Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
           
  Φορητές Εικόνες      
 
Άγιοι
 
 
 
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 
 
 
Ο ΑΓ.ΙΩ. Ο ΡΩΣΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
 
 
 
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
 
 
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
 
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ