Περιοδικό

img

 

Επιστημονικοί υπεύθυνοι

Ανδρέας Μ. Καζαμίας, University of Wisconsin-Madison
Δημήτρης Μ. Ματθαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συντακτική Επιτροπή

Σήφης Μπουζάκης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Robert Cowen, University of London
Πέλλα Καλογιαννάκη, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παναγιώτης Περσιάνης, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σταύρος Μούτσιος, Danish Pedagogical University

Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή   

Patricia Broadfoot, University of Bristol
Maria de Figueiredo, University of London, Brazilian Ministry of Foreign Affairs
Jose Luis Garcia Garrido, National University of Distance Education, Spain
Andy Green, University of London
Jagdish Gundara, University of London
Ruth Hayhoe, University of Toronto
Antonio Novoa, University of Lisbon
Donatella Palomba, University of Rome
Λουκάς Πετρονικολός, University of Wisconsin–Oshkosh
David Phillips, University of Oxford
Thomas Popkewitz, University of Wisconsin–Madison
Juergen Schriewer, Humbold University, Berlin
Simon Schwartzman, Instituto de Estudos do Trabalho e  Sociedade in Rio de Janeiro
Gita Steiner-Khamsi, Columbia University
Anthony Welch, University of Sydney
Geoff Whitty, University of London
Lennart Wikander, University of Uppsala
Thyge Winther-Jensen, Danish Pedagogical University

Επικοινωνία με τη συντακτική επιτροπή

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ιπποκράτους 20, 10680 Αθήνα
Ηλεκτρονική διεύθυνση: ciedrev {at} primedu.uoa.gr
Τηλέφωνα: 210-3688478, 210-3688479
Fax: 210-3688482

Υπεύθυνοι βιβλιοκρισιών

Δημήτρης Ματθαίου
Γιάννης Ρουσσάκης

Διεύθυνση αποστολής βιβλίων για βιβλιοκρισία και βιβλιοπαρουσίαση: Ιπποκράτους 20, 10680 Αθήνα

Υπεύθυνος συγκέντρωσης ύλης

Σαμαρά Αντωνία, τηλ. 210-3688479

Η Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση εκδίδεται δύο φορές το χρόνο από την Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής Εκπαίδευσης (ΕΛΕΣΕ) και το Εργαστήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας (ΕΣΠΑΙΔΕΠΕ). Στο περιοδικό φιλοξενούνται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες Ελλήνων και ξένων ερευνητών, οι οποίες παρουσιάζουν και αναλύουν κριτικά και συγκριτικά σύγχρονα εκπαιδευτικά  ζητήματα, πολιτικές και τάσεις στην Ευρώπη και τον κόσμο. Γενικότερα δημοσιεύονται εργασίες οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση και ερμηνεία των εκπαιδευτικών φαινομένων και της σχέσης τους με την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική και τον πολιτισμό.

Εκδότης

Εκδόσεις Παπαζήση, Νικηταρά 2 & Εμ. Μπενάκη -106 78, Αθήνα

pdf Περιεχόμενα Τευχών