Οπτική και Εφαρμογές

Διδακτικό υλικό για το μάθημα

Διδάσκοντες: Κοσμάς Γαζέας


Πρότυπα αρχεία για εξώφυλλο και περιεχόμενα στις εργασίες σας, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι εργαστηριακοί οδηγοί των ασκήσεων δίνονται σε ηλεκτρονική μορφή παρακάτω.

 • Οπτικά Υλικά - Διπλοθλαστικότητα
 • Μέτρηση Ακτίνας Καμπυλότητας
 • Μέτρηση Εστιακής Απόστασης

 • Οδηγίες συγγραφής εργαστηριακής αναφοράς

  Στον σύνδεσμο αυτόν βρίσκεται ένας χρήσιμος Οδηγός Συγγραφής Εργαστηριακής Αναφοράς.

  Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει οδηγίες συγγραφής εργαστηριακής αναφοράς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μαθήματα όπως είναι τα παρακάτω:
 • Βασικό Εργαστήριο Φυσικής (Ι, ΙΙ, ΙΙI, ΙV)
 • Εργαστήριο Κορμού (Ι, ΙI)
 • Οπτική και Εφαρμογές
 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης (σε όλες τις κατευθύνσεις)
 • Το λογότυπο του ΕΚΠΑ βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: Λογότυπο ΕΚΠΑ.

  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκευθείτε την ιστοσελίδα του μαθήματος στην eclass:

  Οπτική και Εφαρμογές (PHYS161)

   

   
  Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε από τον Κ.Γαζέα, και είναι βασισμένη σε πρότυπο της σελίδας: Free CSS Templates