Πρόγραμμα
Μέρα Τρίτη Τρίτη Παράλληλα Τετάρτη Πέμπτη Πέμπτη Παράλληλα Παρασκευή - - - - -
9:00-10:00   Project
7o

link

          
10:00-11:00   Project
7o

link

          
11:00-12:00 Ανάλυση 2
3o
Χελιώτης
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
5o
Πασχάλης
           
   
12:00-13:00 Ανάλυση 2
3o
Χελιώτης
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
5ο
Πασχάλης
           

 
13:00-14:00 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
5ο
Ροντογιάννης
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
5ο
Πασχάλης       
 
14:00-15:00 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
5ο
Ροντογιάννης
 


 

 
 
15:00-16:00   Δίκτυα 2
5ο
Μεράκος, Μπαλαούρας


Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
5ο
Ροντογιάννης
Δίκτυα 2
5ο
Μεράκος, Μπαλαούρας
Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
7ο
Τολίδης
  
16:00-17:00   Δίκτυα 2
5ο
Μεράκος, Μπαλαούρας


Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
5ο
Ροντογιάννης
Δίκτυα 2
5ο
Μεράκος, Μπαλαούρας
Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
7ο
Τολίδης
  
17:00-18:00

Ανάλυση 2
3ο
Χελιώτης
    Τεχνητή Νοημοσύνη 2
7ο
Κουμπαράκης
 


 
18:00-19:00

Ανάλυση 2
3ο
Χελιώτης
    Τεχνητή Νοημοσύνη 2
7ο
Κουμπαράκης
 

   
19:00-20:00

Τεχνητή Νοημοσύνη 2
7ο
Κουμπαράκης
 

   
20:00-21:00  

         
Τρίτη
Ώρα/Αίθ. Online Online Online Online Online Online Αμφιθέατρο (48) Α2 (18) Γ (8) ΣΤ (20) Ζ (18)
9:00-10:00
 

10:00-11:0011:00-12:00 Προγραμματισμός Συστήματος (περιττοί ΑΜ)
6ο
Ρουσσοπούλου

12:00-13:00 Προγραμματισμός Συστήματος (περιττοί ΑΜ)
6ο
Ρουσσοπούλου

13:00-14:0014:00-15:00


15:00-16:00 Μεταγλωττιστές
6ο
Σμαραγδάκης
  

16:00-17:00 Μεταγλωττιστές
6ο
Σμαραγδάκης


    

17:00-18:00

 
 

18:00-19:00


 
19:00-20:00


 
20:00-21:00 
 
Τετάρτη
Ώρα/Αίθ. Online Online Online Online Online Online Αμφιθέατρο (48) Α2 (18) Γ (8) ΣΤ (20) Ζ (18)
9:00-10:00


10:00-11:00


11:00-12:00 Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - Μ108
Χατζηκοκολάκης
link

12:00-13:00 Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - Μ108
Χατζηκοκολάκης
link


13:00-14:00
14:00-15:00


 
 
15:00-16:00
 
16:00-17:00
 
17:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00   

20:00-21:00  

 
 
Πέμπτη
Ώρα/Αίθ. Online Online Online Online Online Online Αμφιθέατρο (48) Α2 (18) Γ (8) ΣΤ (20) Ζ (18)
9:00-10:00 Θεωρία Υπολογισμού
6ο
Ροντογιάννης
link


 

   
10:00-11:00 Θεωρία Υπολογισμού
6ο
Ροντογιάννης
link


   
11:00-12:00 Εργαστήριο Δομές Δεδομένων
2ο
Σαραντής


12:00-13:00 Εργαστήριο Δομές Δεδομένων
2ο
Σαραντής


13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00


16:00-17:00
 
17:00-18:00 Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - Μ108
Χατζηκοκολάκης
link


,

 
18:00-19:00 Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - Μ108
Χατζηκοκολάκης
link19:00-20:00   

20:00-21:00  
 
   
   

Παρασκευή
Ώρα /
Αίθουσα
Online Online Online Online Online Online Αμφιθέατρο (48) Α2 (18) Γ (8) ΣΤ (20) Ζ (18)
9:00-10:00


 
10:00-11:00

11:00-12:00 Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων
8ο
Τολίδης
link


12:00-13:00 Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων
8ο
Τολίδης
link

13:00-14:00
14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00


17:00-18:00  


 
 
18:00-19:00  


     

19:00-20:00  


     

20:00-21:00