Βιογραφικο

Σπυροπούλου-Στασινάκη
Μάρθα

Σύντομο Βιογραφικό

Δημοσιεύσεις

Παρασκευή Γανωτή

Aναστασία Mπελογιάννη

Φιλήμων Ρουκουτάκης

Σπύρος Τζάκης

 

 

el|en

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΡΘΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ
Αναπλ. Καθηγ. Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1969 Πτυχίο Φυσικού από το Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1978 Διδάκτωρ Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αλλη επιμόρφωση :

 • 1971 Εξάμηνο σεμινάριο της Ενωσης Ελλήνων Φυσικών με τίτλο: 'Περί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών'
 • 972 Συμμετοχή στο θερινό σχολείο του CERN στο Grado της Ιταλίας
 • 1978-79 Μεταπτυχιακή σπουδάστρια του Ενδεικτικού Ραδιοηλεκτρολογίας

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ :

 • 1969-79 Βοηθός στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής του Παν. Αθηνών
 • 1979-80 Επιμελήτρια στο Εργαστήριο Πυρηνικής του Παν. Αθηνών
 • 1980-82 Μόνιμη Επιμελήτρια στο Εργαστήριο Πυρηνικής του Παν. Αθηνών
 • 982-86 Μόνιμη Λέκτορας του Τμήματος Φυσικής του Παν. Αθηνών
 • 1986-1999 Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής

 • 1999-σήμερα Αναπλ. Καθηγ. Τμήματος Φυσικής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ασχολούμαι με την Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων από την αρχή της σταδιοδρομίας μου. Εχω λάβει μέρος σε δώδεκα (12) πειράματα που έγιναν στο CERN (ιδέ συνημμένο κατάλογο δημοσιεύσεων) σε συνεργασία με άλλα μέλη του Τομέα και ομάδες από άλλες χώρες της Ευρώπης. Η δραστηριότητα αυτή έχει αποδώσει 76 εργασίες σε έγκυρα περιοδικά του χώρου, περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και περισσότερες από 1000 αναφορές.

Από το 1987 έχω την ευθύνη ερευνητικής ομάδας και είμαι εκπρόσωπος (spokesperson) διεθνούς συνεργασίας στα πλαίσια πειράματος (WA83) που έγινε στο CERN και έχει ως σκοπό τη μελέτη της παραγωγής ήπιων φωτονίων ( Soft Photons) σε αδρονικές αλληλεπιδράσεις. Το θέμα αυτό συμπληρώθηκε με το πείραμα WA102'. To έτος 2000 επαναδραστηριοποιήθηκα στη Φυσική των βαρέων ιόντων (πείραμα ΝΑ57) και από το έτος 2003 έχω αναλάβει τον συντονισμό της Ελληνικής συμμετοχής (Team Leader) στο ALICE, πείραμα του CERN/LHC.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ CERN.

 • 1974 Ερευνητική συνεργ. σχετικά με την διδακτορική μου διατριβή (4 μήνες)
 • 1980-81 Paid Scientific Associate στο CERN (17 μήνες)
 • 1985-87 Corresponding fellow στο CERN ( 9 μήνες συνολικά, 3 μήνες /έτος)
 • 1987-88 Paid Scientific Associate στο CERN ( 16 μήνες)
 • 1991-93 Corresponding Fellow στο CERN (9 μήνες συνολικά 3 μήνες /έτος)

Εκτός από τα τέσσερα και μισό έτη της μακρόχρονης εργασίας στο CERN, εργάζομαι συνεχώς κατά τα 20% του χρόνου μου ανά έτος στο CERN για τις ανάγκες της ερευνητικής δραστηριότητας από το 1974 μέχρι σήμερα.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Ειρήνη Βήχου ( Διδακτορική διατριβή 1993. Σήμερα Επιστ. συνεργ. στο CERN)
 2. Αναστασία Μπελογιάννη ( Διδακτορική διατριβή 1996, Σήμερα ΤΠΦΣΣ+ Μέση Εκπ. )
 3. Παρασκευή Γανωτή, (Εργασία για ΜΔΕ, 6/1998 ) και Διδακτορική διατριβή 2004
 4. Επλινίκη Λυκόκα, Μεταπτ. Σπoυδάστρια ( Εργασία για ΜΔΕ, 11/1998)
 5. Φιλήμων Ρουκουτάκης, Μεταπτυχιακός σπουδαστής

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 1. Αναστασία Μπελογιάννη ( μετά τον 6/96 )
 2. Παρασκευή Γανωτή ( από 1/1/2005)

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής μου δραστηριότητας εκτός από την διδακτορική μου διατριβή η οποία έγινε με δεδομένα δύο πειραμάτων, συνοψίζονται σε :

 • 76 εργασίες δημσιευμένες σε έγκυρα περιοδικά του Επιστημονικού χώρου της Σωματιδιακής Φυσικής ( p.x. 8 στο Νuclear Physics B, 38 στο Physics Letters B , 16 στο Z. Phys. C-Particles and Fields, 3 στο Νuclear Instruments and Methods και 3 στο Νuclear Physics Α).
 • 3 διδακτορικές διατριβές στον ΤΤΠΦΣΣ του Τμήματος Φυσικής του Παν Αθηνών

 • 6 προσκεκλημμένες ομιλίες σε διεθνή συνέδρια του εξωτερικού
 • 5 ομιλίες σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού
 • 5 ομιλίες στον ΤΠΦΣΣ και στα συνέδρια που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία ΕΕΣΦΥΕ .

Τα τρία πρώτα πειράματα στα οποία έλαβα μέρος χρησιμοποίησαν ως ανιχνευτή αντιδράσεων μεταξύ Στοιχειωδών Σωματίων 'Θαλάμους Φυσσαλίδων'. Συμμετείχα σε όλες τις φάσεις των πειραμάτων αυτού του είδους. Από τη λήψη των δεδομένων στο CERN ως και σε όλες τις φάσεις παραγωγής, ανάλυσης δεδομένων , προσομοίωσης των πειραμάτων και συγγραφής Επιστημονικών άρθρων.

Τα επόμενα οκτώ είναι πειράματα "Ανιχνευτικών συστημάτων" (Counter Experiments), τα οποία διεξήχθησαν στο χώρο του Φασματομέτρου ΟΜΕGΑ στoν επιταχυντή SPS του CERN και το LEAR του CΕRΝ.

Συμμετείχα :

 • στις φάσεις του σχεδιασμού, π.χ. συγγραφή των "Letter of Intent" (Πειράματα WA77 και WA83)
 • την ανάπτυξη και συγγραφή των "Proposal" ( Πειράματα WA76, WA76', WA77, WA77', WA83, WA85) για την Επιστημονική επιτροπή του CERN,
 • στην λήψη δεδομένων (data taking) με ευθύνη στους ελέγχους ΟΝ-LINE των επί μέρους ανιχνευτών (Πειράματα WA76, WA76', WA77, WA77', WA83, WA85, WA91, WA102)
 • στην ανακατασκευή των αντιδράσεων (παραγωγή, στα πειράματα Θαλάμων Φυσσαλίδων και στο σύστημα ανιχνευτών του πειράματος WΑ83).
 • Σε όλα τα πειράματα εργάζομαι στην ανάλυση των πειραματικών δεδομένων, την προσομείωση των πειραμάτων, την συγγραφή άρθρων, την παρουσίαση σε συνέδρια κλπ.
 • Συμμετείχα στο σχεδιασμό της σκανδάλης (trigger) του WA77 και WA83 και την κατασκευή ανιχνευτών σπινθηρισμών των πειραμάτων PS183 και WA77.
 • Στα πειράματα του LEP και LHC η συμμετοχή μου, μέχρι σήμερα, περιορίζεται σε μικρή ενασχόλση με τα πειραματικά δεδομένα του ALEPH (μία διπλωματική εργασία) και συμμετοχή στη συγγραφή του "Letter of Intent" του πειράματος CMS.

Στα πλαίσια της τρέχουσας ερευνητικής μου δραστηριότητας ασχολούμε:

α) με την ολοκλήρωση της μελέτης του φαινομένου της ύπαρξης ή όχι ήπιων φωτονίων (Soft Photons) από μή αναμενόμενες πηγές μέσω των αλλεπιδράσεων των πειραμάτων WA83, WΑ91 και WA102. Η δραστηριότητα αυτή χρηματοδοτείται την τελευταία 10ετία από το ΟΜΕGΑ group του CΕRΝ , την Γ.Γ.Ε. Τεχνολογίας, την Επιτροπή Ερευνών του Πενεπιστημίου Αθηνών και από πρόγμαμμα Ελληνοβρεταννικής συνεργασίας για τις αναγκαίες συναντήσεις των ερευνητών της συνεργασίας.

β) με τα δεδομένα του πειράματος WΑ102 (1996 ) για την ανίχνευση αδρονικών καταστάσεων εκτός των προβλεπομένων από την QCD και τις αντιδράσεις Βαρέων Ιόντων στα πλαίσια του πειράματος WA97.

γ) Με την μελέτη των αντιδράσεων Βαρέων Ιόντων (Pb-Pb) στο πείραμα ΝΑ57 του και ειδικώτερα την αναζήτηση υπογραφής κουάρκ-γκλούον πλάσματος μέσω των ιδιοτήτων παραγωγής των παράξενων σωματιδίων.

δ) Από τό έτος 2002 ασχολούμε με την διαδικασία παραμονής της Ελλάδος στο πείραμα ΑLICE του CERN/LHC. Από τις αρχές του 2003 είμαι εκπρόσωπος της Ελληνικής συμμετοχής στο πείραμα αυτό. Επιστήμονες από τον Τ.Π.Φ.Σ.Σ. του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν αναλάβει υπευθυνότητες σε έργα hardware και software του πειράματος ALICE.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. AΘΗΝΩΝα)

α) Αναθέσεις διδασκαλίας στο Προπτυχιακό πρόγραμμα

 1. Eισαγωγή στα Στοιχειώδη Σωμάτια (1983-1997 ανελλιπώς)
 2. Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωμάτια (1999-2008 ανελλιπώς)
 3. Ατομική Φυσική (1988-1996 ανελλιπώς).
 4. Σύγχρονη Φυσική (1996-2004 ανελλιπώς)
 5. Μοριακή Φυσική (1982-83, 1983-84)

β) Αναθέσεις διδασκαλίας στο ΜΔΕ του ΤΠΦΣΣ

 1. Πειραματικές Μέθοδοι Ι (1995-2007 ανελλιπώς)
 2. Πειραματικές Μέθοδοι ΙΙ (1996-2001 ανελλιπώς)
 3. Στοιχειώδη Σωμάτια (1999-2000, 2007-2008)

γ) Πτυχιακές εργασίες (περισσότερες από 30 πτυχιακές εργασίες σε ομάδες δύο φοιτητών συνήθως).

δ) Ανελλιπής συμμετοχή στην εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής (Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής απο 1969-σήμερα, Εργαστήριο ΣύγχρονηςΦυσικής 1985-86, 1986-87).


Από την 22/4/2004 ανέλαβα τα καθήκοντα της Διευθύντριας του Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής για μία τριετία ( 21/4/2007 )

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Από τις παραδόσεις του μαθήματος Μοριακής Φυσικής για τους τεταρτοετείς φοιτητές του Φυσικού Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 1982-1983.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ

Σημειώσεις που δόθηκαν στους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής στα πλαίσια του κατ΄ επιλογήν μαθήματος “Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωμάτια”.

Συμμετοχή στη συγγραφή και αναδιοργάνωση του φυλλαδίου των εργαστηριακών ασκήσεων Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής για τους τεταρτοετείς Φυσικούς από το 1971-σήμερα.

Στοιχεία και ασκήσεις Ατομικής Φυσικής σε συνεργασία με την Επικ. Καθηγήτρια Μ. Κακουλίδου.

Συμμετοχή σε συνέδρια - διαλέξεις

Πολλές από τις εργασίες που αναφέρονται στον κατάλογο των δημοσιεύσεων έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή συνέδρια από μέλη των ερευνητικών ομάδων στις οποίες συμμετέχω.
Αποτελέσματα της ερευνητικής μου εργασίας παρουσίασα την χρονική περίοδο 21-6-81 μέχρι 4-7-81 στις Η.Π.Α.

 1. α. Στο 12ο διεθνές συνέδριο "Μultiparticle Dynamics" που οργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Notre Dame (αναφορά 11).
  β. Στο τακτικό σεμινάριο στο ερευνητικό κέντρο L.B.L. (Lawrence Berkeley Lab.).
  γ. Στο εβδομαδιαίο σεμινάριο του Fermi National Accelerator Laboratory
  Aκόμη:
 2. α. Σε τακτικό σεμινάριο στο CERN στις 30 Αυγούστου 1982 .
  β. Σε σεμινάριο Φ.Υ.Ε. στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Νοέμβριο του 1982.

Συμμετείχα στα συνέδρια:

 • Higher Twist-High PT Physics, Paris 21-23/9/1998.
 • European Physical Society: International Europhysics Conference on High Energy Physics Madrid (Spain) September 6-13 1989.
 • International Symposium on Strangeness and Quark Matter , Kolymbari-
  Krete, 1-5/9/1994
 • 17th Internatioanal Symposium on Lepton-Photon Interactions -LP95-10-15/8/1995, Beijing , China
 • International Symposium on Strangeness and Quark Matter , Santorini, 14-18/4/1997

Αλλη ερευνητική δραστηριότητα στα πλαίσια των πειραμάτων CERN/ WA83 και CERN/WA91*
(Μελέτη του προβλήματος των ήπιων φωτονίων σε αδρονικές αλληλεπιδράσεις )

α) Oμιλίες σε διεθνή συνέδρια
 • M. Spyropoulou-Stassinaki(WA83 collaboration), report in QM90 conf., Menton France, S.Abatzis et. al, Nuclear Physics A525 (1991) 487c
 • M. Spyropoulou-Stassinaki (Invited talk) Proc. of Conf. on Hadron Structure '91 , Stara Lesna , Stara Lesna 6-11 Sept. 1992, Czechoslovakia, vol. 16, p. 1.
  Title : Observation of direct soft photon production in π-p interactions at 280 GeV/c.
 • M. Spyropoulou-Stassinaki, Invited talk at Cracow Workshop on Multiparticle Production , 4-7 May 1993
  Title: Observation of direct soft photon production in hadronic collisions
 • M. Spyropoulou-Stassinaki, Invited talk at Triagle Meeting, School and Workoshop on heavy ion collisions , Bratislsva , Sept. 13-18 , 1993
  Title: Experimental information on soft photon production in high energy collisions
 • M. Spyropoulou-Stassinaki, Invited talk at XXV International Symposium on Multiparticle dynamics, 12-16 Sept. 1995, Stara Lesna , Slovakia
  Title: Observation of direct soft photon production in hadronic collisions
 • M. Spyropoulou-Stassinaki, Invited talk at the 7th International Workshop on Multiparticle Production "Correlations and Flactuations" , 30/6-6/7/96 at Nijmegen, Netherlands
  Title: Status of Soft Photon production in WA83 and WA91* experiments.
 • M. Spyropoulou-Stassinaki, Invited talk at XXVIII International Symposium on Multiparticle dynamics, 6-11 Sept. 1998, Delphi , Greece
  Title: Status of soft photon production in hadronic Interactions
β) CERN/ PPE preprints
 • S. Banerjee et. al., preprint CERN-PPE/92-218
 • A. Belogianni et. al., preprint CERN-PPE/96-145
c ) Επίβλεψη τριών διδακτορικών διατριβών:
 • Irene Vichou , Ph.D. Thesis , Physics Department , University of Athens (1993)
 • Annie Belogianni , Ph.D. Thesis , Physics Department, Univ. of Athens (1996)
 • Paraskevi Ganoti , Ph.D. Thesis , Physics Department, Univ. of Athens (2004)

Eνδεικτικές Ομιλίες-Σεμινάρια εντός Ελλλάδας

 • Μ.Σπυροπούλου-Στασινάκη , στον Τομέα Β', με Θέμα " Ανασκόπηση της παραγωγής διλεπτονίων και φωτονίων σε αντιδράσεις αδρονίων και πυρήνων " , 4 Ιουνίου 1991
 • Μ. Σπυροπούλου-Στασινάκη στο 'Workshop on recent developments in high Energy Physics' της H. S.S.H.E.P. που έγινε στην Αθήνα στις 13-15/1/94 , με θέμα "Soft photon production in hadronic collisions '
 • Μ. Σπυροπούλου-Στασινάκη στο 'Workshop on recent developments in high Energy Physics' της H. S.S.H.E.P. που έγινε στην Αθήνα στις 12-14/1/95 , με θέμα "More results on Soft Photons in hadronic collision

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Α STUDY OF THE FRAGMENTATION OF QUARKS USING THE OMEGA SPECTROMETER TRIGGERED BY PAIRS OF HIGH PT HADRONS AND MUONS.
Athens - Bari - Birmingham - CERN - Paris Collaboration.
CERN/SPSC 81-23 / SPSC / P 160 12/3/1981

TO STUDY THE MESONS PRODUCED CENTRALLY IN THE REACTION
pp -> pp + X0 AND π+ p ->π+p+X0 AT 85 GeV/c.
Athens - Bari - Birmingham - CERN Collaboration.
CERN/SPSC/82-3, SPSC/P 175, 18-1-82.
26 Authors (WA76+WA76').

SEARCH FOR DIRECT PRODUCTION ON GLUONIUM STATES IN HIGH
PT π-Ν COLLISIONS AT 350 GeV/c.
Athens - Bari - Birmingham - CERN - Paris Collaboration.
CERN/SPSC/82-62 SPSC/P 181, 13-9-1982.
29 Authors (WA77+WA77').

INVESTIGATION OF SOFT PHOTON PRODUCTION IN HADRONIC COLLISIONS
USING THE OMEGA SPECTROMETER.
Athens - Bombay - CERN - Lancaster Collaboration.
Letter of Intent CERN / SPSC 84-60, SPSC / I 156, 12/8/84
Propasal : CERN/SPSC 85-64 SPSC/P219 14-10-85 (WA83).

STUDY OF HIGH ENERGY NUCLEUS-NUCLEUS INTERACTIONS USING THE Ω
SPECTROMETER EQUIPPED WITH A MULTIPARTICLE HIGH PT DETECTOR.
Letter of intent : CERN / SPSC / 84-26
Proposal : CERN / SPSC / 87-18 / P 208 / Add 1.
SPSC / 84-76 / P 206, SPSC / 87-42 / M434

CMS , The Compact Muon Solenoid, Letter of Intent , CERN/LHCC 1992

επιστροφή στην αρχή

αρχική | έρευνα | εκπαίδευση | νέα | επικοινωνία