ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Βιβλιογραφία top

Α. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ

 1. BOLGAR, R.R. (ed.): Classical Influences on European Culture 500-1500, Cambridge: Cambridge University Press 1971.
 2. BOLGAR, R.R. (ed.): Classical Influences on European Culture 1500-1700, Cambridge: Cambridge University Press 1976.
 3. BOLGAR, R.R. (ed.): Classical Influences on European Culture 1650-1870, Cambridge: Cambridge University Press 1979.
 4. ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ, Θ.: «Μύθος και διακειμενικότητα στη δραματουργία του Ιάκωβου Καμπανέλλη», στον τόμο Ι. ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ: Θέατρο, Τόμ. ΣΤ΄, Κέδρος, Αθήνα, 1994, σσ. 203-225.
 5. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ-ΑΓΑΘΟΥ, Κ.: «Τα αποτυπώματα του Αριστοφάνη στη νεοελληνική δραματουργία», στον τόμο ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, Θ. (επιμ.): Ελληνική αρχαιότητα και νεοελληνική λογοτεχνία. Πρακτικά [Τριήμερο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Ελληνική αρχαιότητα και Νεοελληνική λογοτεχνία» Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα, 30/10/2008-1/11/2008], Εκδόσεις Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα, 2009, σσ. 79-95.
 6. GUM, C.: The Aristophanic comedies of Ben Jonson. A comparative study of Jonson and Aristophanes, Humanities Press, New York, 1969.
 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ, Ι. Μ.: «Οι Σφήκες του Αριστοφάνη και οι Διάδικοι (Les Plaideurs) του Ρακίνα», Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (διεύθυνση και επιμέλεια έκδοσης: Π. Δ. Μαστροδημήτρης), Περίοδος Δεύτερη-Τόμος ΛΔ΄(2002-2003), Αθήνα, 2003, σσ. 233-275.
 8. LORD, L. E.: Aristophanes. His plays and his influence, Cooper Square Publishers, New York, 1963.
 9. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ, Μ.: O Aριστοφάνης στη νέα ελληνική σκηνή, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Ρέθυμνο, 2006.
 10. ΠΕΦΑΝΗΣ, Γ. Π.: «Αναζητώντας το μίτο προς τον αρχαίο ελληνικό μύθο (Ερωτήματα και υποθέσεις σχετικά με την αρχαιόμυθη ελληνική δραματουργία από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα», στον τόμο ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, Θ. (επιμ.): Ελληνική αρχαιότητα και νεοελληνική λογοτεχνία. Πρακτικά [Τριήμερο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Ελληνική αρχαιότητα και Νεοελληνική λογοτεχνία» Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα, 30/10/2008-1/11/2008], Εκδόσεις Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα, 2009, σσ. 217-229.
 11. ΤΑΜΠΑΚΗ, Α.: Η νεοελληνική δραματουργία και οι δυτικές της επιδράσεις (18ος-19ος αι.). Μια συγκριτική προσέγγιση. Ergo: Αθήνα 2002.
 12. ΤΑΜΠΑΚΗ, Α.: Το Νεοελληνικό Θέατρο (18ος -19ος αι.). Ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Δίαυλος: Αθήνα 2005.
 13. WALSH, P. Comedy and Conflict. The modern Reception of Aristophanes, Diss. Brown University 2008.
 14. ΧΑΣΑΠΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Ε.: Η ελληνική μυθολογία στο νεοελληνικό δράμα. Από την εποχή του Κρητικού Θεάτρου έως το τέλος του 20ού αιώνα. 2 Τόμοι. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2002.
 15. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ, Θ.: Η ελληνική κωμωδία και τα πρότυπά της στον 19ο αιώνα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2004.

Β. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

 1. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Γ.: Στα ίχνη του Διονύσου. Παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας στην Ελλάδα 1867-2000, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2005.
 2. ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ε.: «Οι περιπέτειες του σκηνοθετικού βλέμματος», στον τόμο ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ, Σπ.: Αρχαίο ελληνικό θέατρο: η επίδρασή του στην Ευρώπη, Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, Αθήνα, 1993, σσ. 67-79.
 3. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Β.: Η Θεατρική Κριτική στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, Εκδόσεις Αιγόκερως, Αθήνα, 2008 (Α΄τόμος) και 2009 (Β΄Τόμος).
 4. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.: «Η ερμηνεία του αρχαίου δράματος κατά τον 20ό αιώνα στην Ελλάδα», στον τόμο ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ, Σπ.: Αρχαίο ελληνικό θέατρο: η επίδρασή του στην Ευρώπη, Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, Αθήνα, 1993, σσ. 103-125.
 5. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., ΓΩΓΟΣ, Σ. & ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ: Επίδαυρος: το αρχαίο θέατρο, οι παραστάσεις, Μίλητος, Αθήνα, 2002.
 6. ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ, Θ.: «Το αρχαιοελληνικό δράμα στη νεοελληνική σκηνή. Θεατρική παράδοση και πολιτισμική μνήμη στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα», στο Διαδρομές στη Θεατρική Ιστορία, Εξάντας, Αθήνα, 2004, σσ. 97-114.
 7. ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ, Θ.: «Σκηνική ερμηνεία του αρχαίου δράματος», στο Το ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Εξάντας, Αθήνα, 2002, σσ. 11-50.
 8. ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ, Θ.: Εισαγωγή στην ιστορία και τη θεωρία του θεάτρου, Εξάντας, Αθήνα, 2011, «Μέρος πρώτο: Αρχαίο Δράμα», σσ. 17-78.
 9. CONSTANTINIDIS, S. E.: «Classical Greek Drama in Modern Greece: Mission and Money», Journal of Modern Greek Studies 5, No 1 (1987), σσ. 15-32.
 10. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ-ΑΓΑΘΟΥ, Κ.: «Η πρόσληψη της Νέας και της Ρωμαϊκής Κωμωδίας από τη νέα ελληνική σκηνή: στα ίχνη μιας αισθητής απουσίας» στον τόμο της ίδιας: Περί τραγωδίας και τρυγωδίας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007, σσ. 331-436.
 11. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ-ΑΓΑΘΟΥ, Κ.: «Η επιβίωση και αναβίωση του Αριστοφάνη με όχημα τον Πλούτο», στον τόμο Στέφανος. Τιμητική προσφορά στον Βάλτερ Πούχνερ (επιμ. Ι. Βιβιλάκης), Εκδόσεις Ergo, Αθήνα, 2007, σσ. 423-432.
 12. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, Σ. Α.: Από τη θεωρία στη σύγχρονη σκηνή και στην ορχήστρα της Επιδαύρου. Εκδόσεις Ergo, Αθήνα, 2004.
 13. HALL, E., & WRIGLEY, A.: Aristophanes in Performance 421 BC to AD 2007: Peace, Birds and Frogs, Legenda: Oxford 2007.
 14. ΚΟΥΝ, Κ.: Για το Θέατρο. Κείμενα και συνεντεύξεις (πρόλογος: Μ. Πλωρίτης), Ιθάκη, 1981.
 15. LAMBROPOULOS, V.: «Classics in performance», Journal of Modern Greek Studies, 20/2 (2002), σσ. 191-213.
 16. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΩΛΣ, Α.: «Αναβίωση: Ελλάδα», στον τόμο WALTON, Michael J.: To αρχαίο ελληνικό δράμα επί σκηνής. Εγχειρίδιο για τις παραστάσεις του αρχαίου δράματος στην κλασική εποχή και στους νεότερους χρόνους (μτφρ. Κ. Αρβανίτη, Β. Μαντέλη), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2007, σσ. 381-428.
 17. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ, Μ.: «Η ένταξη της αρχαίας κωμωδίας στα φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου», στον τόμο: Ι. Βιβιλάκης (επιμ.), Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου. Το ελληνικό Θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών – Εκδόσεις Ergo (Παράβασις – Μελετήματα 2), Αθήνα, 2002, σσ. 345-35.
 18. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ, Μ.: O Aριστοφάνης στη νέα ελληνική σκηνή, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Ρέθυμνο, 2006.
 19. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ, Πλ. (επιμ.): Παραστάσεις αρχαίου ελληνικού δράματος στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους, Γ΄Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση / Κέρκυρα, 4, 5, 6 Απριλίου 1997, Καστανιώτης, Αθήνα, 1999.
 20. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ, Πλ.: «Από την ιταλική σκηνή στην αρχαία: Σκηνοθεσία του αρχαίου δράματος και θεατρικός χώρος», στον τόμο: Στέφανος. Τιμητική προσφορά στον Βάλτερ Πούχνερ (επιμ. Ι. Βιβιλάκης), Ergo: Αθήνα 2007, σσ. 781-793.
 21. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ, Πλ.: Το θέατρο στην Ελλάδα. 1940-2000. Μια επισκόπηση, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2005.
 22. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ, Ε. (επιμ.): Η μετάφραση του αρχαίου ελληνικού δράματος σε όλες τις χώρες του κόσμου, Αθήνα, 1998.
 23. ΣΙΔΕΡΗΣ, Γ.: Το αρχαίο θέατρο στη νέα ελληνική σκηνή 1817-1932, Ίκαρος, Αθήνα 1976.
 24. VAN STEEN, G. A. H.: Venom in Verse. Aristophanes in Modern Greece. Princeton University Press: Princeton & New Jersey, 2000.

Κριτικογραφία top

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ, Θ.: Αθηναϊκή δραματουργία: κριτική του θεάτρου. Αθήνα, 1956.
 2. ΒΑΡΒΕΡΗΣ, Γ.: Η κρίση του θεάτρου: κείμενα θεατρικής κριτικής, 1976-1984. Εκδόσεις Καστανιώτης. Αθήνα, 1985.
 3. ΒΑΡΒΕΡΗΣ, Γ.: Η κρίση του θεάτρου, Β: κείμενα θεατρικής κριτικής, 1984-1989. Εκδόσεις Εστία. Αθήνα, 1991.
 4. ΒΑΡΒΕΡΗΣ, Γ.: Η κρίση του θεάτρου, Γ: κείμενα θεατρικής κριτικής, 1989-1994. Εκδόσεις Σοκόλης. Αθήνα, 1995.
 5. ΒΑΡΒΕΡΗΣ, Γ.: Η κρίση του θεάτρου, Δ: κείμενα θεατρικής κριτικής, 1994-2003. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Αθήνα, 2003.
 6. ΒΑΡΒΕΡΗΣ, Γ.: Η κρίση του θεάτρου, Ε: κείμενα θεατρικής κριτικής, 2003-2010. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Αθήνα, 2010.
 7. ΒΑΡΙΚΑΣ, Β.: Κριτική θεάτρου: επιλογή 1961-1971. Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 1972.
 8. ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ε.: Το θέατρο στην Ελλάδα: η παράδοση του καινούργιου, 1974-2006. Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2009-2011.
 9. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Β.: Η θεατρική κριτική στην Αθήνα του Μεσοπολέμου. Εκδόσεις Αιγόκερως. Αθήνα, 2008.
 10. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.: Κλειδιά και κώδικες θεάτρου-Ι. Αρχαίο Δράμα. Εκδόσεις Βιβλιοπωλείο της Εστίας. Αθήνα, 1982.
 11. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.: Κλειδιά και κώδικες θεάτρου-ΙΙ. Ελληνικό Θέατρο. Εκδόσεις Βιβλιοπωλείο της Εστίας. Αθήνα, 1984.
 12. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.: Οι πλάγιες ερωτήσεις του Πορφύριου. Εκδόσεις Καστανιώτης. Αθήνα, 1984.
 13. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.: Τα μετά το θέατρο. Εκδόσεις Καστανιώτης. Αθήνα, 1985.
 14. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.: Θίασος Ποικιλιών. Εκδόσεις Καστανιώτης. Αθήνα, 1993.
 15. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.: Το νήμα της στάθμης. Εκδόσεις Καστανιώτης. Αθήνα, 1996.
 16. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.: Παγκόσμιο θέατρο-Ι: Από τον Μένανδρο στον Ίψεν. Εκδόσεις Πατάκης. Αθήνα, 1998.
 17. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.: Παγκόσμιο θέατρο-ΙΙ: Από τον Στρίντμπεργκ και τον Τσέχωφ στον Πιραντέλλο και τον Μπρεχτ. Εκδόσεις Πατάκης. Αθήνα, 1998.
 18. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.: Παγκόσμιο θέατρο-ΙΙΙ: Από τον Μίλλερ στον Μύλλερ. Εκδόσεις Πατάκης. Αθήνα, 2000.
 19. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.: Προσωπολατρεία. Εκδόσεις Νόηση. Αθήνα, 2013.
 20. ΔΡΟΜΑΖΟΣ, Σ.Ι.: Νεοελληνικό θέατρο: κριτικές. Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, 1987.
 21. ΔΡΟΜΑΖΟΣ, Σ.Ι.: Αρχαίο δράμα: κριτικές. Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, 1993.
 22. ΘΡΥΛΟΣ, Α.: Το Ελληνικό θέατρο. Ακαδημία Αθηνών. Ίδρυμα Κώστα και Έλένης Ουράνη, Αθήνα, 1977-1981.
 23. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ.: Κριτική θεάτρου, 1946-1960. Εκδόσεις Εστία, Αθήνα, 1999.
 24. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Θ.Ν.: Κριτική θέατρου για παιδιά. Εκδόσεις Πάραλος, Αθήνα, 2013.
 25. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Θ.Ν.: Κριτική θέατρου για παιδιά: 2007-2010. Εκδόσεις Πάραλος, Αθήνα, 2010.
 26. ΚΑΡΤΕΡ, Γ.Ν.: Θεατρική θεώρηση, 1968-1972. Αθήνα, 1978.
 27. ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ, Α.: Υποκριτική και κριτική: θεατρικές κριτικές 1975-1982. Εκδόσεις Αρμός, Αθήνα, 2008.
 28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.: Κρίσεις γιά τό νεοελληνικό θέατρο. Εκδόσεις Δελφίνι, Αθήνα, 1995.
 29. ΠΑΓΚΟΥΡΕΛΗΣ, Β.: Λόγος θεάματος. Κριτικές Θεάτρου, Τόμ. Α' - Αρχαίο δράμα (επιμ.: Δ. Τσατσούλης), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2001
 30. ΠΕΦΑΝΗΣ, Γ.Π.: Επί σκηνής: κριτική θεάτρου 1994-2004. Εκδόσεις Ergo, Αθήνα, 2004.
 31. ΡΩΜΑΣ, Δ.: Το θέατρο υπό κρίσιν: κριτικές και επιφυλλίδες. Εκδόσεις Τρίμορφο, Ζάκυνθος, 2008.
 32. ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Π.: Τα κριτικά: (θέατρο 1966-1990): με εικοσιεπτά σχέδια της Έλλης Σολομωνίδη Μπαλάνου. Εκδόσεις Ποταμος. Αθήνα, 2002.
 33. ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Π.: Τα αντικριτικά. Εκδόσεις Ποταμος. Αθήνα, 2005.
 34. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ, Ν.Κ.: Θέατρο, τέχνη, κριτική: έντεκα χρόνια δημιουργικής προσπάθειας στα Χανιά Κρήτης. Αθήνα, 1995.