Τριήμερο Πιθανοτήτων και Στατιστικής
στη μνήμη του καθηγητή Θεόφιλου Κάκουλλου

22-24 Μαΐου 2023
Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Group Picture


Δύο mini courses. Μια κεντρική ομιλία.


Δευτέρα 22/5 Τρίτη 23/5 Τετάρτη 24/5
Αμφιθέατρο 24 Αμφιθέατρο 24 Παλιό Πανεπιστήμιο (Πλάκα)
15:15-17:00   Α. Αναστασίου 15:15-17:00   Α. Αναστασίου 15:00-16:15   Α. Αναστασίου
17:15-19:00   Π. Τσατσούλης 17:15-19:00   Π. Τσατσούλης 16:30-17:45   Π. Τσατσούλης
18:00-19:00   N. Balakrishnan


Βίντεο από τις πρώτες δύο μέρες εδώ.

Χάρτες: Τμήμα Μαθηματικών , Παλιό Πανεπιστήμιο

Διοργάνωση : Μαλβίνα Βαμβακάρη, Δημήτρης Χελιώτης

Το τριήμερο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) μέσω της «1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Έργο SCALINCS - #1034) και από το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο .