ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ II

Διδάσκων: Χρήστος Α. Αθανασιάδης
Γραφείο: 135, x-6367
Ώρες Γραφείου: Τε 3-4, Πα 11-12
Email: caath AT math.uoa.gr

Ώρες Διδασκαλίας: Δε, Τε, Πα 1-3
Αίθουσα: ΑΜΦ21

Σύγγραμμα: Δημήτριος Βάρσος, Δημήτριος Δεριζιώτης, Μιχάλης Μαλιάκας και Ολυμπία Ταλέλλη, Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, Τόμος B, Σοφία, δεύτερη έκδοση, 2005 (η δεύτερη έκδοση είναι διαθέσιμη εδώ).

Ασκήσεις και Θέματα Εξετάσεων:

Περιγραφή της ύλης και γενικές πληροφορίες για το μάθημα βρίσκονται εδώ.