Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Καθηγητής

Τμήμα Ψυχολογίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Διατριβές, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Βιβλία, Ψυχομετρικά τεστ, Επιμέλειες

        Mylonas, Κ. (1991). Διπλωματική Εργασία M.Sc., University College London.

        Μυλωνάς, Κ.Λ. (1994) Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

        Μυλωνάς, Κ. (1999). Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για το μάθημα Ψυχομετρία Α.

        Halman, L. et al. (2001) (συν-συγγραφέας). The European Values Study: A third wave. Tilburg, EVS-WORC.

        Δανασσής-Αφεντάκης, Α., Μιχάλης, Α,. Μυλωνάς, Κ., Σπανός, Γ. & Φουντοπούλου, Μ-Ζ. (2002). Γλωσσική Επάρκεια: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη

        Οικονόμου, Αλ. Μπεζεβέγκης, Ηλ., Μυλωνάς, Κ., & Βαρλοκώστα, Σπ. (2007). Περιγραφή & Οδηγός Εξεταστή για το Τεστ Λόγου και Ομιλίας. Ε.Κ.Π.Α., ΕΠΕΑΕΚ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Μπεζεβέγκης, Ηλ., Οικονόμου, Αλ., & Μυλωνάς, Κ. (2007). Περιγραφή & Οδηγός Εξεταστή για το Τεστ Μνήμης.
Ε.Κ.Π.Α., ΕΠΕΑΕΚ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Οικονόμου, Αλ. Μπεζεβέγκης, Ηλ., Μυλωνάς, Κ., & Πολυχρόνη, Φ. (2007). Περιγραφή & Οδηγός Εξεταστή για το Τεστ Μάθησης και Κατηγοριοποίησης. Ε.Κ.Π.Α., ΕΠΕΑΕΚ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Χατζηχρήστου, Χρ., Μπεζεβέγκης, Ηλ., Πολυχρόνη, Φ., & Μυλωνάς, Κ. (2007). Περιγραφή & Οδηγός Εξεταστή για το Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής. Ε.Κ.Π.Α., ΕΠΕΑΕΚ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Gari A. & Mylonas, K. (Eds.) (2009) Quod Erat Demonstrandum: From Herodotus’ Ethnographic Journeys to Cross-Cultural Research. Athens, Pedio Books Publishing.

        Gari A. & Mylonas, K. (Eds.) (e-book, 2011) Quod Erat Demonstrandum: From Herodotus’ Ethnographic Journeys to Cross-Cultural Research. International Association for Cross-Cultural Psychology. www.iaccp.org/Spetses (Publications, e-books, Online resources).

        Μυλωνάς, Κ. (2012). Στατιστική Θεωρία και Εφαρμογές με τον MS-Excel. Αθήνα, Εκδόσεις Πεδίο.

        Μυλωνάς, Κ. (2017). Στατιστική Ανάλυση Επαγωγών στις επιστήμες της συμπεριφοράς. Υπό Έκδοση από τις Εκδόσεις Πεδίο.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα