Διονύσης Γούτσος                                                                                    Ελληνικά    English
 
Καθηγητής Κειμενογλωσσολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 

Ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίου Αθηνών

2017-2021    Επιστημονικός υπεύθυνος του Υποέργου (5) «ΕΚΠΑ (Πόροι, υπηρεσίες και εφαρμογές)» της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002738 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ΕΛΚΕ (Χρηματοδότηση: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ 2014-2020)

2014-2015      Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου «Αποθετήριο Γλωσσικών Πόρων ΕΚΠΑ - Συλλογή κειμενικών δεδομένων της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας» στο πλαίσιο του προγράμματος «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006» (Έργο: «Εθνική Ερευνητική Υποδομή CLARIN EL”, κωδικός ΟΠΣ «441451», Υποέργο 1: Σύσταση, οργάνωση, κατασκευή και υποστήριξη εθνικού δικτύου CLARIN EL & διασύνδεση με CLARIN EU).

2012-2015       Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος «Διαχρονικό σώμα ελληνικών κειμένων του 20ού αιώνα» («Diachronic corpus of Greek of the 20th century») στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του  Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με συγχρηματοδότηση της ΓΓΕΤ και του ΕΚΤ.

2004-2009  Ερευνητικό πρόγραμμα «Καποδίστριας»: Πορίσματα από τη γλωσσολογική μελέτη σωμάτων κειμένων της Ελληνικής. Πανεπιστήμιο Αθηνών

2003-2005 Επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «Βασικό Σώμα Ελληνικών Κειμένων» των Πανεπιστημίων Αθηνών και Κύπρου.

2004-2005 Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την παραγωγή δεικτών αξιολόγησης της παραγωγής γραπτού λόγου στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών» του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2004-2007 Συμμετοχή στην «Ερευνητική Ομάδα αξιοποίησης ΗΣΚ στη Γλωσσική Έρευνα και Διδασκαλία». Χρηματοδότηση από το ερευνητικό πρόγραμμα «Πυθαγόρας» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) για την έρευνα με τίτλο: «Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων για την έρευνα και την διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας».

2004-2009 Ερευνητικό πρόγραμμα «Καποδίστριας»: Πορίσματα από τη γλωσσολογική μελέτη σωμάτων κειμένων της Ελληνικής.

 

Άλλα ερευνητικά προγράμματα

2011-2014     Μέλος ερευνητικής ομάδας νευρογλωσσολογίας στο ερευνητικό πρόγραμμα Διεπιστημονική Μελέτη της Αφασίας στην ελληνική γλώσσα στο πλαίσιο του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» του  Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με συγχρηματοδότηση της Υπουργείου Παιδείας και του ΕΚΤ.

2004-2007   Συμμετοχή στην «Ερευνητική Ομάδα αξιοποίησης ΗΣΚ στη Γλωσσική Έρευνα και Διδασκαλία». Χρηματοδότηση από το ερευνητικό πρόγραμμα «Πυθαγόρας» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) για την έρευνα με τίτλο: «Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων για την έρευνα και την διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας».

 2004-2005    Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την παραγωγή δεικτών αξιολόγησης της παραγωγής γραπτού λόγου στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών» του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2002-2005 Σύμβουλος στο Πρόγραμμα Leonardo da Vinci, Education and Culture, Envearthonary: ‘Environment and Earth Sciences Multilingual Multimedia Dictionary’: www.envearthonary.org

2002-2004 Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Βασικό Σώμα Ελληνικών Κειμένων». (Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο του Birmingham και Kings College London).

1994   Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Lingua για την Ανάπτυξη Παράλληλων Σωμάτων Κειμένων (Συντονίστρια: Fr. Russel).

1993-1998 Επιμελητής των Ελληνικών Λεξικών Collins. Εκδοτικός οίκος HarperCollins, Γλασκώβη.

1993-1994 Σύμβουλος για τα Ελληνικά στο Πρόγραμμα EAGLES (Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επισημείωσης, με συντονιστή τον G. Leech).

1992   Ίδρυση της Ομάδας Πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη νεοελληνικών σωμάτων κειμένων, με τους Philip King και Ράνια Χατζηδάκη (Πανεπιστήμιο του Birmingham).

 

Συμμετοχή στη διοργάνωση συνεδρίων

2013      Διοργάνωση ημερίδας για τη δημιουργία και ανάλυση διαχρονικών σωμάτων κειμένων, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 28 Ιουνίου.

2008             Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της διημερίδας «Η Ελληνική γλώσσα στην Κύπρο από την αρχαιότητα ως σήμερα», Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 23-24 Μαΐου.

2008             Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της ημερίδας «Φιλολογία και Νέες Τεχνολογίες», Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 14 Μαΐου.

2006             Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της Ημερίδας Ο κόσμος των κειμένων/A world of texts προς τιμήν του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη, Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με το Centre for Hellenic Studies (Kings College London), 26 Μαΐου.

1999              Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 17-19 Σεπτεμβρίου.

1992              Οργάνωση ημερίδας για τη Νεοελληνική Γλωσσολογία, υπό την αιγίδα του Κέντρου Βυζαντινών, Οθωμανικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Birmingham και της Διαρκούς Επιτροπής για τα Νέα Ελληνικά στα Πανεπιστήμια της Βρετανίας (SCOMGIU).

1992              Συμμετοχή στην οργάνωση του πρώτου Βρετανικού Συνεδρίου Δικαστικής Γλωσσολογίας (British Seminar on Forensic Linguistics). Πανεπιστήμιο του Birmingham.

 

Κριτής ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση

2009      ΙΚΥ, Πρόγραμμα ανταλλαγών και επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας (Πρόγραμμα IKYDA 2009)

2011, 2012 ΙΚΥ, Πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών εξωτερικού   

2010-2011, 2014, 2016 Slovenian Research Agency, ARRS, Research projects 2010, 2011, 2014, 2016

2012      Αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων ΑΠΘ

 

Αρχή σελίδας