Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η διαδικασία επιλογής φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κατεύθυνση «Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας στην εκπαίδευση» της περιόδου 2010 - 2012 ολοκληρώθηκε.

Η τελευταία προκήρυξη βρίσκεται εδώ

Για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. «Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας στην εκπαίδευση», πατήστε εδώ pdf