Σύντομο Βιογραφικό ΣΠΟΥΔΕΣ ·(1970) Πτυχίο Φυσικής, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ·(1980) Μεταπτυχιακό στη Φυσική (MSc.), τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Victoria του Manchester, Αγγλία.              (Polymer Dynamics in the Glass - Rubber Region Using Photon Correlation Spectroscopy). ·(1983) Διδακτορικό στη Φυσική (PhD), τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Victoria του Manchester, Αγγλία.              (Low Frequency Raman Scattering from Amorphous Polymers). ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ · Αγγλικά, άριστες γνώσεις · Γερμανικά, Zertifikat Deutsch, Goethe Institute · Γαλλικά, βασικές γνώσεις ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ · Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών, Ελλάς · Εταιρία Φυσικών, Ελλάς · Institute of Physics, Αγγλία · Deutsche Physikalische Gesellschaft, Γερμανία ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (επιλογή)   ·(1974) Etude des Dimensions Moleculaires des Polymers Dissous dans des Melanges Binaires de Solvants Polaires et non Polaires-I. Polyvinyl-2-Pyridine F.Vira, K.Viras, F.Aroni et A.Dondos. Europ.Polym.J., 10, 891- 896 ·(1984) Low Frequency Excitation in Amorphous Acrylic Polymers. F.Viras and T.A.King, Polymer, 25, 899-905. ·(1984) Low Frequency Excitations in Amorphous Polycarbonate Studied by Raman Spectroscopy. F.Viras and T.A.King, Polymer, 25, 1411-1414. ·(1985) Low Frequency Excitations in Amorphous Poly(Vinylacetate) F.Viras, K.G.Viras and T.A.King, J.Pol. Sci.Polym. Phys., 23, 609-614. ·(1987) Morphology of Poly(oxyethylene) Methyl-n-Alkyl Ethers as determined by  Small-Angle X-Ray and Raman Scattering. K.Viras, F.Viras, C.Campbell, T.A.King and C.Booth. J.Chem.Soc. Faraday Trans.2, 83, 917-925. ·(1987) Application of the Perturbed-Elastic Rod Model to the Longitudinal Acoustical Modes of Poly(oxyethylene)s and their n-Hexadecyl Ethers. F.Viras, K.Viras, C.Campbell, T.A.King and C.Booth. J.Chem.Soc. Faraday Trans.2, 83, 927-932. ·(1988) Crystalline Morphology of Block Copoly(oxypropylene / oxyethylene / oxypropylene) by Small-Angle X- Ray and Raman Scattering. F.Viras, Yun-Zhu Luo, K.Viras, R.H.Mobbs, T.A.King, C.Booth. Macromol.Chem. 189, 459-469. ·(1988) Preferential Solvation in Polymer Cosolvent Systems: Polystyrene +Cyclohexane + Ethanol and Poly(vinyl-2-pyridine) + Nitromethane + Carbon Tetrachloride. F.Viras, K.Viras, J.Polym.Sci. Polym. Phys. 26, 2525-2533. ·(1988) The Preparation and Structure Characterization for PxE39Px Copolyether Series of Propylene Oxide- Ethylene Oxide-Propylene Oxide. Luo Yunzhu, Fotini Viras, R.H.Mobbs, C.Booth Shenzhen University J. 2, 7. ·(1989) Polymer cosolvent System:Poly(vinyl-2-pyridine)Toluene / Ethyl Acetate M.Palaiologou, F.Viras and K.Viras. Eur. Polym..J. 24, 1191-1193. ·(1989) Low-Frequency Raman Spectra of Even α,ω-Disubstituted n-Alkanes K.Viras, F.Viras, C.Campbell, T.A.King and C.Booth. J.Phys.Chem., 93, 3479-3483. ·(1989) A Study of the Structural Changes in Cd-Ge-Sb-As Glass During Transition to the Crystalline State Induced by Thermal Treatment. D.Meimaris, F.Viras, P.Bekris. phys.stat.sol.(a), 115 , 483-490. ·(1990) On the Universality of Low Frequency Raman Scattering from Amorphous Solids' F.Viras and T.A.King. J.Non-Cryst. Solids, 119, 65-74. ·(1991) Solution Properties of Polystyrene in Toluene-Ethyl Acetate Mixture. Ioanna Molinou, Maria Palaiologou, Fotini Viras and Kyriakos Viras. Eur. Polym.J. 27, 277 - 279. ·(1991) Biological Utilisation of Quantum Nonlocality. B D Josephson and F Pallikari-Viras. Foundations of Physics, 21, 197-207. ·(1991) Low-Frequency Raman Spectra of Odd α,ω -Disubstituted n-Alkanes Fotini Viras, Kyriakos Viras, Carl Campbell, Terence A.King and Colin Booth. J.Polym Sci Physics, 29, 1467-1471, ·(1994) Characteristics of composites based on PMMA modified gel silica glasses X.Li, T.A. King, F. Pallikari- Viras J.Non-Cryst. Solids, 170, 243-249. ·(1995) Science Fiction or Fact? F. Pallikari-Viras. The Scientific and Medical Network Review, 58, 13-18 ·(1996) Thermal Analysis of PMMA/ Gel Silica Glass Composites Pallikari-Viras, X. Li and T. A. King. J. Sol-Gel Sci. & Tech., 7, 203-209. .(1996) Dielectric and thermal characterization of electroactive sol gel/polymer composites. I.M. Kalogeras, F. Pallikari-Viras, A. Vassilikou-Dova, In proceeding of: Electrets, 1996. (ISE 9), 9th International Symposium, pages: 499 - 504, Print ISBN: 0-7803-2695-4. ·(1997) Further evidence for a statistical balancing in probabilistic systems influenced by the anomalous effect of conscious intention. F. Pallikari-Viras, J. Soc. Psych. Res. 62 114-137. ·(1998) On the Balancing Effect Hypothesis. In N. Zingrone (ed.) Research in Parapsychology 1993, Metuchen N. J. & London: Scarecrow, 101-102. ·(1999) A Rescaled Range Analysis of Random Events, F Pallikari, E Boller, J. Scientific Exploration, 13(1), 25- 40. ·(1999) Thermal Analysis of PMMA/SolGel Composites. Fotini Pallikari, 4Th. Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. ·(2000) Raman Spectroscopy: a simple technique for estimating extent of polymerization in PMMA. Pallikari F., Chondrokoukis G., Rebelakis M., & Kotsalas, I.P. 8th Proc. POLYCHAR-8, World Forum on Polymer Characterization. ·(2001) A Study of the Fractal Character in Electronic Noise Processes, Fotini Pallikari, Chaos, Solitons & Fractals, 12, 1499-1507 , doi:10.1016/S0960-0779(00)00167-3  ·(2001) Raman Spectroscopy: a simple technique for estimating extent of polymerization in PMMA. Pallikari F., Chondrokoukis G., Rebelakis M., & Kotsalas I.P. Material Research Innovations 4, 89-92. ·(2002) A Random Walk in a Flat Universe, F. Pallikari. In R. L. Amoroso, G. Hunter, M. Kafatos and J-P Vigier (eds). Gravitation and Cosmology: From the Hubble Radius to the Planck Scale, 95-102. ·(2003) Must the 'magic' of psychokinesis hinder precise scientific measurement? Fotini Pallikari, J. Consciousness Studies, 10 (6-7), 199-219. ·(2004) On the false hypothesis of psi-mediated shift of statistical average in tests with random number generators. Proc. Parapsychological Association Convention, 157-171. ·(2004) A study of aging in dental composites using IR and Raman spectroscopy Polychar-12: Proc. World Forum on Advanced Materials. ·(2004) A study of aging in dental composites using IR and Raman spectroscopy. Fotini Pallikari, Soultana Iosifidou, e-polymers 069[2004]. ·(2006) Markov Memory in Multifractal Natural Processes, N. Papasimakis, F. Pallikari, Fractal 2006.In Complexus Mundi. Emergent Patterns in Nature, Miroslav N. Novak (editor). World Scientific Publishing Co. 53-62.  (PowerPoint Presentation) ·(2006) Multifractal Character of Surface Latent Heat Flux. N. Papasimakis, G. Cervone, F. Pallikari,M. Kafatos. Physica A, 371 (2), 703-718. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2006.03.053 ·(2006) Purported Evidence and Feasible Interpretations of Retrocausation. F. Pallikari: AIP Conference Proceedings FRONTIERS OF TIME: Retrocausation - Experiment and Theory, 863, pp. 316-328. ·(2006) Effects of blending with fluorescing molecules on the dynamics of the β, α and α' relaxations observed in PMMA. Ioannis M. Kalogeras, Fotini Pallikari, Aglaia Vassilikou-Dova, Eugen R. Neagu. Applied Physics Letters, 89, 172905, (http://dx.doi.org/10.1063/1.2370354) & Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, http://scitation.aip.org/journals/doc/APPLAB-ft/vol_89/iss_17/172905_1.html ·(2007) Thermal analysis studies of doping effects on the conformational motions of polymer chains in solid solutions with lasing molecules. Ioannis M. Kalogeras, Fotini Pallikari, Aglaia Vassilikou-Dova, Eugen R. Neagu. Journal of Applied Physics 101, 094108 (9 pages) & Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology. · http://scitation.aip.org/journals/doc/JAPIAU-ft/vol_101/iss_9/094108_1.html ·(2008) Markovian Memory Embedded in Two-State Natural Processes, Fotini Pallikari, Nikitas Papasimakis,      http://arxiv.org/abs/0801.3053. ·(2009) Ioannis M. Kalogeras, Fotini Pallikari, Aglaia Vassilikou-Dova, The diverse effect of antiplasticizer in the molecular dynamics of an organic dye-doped polymer observed at different lengthscales", European Polymer Journal, 45 (5), 1377-1384 ·doi:10.1016/j.eurpolymj.2009.01.008  ·(2009) Fotini Pallikari, “Angelos Tanagras, the Oslo International Parapsychology Congress and the telekinesis of Cleio", Journal of the Society for Psychical Research 73.4 (897), 193-206 http://www.spr.ac.uk/main/page/jspr-abstracts-2009  ·(2010) Nikitas Papasimakis, Fotini Pallikari, Correlated and uncorrelated heart rate fluctuations during relaxing visualization, EPL, 90,  48003. .(2012) Fotini Pallikari, On the question of wavefunction collapse in a double-slit diffraction experiment, arXiv:1210.0432 [quant-ph], http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1210/1210.0432.pdf .(2015) Fotini Pallikari, Investigating the Nature of Intangible Brain-Machine Interaction, arXiv:1507.02219v1,       (http://arxiv.org/abs/1507.02219) .(2015) Fotini Pallikari, Investigating the Nature of Intangible Brain-Machine Interaction, Journal of Social Sciences and Humanities, 1(5), 499-508. (http://aiscience.org/journal/paperInfo/jssh?paperId=2260) .(2016) Fotini Pallikari, The Balancing Effect in Brain-Machine Interaction, arXiv:1602.00808 [q-bio.NC], 14 pages (http://arxiv.org/abs/1602.00808). .(2016) Φωτεινή Παλληκάρη, Αγγελος Τανάγρας- Τα απομνημονεύματα μου. Η αυτοβιογραφία του Άγγελου             Τανάγρα (1875 - 1971) στην Ελληνική γλώσσα. Επιμέλεια έκδοσης, σχολιασμού και δημοσίευσης: Φωτεινή         Παλληκάρη. Τα τέσσερα κεφάλαια του βιβλίου στην Ελληνική γλώσσα διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο από               την διεύθυνση: users.uoa.gr/~fpallik/tanagras.htm. (2017) Φωτεινή Παλληκάρη. Άρθρα στην Αγγλική γλώσσα από το βιβλίο Αγγελος Τανάγρας- Τα        απομνημονεύματα μου, δημοσιεύονται στο διαδίκτυο:         https://www.facebook.com/pg/Tanagras.Memoirs/posts και https://www.linkedin.com/in/fotini-pallikari-viras-       10159229/posts/ (2017)  Fotini Pallikari, Angelos Tanagras-My Memoirs. A Collection of Short Stories (ISBN: 978-960-93-9605-9)               Παρουσίαση βιβλίου από τον Tom Ruffles. (2017)  Fotini Pallikari, Athen, 1930: Die Vierte Internationale Tagung für Parapsychologie, Zeitschrift für              Anomalistik, Band 17 (2017), S. 321-333.