Οδηγίες για την δημιουργία προσωποποιημένου προγράμματος για το εξάμηνο:

  1. Κατεβάστε το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος εξαμήνου σε μορφή HMTL.
  2. Ανοίξτε το αρχείο στο Text Editor της επιλογής σας.
  3. Αφαιρέστε τα μαθήματα που δεν χρειάζεστε. Ουσιαστικά πρέπει να αφαιρεθούν 3 στοιχεία για κάθε κελί, το όνομα του μαθήματος, το όνομα του διδάσκοντα και το χρώμα του κελιού. Για να γίνει αυτό γρήγορα συνιστώ να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Search & Replace του Text Editor (και αν δεν έχει, επιλέξτε κάποιον editor που το υποστηρίζει :-). Αναζητείστε το το όνομα του μαθήματος που δεν σας ενδιαφέρει και αφού βρεθούν όλες οι αναφορές σε αυτό, αντικαταστήστε τις με το κενό. Το ίδιο και για τους διδάσκοντες που δεν έχετε σε αυτό το εξάμηνο. Με αυτό τον τρόπου θα μπορέσετε να διώξετε γρήγορα τις περισσότερες πλεονάζουσες πληροφορίες από το πρόγραμμα. Στη συνέχεια αφαιρέστε τα χρώματα που δεν σας ενδιαφέρουν με τον ίδιο τρόπο (ένας πρωτοετής για παράδειγμα θα σβήσει τα χρώματα των άλλων ετών). Τέλος, αφαιρέστε όποια στοιχεία δεν μπορούσαν να αφαιρεθούν με τον παραπάνω, μαζικό τρόπο.
  4. (Μη αναγκαίο βήμα) Μπορείτε να ευθυγραμμίσετε τα μαθήματα σας (σε στήλες) αλλάζοντας τη θέση των γραμμών που έχουν απομείνει σε κάθε ώρα. Για να τα πάτε όλα στην πρώτη στήλη, φροντίστε όλες οι γραμμές που περιγράφουν κελιά με περιεχόμενο να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μετά από την αντίστοιχη ώρα.