Διδασκαλία

Η Καθ. Ελένη Χριστοπούλου-Μαυρομιχαλάκη είναι μέλος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1979 και έχει αναλάβει την διδασκαλία μαθημάτων όπως: Πυρηνική Φυσική, Ατομική Φυσική και Κοσμική Ακτινοβολία.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος Διδακτορικών διατριβών, είτε ως Κύρια Υπεύθυνη (11 Διατριβές) είτε ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (13 Διατριβές), ερευνητικών διπλωματικών Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και Διπλωματικών Εργασιών προπτυχιακού επιπέδου (> 170 διπλωματικές) 

Σήμερα διδάσκει Κοσμική Ακτινοβολία (σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο), εργαστηριακές σειρές ασκήσεων στην Πυρηνική Φυσική και ένα μάθημα για τις Επιδράσεις του Διαστημικού Καιρού (στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών).

Σήμερα:

Προπτυχιακά μαθήματα: Κοσμική Ακτινοβολία

                                           Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική (Εργαστήριο - Υποχρεωτικό)

                                           Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική (Εργαστήριο - Κατεύθυνσης)

Μεταπτυχιακά μαθήματα: Κοσμική Ακτινοβολία

                                           Επιδράσεις του Διαστημικού Καιρού στους Ανθρώπους & το Περιβάλλον

Αναθέσεις διδασκαλίας:

Προπτυχιακό επίπεδο:

          1982-1998:              Ατοµική - Πυρηνική Φυσική (Ετήσιο υποχρεωτικό)
                                             Ατοµική Φυσική (5ο εξάµηνο, υποχρεωτικό)
                                             Πυρηνική Φυσική (7ο εξάµηνο, υποχρεωτικό)

            1982-σήµερα:          Φυσική Κοσµικής Ακτινοβολίας (7ο εξάµηνο, επιλογής)

Μεταπτυχιακό επίπεδο:

            1995-σήµερα:          Κοσµική Ακτινοβολία (2ο εξάµηνο, επιλογής) | Τμήμα Φυσικής

            2008-σήμερα:          Κοσµικές Ακτινοβλίες & Άνθρωπος (4ο εξάµηνο, επιλογής) | Ιατρική Σχολή

 

Διδακτορικές διατριβές - Κύρια Υπεύθυνη:

Δρ. Άννα Μπελεχάκη - Διατριβή διαθέσιμη εδώ

Δρ. Ιωάννα Τσαγγούρη - Διατριβή διαθέσιμη εδώ

Δρ. Μαρία Γεροντίδου - Διατριβή διαθέσιμη εδώ

Δρ. Χριστίνα Πλαϊνάκη - Διατριβή διαθέσιμη εδώ

Δρ. Χρήστος Σαρλάνης - Διατριβή διαθέσιμη εδώ

Δρ. Γεώργιος Σουβατζόγλου - Διατριβή διαθέσιμη εδώ

Δρ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου - Διατριβή διαθέσιμη εδώ