Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
           
 Φορητές Εικόνες      
Ιησούς Χριστός 
 
 
Ο ΑΝΑΠΕΣΩΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Η ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ
Ο ΝΥΜΦΙΟΣ
 
 
ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ
Η ΔΕΗΣΙΣ
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Η ΑΚΡΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ
 
 
Η ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝΘΡΟΝΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Η ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ
 
 
 
Η ΑΜΠΕΛΟΣ
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΜΑΝΔΗΛΙΟΝ
Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ
Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ