Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εργαστήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής,
Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας