Ἅγιον Ὄρος Ἄθως - Ἀφιέρωμα στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας

Ἅγιον Ὄρος ἔστιν ὃ βλέπεις
τῆς Θεοτόκου τὸ Περιβόλι,
Ἅγιον Ὄρος τῶν Μοναζόντων
κ᾿ ἐν ὅσῳ στέκει ὁ κόσμος θὰ μένῃ.

Ἄθως ὁ μέγας ὃ θεωρεῖς·
κῆπος εὐώδης ἀειθαλής·
πάλαι καὶ νῦν τε λιμὴν γαληνός·
Ὀρθοδοξίας φάρος λαμπρός.

«Γι᾿ αὐτὸ μὲ κάθε δίκαιον,
Κῆπον καὶ Περιβόλι·
τῆς Παναγίας Δέσποινας
τὸ ὀνομάζουν ὅλοι».

Καισάριος Δαπόντες

Γραφεῖο Προσκυνητῶν Ἁγίου Ὄρους - Pilgrimalmers of Agion Oros Office
Θεσσαλονίκη - Thessaloniki: 2310 252575, 2310 252578, 2310 833733
Οὐρανούπολη - Ouranoupoli: 23770 71421. Λεπτομερεῖς ὁδηγίες ἐδῶ.
Γραφεῖο κινήσεως αὐτοκινήτων στὶς Καρυὲς 23770-23266, Fax 23879