Σέργιος - Ανέστης Κεφαλίδης, Προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής

Google Summer of Code 2021 (Xfce)

Προσωποποιημένο Πρόγραμμα

Πώς να φτιάξετε προσωποποιημένο πρόγραμμα για το εξάμηνο: οδηγίες
Αποτέλεσμα: εδώ