Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Kαθηγητής

Τμήμα Ψυχολογίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Αρχεία για το Τεστ Μνήμης

      Βασικές Πληροφορίες για το Έργο Κατασκευή και Στάθμιση 12 Διερευνητικών-Ανιχνευτικών εργαλείων (κριτηρίων) των Μαθησιακών Δυσκολιών

      Τεστ Μνήμης – Περιγραφή

      Τεστ Μνήμης – Οδηγός Εξεταστή

      Σεμινάριο Επιμόρφωσης – Αθήνα

      Σεμινάριο Επιμόρφωσης – Θεσσαλονίκη

      Στάθμιση και Μετρικά Χαρακτηριστικά του Τεστ (Κ. Μυλωνάς, παρουσίαση στα Σεμινάρια Επιμόρφωσης)

Επιστροφή στην αρχική σελίδα