Καλή πλοήγηση! Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο μου Η σελίδα αυτή φιλοξενεί τις πληροφορίες, σχετικές με την ακαδημαϊκή μου δραστηριότητα:  την επιστημονική μου έρευνα (σε τρεις επιστημονικές περιοχές των ενδιαφερόντων μου) και τα μαθήματα που δίδασκα στον τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης του Φυσικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Στον τομέα της έρευνας, το σύντομο βιογραφικό μου σημείωμα περιλαμβάνει ενδεικτικά μία επιλογή των δημοσιεύσεων μου σε επιστημονικά περιοδικά.