Ø Μια μεγαλειώδης Γενική Συνέλευση και η Πέμπτη Φάλαγγα της Νομικής.

Ø Ο ανασχηματισμός του Γιωργάκη κι ο σχηματισμός της νέας ελληνικής κοινωνίας.

Ø Περί φοιτητικών εκλογών.