Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης

gces
Ε.Λ.Ε.Σ.Δ. Ε

H Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης / (Ε.Λ.Ε.Σ.Δ.Ε), επιστημονικό σωματείο ομόλογο των αντίστοιχων εθνικών εταιρειών στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, ιδρύθηκε στις 23/12/1991 με έδρα την Αθήνα. Σκοποί της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι:

Μέλη της ΕΛΕΣΕ μπορούν να γίνουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος επιπέδου τουλάχιστον MASTER'S που έχουν πραγματοποιήσει έρευνες, μελέτες ή δημοσιεύσεις σε θέματα Συγκριτικής Εκπαίδευσης.

Το πρώτο Δ. Σ. της ΕΛΕΣΕ αποτέλεσαν οι: Ανδρέας Καζαμίας - Πρόεδρος, Μαρία Ηλιού - Αντιπρόεδρος, Δημήτρης Ματθαίου - Γενικός Γραμματέας, Χρίστος Σαϊτης - Ταμίας, Αλέξης Δημαράς, μέλος.
Σήμερα το Δ.Σ. της Εταιρείας απαρτίζεται από τους: Δημήτρη Ματθαίου - Πρόεδρο, Γεώργιο Πασιά - Αντιπρόεδρο, Εμμανουήλ Φυριππή - Γενικό Γραμματέα, Κωνσταντίνο Φασούλη - Ταμία, Ελένη Πρόκου - Μέλος.