Εργαστήριο

Εργαστήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας

Το Εργαστήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας (ΕΣΠΑΙΔΕΠΕ) αποτελεί εξειδικευμένη ερευνητική και διδακτική μονάδα που λειτουργεί στα πλαίσια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, κτήριο Μαρασλείου Διδασκαλείου, Μαρασλή 4, Αθήνα, κατά τα πρότυπα ανάλογων Κέντρων που έχουν δημιουργηθεί σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας.

Οι σκοποί του ΕΣΠΑΙΔΕΠΕ είναι:

image
Το ΕΣΠΑΙΔΕΠΕ στηρίζει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συγκριτική Παιδαγωγική με Ειδίκευση σε Ζητήματα Ποιότητας στην Εκπαίδευση». Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο καθηγητής Συγκριτικής Παιδαγωγικής του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Ματθαίου.