Βιογραφικό

[Σπουδές] [Δημοσιεύσεις] [Επιμελήτρια] [Εκπαιδευτικά] [Αξιολογητής] [Προγράμματα] [Συνεργασίες] [Συνέδρια]

 

Σπουδές:

1969 Δίπλωμα Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1976 Ενδεικτικό Μετεωρολογίας, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1978 Διδακτορικό στην Κοσμική Ακτινοβολία, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

[Αρχική]

Δημοσιεύσεις:

81 Δημοσιευμένες πρωτότυπες εργασίες σε Διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών

174 Πρακτικά συνεδρίων, από τα οποία τα 64 με σύστημα κριτών 

11 Κεφάλαια σε βιβλία

5 Μονογραφίες

Λεπτομέρειες: εδώ

[Αρχική]

Επιμελήτρια:

1 Ειδικού τεύχους του Διεθνούς περιοδικού Advances in Space Research

4 Βιβλία Πρακτικών Συνεδρίων

5 Βιβλία Περιλήψεων

Λεπτομέρειες: εδώ

[Αρχική]

Εκπαιδευτικά:

Υπεύθυνη της διδασκαλίας του μαθήματος Κοσμικής Ακτινοβολίας (σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο)

Διδασκαλία εργαστηριακών σειρών ασκήσεων στην Πυρηνική Φυσική (Υποχρεωτικό εργαστήριο και εργαστήριο Επιλογής)

Διδασκαλία των Επιδράσεων του Διαστημικού Καιρού στο Περιβάλλον (Μεταπτυχιακό επίπεδο - Ιατρική ΣΧολή)

Επιβλέπουσα περισσότερων από 170 Διπλωματικών εργασιών στην Κοσμική Ακτινοβολία, την βαθμονόμηση και εξέλιξη ανιχνευτών κοσμικής ακτινοβολίας, τη Διαστημική Φυσική, της Φυσική της Μαγνητόσφαιρας, το Διαστημικό Καιρό και τη Φυσική Πλάσματος

Κύρια Επιβλέπουσα 11 Διδακτορικών Διατριβών

Κύρια Επιβλέπουσα 9 Μεταπτυχιακών Διατριβών

Μέλος της Επιτροπής Επίβλεψης 13 Διδακτορικών Διατριβών

Λεπτομέρειες: εδώ

[Αρχική]

Αξιολογητής:

Σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά, ανάμεσα στα οποία:

Journal of Geophysical Research-Space Physics Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics, Annales Geophysicae, IEEE TNS, Planetary and Space Science, Advances in Space Research, Solar Physics, Space Science Reviews, Turkish Journal of Physics, Acta Geophysica, Biometeorology, Indian Journal of Radio and Space Physics, Journal of Geosciences

Σε διάφορα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα

  [Αρχική]

Προγράμματα:

Επιστημονική Υπεύθυνη 16 Εθνικών και Ευρωπαϊκών Επιστημονικών Προγραμμάτων

Κύρια Ερευνήτρια του Σταθμού Καταμέτρησης Κοσμικής Ακτινοβολίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κύρια Ερευνήτρια του Παγκοσμίου Δικτύου Λήψης και Επεξεργασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου της Αθήνας

 [Αρχική]

Συνεργασίες:

Dr. Thambyahpillai, Imperial College, London
Dr. S.P. Duggal, University of Delaware (U.S.A.),
Prof. H.S. Ahluwalia, University of New Mexico (U.S.A.),
The Cosmic Ray Group of the Laboratorio Plasma Spazio CNR, University of Rome
Prof. Κ. Greer, University of Edinburgh
Dr. E. Smith, Jet Propulsion Laboratory (U.S.A.)
Prof. J.J. Quenby, Imperial College, London
Dr. J. Dandouras, CNRS, France

Με αφορμή της παραπάνω συνεργασίες, έχω μεταβεί στο University of Rome, στο Pic-di-Midi Observatory of France, στο Cambridge Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ), στο Imperial College of London, στο University of Moscow, στο University of Kiel etc, όπου και έχω παραμείνει για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα κάθε φορά.

Σήμερα συνεργάζομαι με:


Center of Astronomy and Apllied Mathematics of the Academy of Athens (Prof. V. Tritakis)
Section of Astronomy and Astrophysics, University of Athens (Ass. Prof. X. Moussas, Asi. Prof. P. Preka-Papadema)
Section of Telecomunications and Space Applications, University of Thrace (Prof. E.T. Sarris, Ass. Prof. father G. Anagnostopoulos)
Institute of Remoate Sensing and Space Applications, National Observatory of Athens (Dr. I. A. Daglis, Dr. A. Anastasiadis)
Department of Physics, Aristoteleio University of Thessaloniki (Ass. Prof. Α. Liolios, Ass. Prof. G. Kitis)
University of Kiel, Germany (Dr. C. T. Steigies)
Institute of High Altitude Physics, University of Bern, Switzerland (Prof. E. O. Flueckiger, Dr. R. Buetikofer)
Observatory of Paris, Meudon (Dr. K-L. Klein, Dr. N. Fuller)
University Paul Sabatier, Toulouze, France (Dr. J. Dandouras)
Institute of Nuclear Physics, Moscow University, Russia (Prof. V. Kurt., Prof. M. Panasyuk, Prof. S. Kuznetsov )
Institute of Earth's Magnetism, Ionosphere and Radiowaves Propagation - IZMIRAN, Russia (Drs. Α. Belov, V. Yanke, E. Eroshenko, L. Miroschnichenko).
Emilio Segre Observatory, Israel ( Prof. L.I. Dorman and Dr. I. G. Zukerman)
University of Rome, Italy (Prof. G. Villoresi, Prof. M. Storini, Prof. M. Parisi)
Institute of Space Physics, Rome, Italy (Dr. C. Plainaki)
Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences (Prof.. K. Kudela)
University of Oulu, Finland (Prof. I. Usoskin, K. Mursula)
Cosmic Ray Group, Bartol University, USA ( Drs. J. Bieber, R. Pyle, P. Everson)
Institute of Particle Physics and Cosmic Rays, Erevan University, Armenia (Prof. A. Chillingarian)
Shamakhy Astrophysical Observatory and Laboratory of Heliobiology, Azerbaijan (Prof. El. Babayev)
Solar-Terrestrial Influences Institute, Bulgarian Academy of Sciences (Dr. S. Dimitrova)
Space Enviroment Center NOAA (Dr. H. Garcia)

 [Αρχική]

Συνέδρια:

Μέλος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής 4 Διεθνών Συνεδρίων, 1 Θερινού Σχολείου και 6 Συναντήσεων Εργασίας

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής 6 Διεθνών Συνεδρίων

 

 [Αρχική]