Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Καθηγητής

Τμήμα Ψυχολογίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

18th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology
Isle of Spetses, July 2006

Chairs: Aikaterini Gari & Kostas Mylonas

           2nd Announcement (μέρος Α)

           2nd Announcement (μέρος Β)

           Book of Abstracts

           Εναρκτήρια σελίδα του οπτικού δίσκου με την ηλεκτρονική έκδοση του Book of Abstracts

           Cross-Cultural Psychology Bulletin: IACCP EC minutes on IACCP 2006

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα