Επικοινωνία

Διεύθυνση ταχυδρομείου:

Τομέας Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωματιδίων

Τμήμα Φυσικής

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, ΤΚ-15771 Αθήνα, Ελλάδα

τηλ.: (+30) 210 727 6890         

fax: (+30) 210 727 6987                         

email: emavromi@phys.uoa.gr                       

URL: http://users.uoa.gr/~emavromi