ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Δημήτρης Χασάπης
Καθηγητής Μαθηματικής Εκπαίδευσης


| Επικοινωνία | Μαθήματα | Ερευνητικά Θέματα | Βιογραφικό Σημείωμα | Δημοσιεύσεις |


 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Βιβλία

Χασάπης, Δ. (2000), Σχεδιασμός, οργάνωση, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης: Μεθοδολογικές αρχές και κριτήρια ποιότητας, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, σελ. 115.

 

Chassapis, D. (1996), National report on the implementation of the council recommendation on access to continuing training (30 June 1993) in Greece, National Labour Institute, Athens, p. 22.

Ελληνική έκδοση: Χασάπης, Δ. (1997),  Έκθεση για την πρόσβαση στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα σύμφωνα με την απόφαση της 30/6/93 του Συμβουλίου της Ε.Ε., Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Αθήνα σελ. 32

 

Chassapis, D. (1996), Quality of vocational training in Greece, CEDEFOP Working Paper, Thessaloniki, p. 20.

Chassapis, D. (1996), Evaluation of quality aspects in vocational training  programmes: The state of art in Greece, CEDEFOP Report, Thessaloniki, p. 38.

Chassapis, D. (1994), Quality in continuing vocational training in Greece, FORCE/EUROTECNET National Coordination Unit of Greece, Athens p. 30.

Ελληνική έκδοση: Χασάπης, Δ. (1997), Ποιότητα στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Αθήνα, σελ. 57. 

Chassapis, D. (1994), Access, volume and quality of continuing vocational training in Greece: A managing chart, FORCE/EUROTECNET National Coordination Unit of Greece, p. 26.

Ελληνική έκδοση: Χασάπης, Δ. (1997), Πρόσβαση, ποιότητα και εύρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας,
Αθήνα σελ. 34. 

 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 

Γιαννακοπούλου, Ε. & Χασάπης Δ. (2012), Η συνεργατική διδασκαλία στην εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαίδευση Ενηλίκων, 26, 22-27.

Chassapis, D. & Giannakopoulou, E. (2009) Inherent contradictions in managing quality of adult education: A qualitative analysis of reports on policies and systems in European countries. In Papastamatis, Ad., Valkanos, Ef., Zafiris, G.K. & Panitsidou, Eug. (2009), Educating the adult educator, ESREA Conference Proceedings, University of Macedonia, Thessaloniki, 435-442.

Koulouzidis A. G, Giannakopoulou H., Chassapis D., (2009), Research priorities of adult education university members in Greece, Andragogical Studies, Journal for the Study of  Adult Education and Learning, 1, 29-46.

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές

 

Γιαννακοπούλου, Ε.  & Χασάπης Δ. (2012), Η έννοια της ποιότητας δομών και προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων: Διαπιστώσεις μιας ανάλυσης γραπτών τεκμηρίων. Στο Α. Τριλιανός, Γ. Κουτρομάνος & Ν. Αλεξόπουλος (επιμ.) Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και προοπτικές, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, Τόμος Β’., Π.Τ.Δ.Ε. Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 60-68.

 

Γιαννακοπούλου, Ε. & Χασάπης Δ. (2012), Η συνεργατική διδασκαλία στην εκπαίδευση ενηλίκων, Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων «Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων», Αθήνα, 443-454.

 

Χασάπης Δ. (2009), Τεχνική - Επαγγελματική εκπαίδευση: Δεδομένα ενός νέου παρόντος και ζητούμενα ενός επερχόμενου μέλλοντος, Πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σ.Ε.Π.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.«Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα», Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ν. Ηράκλειο Αττικής, 755-775.

 

Τραψιώτη, Α. & Χασάπης, Δ. (2008), Μια προσπάθεια αξιολόγησης μαθήματος που προσφέρεται από την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου βασισμένη στις ιδιαιτερότητες εκπαίδευσης ενηλίκων, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας  με θέμα «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Νάουσα, 9 -11 Μαΐου 2008, http://ekped.gr/praktika/web/12_84k.swf

 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

 

Γιαννακοπούλου, Ελ. & Χασάπης, Δ. (2011), Μια κριτική ανάλυση πολιτικών και συστημάτων ευρωπαϊκών χωρών για τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο  Α. Παπασταμάτης, Ε. Βαλκάνος, Ε. Πανιτσίδου, Γ. Ζαρίφης, Διαβίου Μάθηση & Εκπαιδευτές Ενηλίκων, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσ/νίκη, 113-124.

Chassapis D. (1996), Greece. Στο M. Ant, J. Kintzele, A.V. Hoecht et R. Wather (eds), Reporting System on Access, Quality and Volume of Continuing Vocational Training in Europe, Luchterhand Verlag, Berlin, (Έκδοση στην Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα).

Chassapis, D. (1996), Quality aspects of vocational training - Current trends and main issues. Στο Evaluation of European training, employment and human resourses  programmes, CEDEFOP panorama, Thessaloniki, 131-133.

 

Άλλες δημοσιεύσεις

 

Χασάπης, Δ. (1997), Πρόβλεψη αναγκαίων επαγγελματικών δεξιοτήτων: Ανάπτυξη και διαχείριση αποτελεσματικών δομών παρατήρησης των απαιτούμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων και δυνατότητες αξιοποίησης τους από τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, ADAPT Info, 5, 8-12.

Chassapis, D. (1996), Quality aspects of vocational training - Current trends and main issues. Στο Evaluation of European training, employment and human recourses  programmes, CEDEFOP panorama, Thessaloniki, 131-133.

Χασάπης, Δ. (1995), Εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση: Πολύπλευρες
αντιστοιχήσεις και μονοσήμαντες αναγωγές, εφημερίδα  Η Εποχή, 9 / 4 / 1995.

Χασάπης, Δ. (1995), Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση: Ένα νέο πεδίο κοινωνικής αντιπαράθεσης, εφημερίδα Η Εποχή, 16 / 4 / 1995.

Χασάπης, Δ. (1988), Επαγγελματική κατάρτιση και νέες τεχνολογίες, Απασχόληση & Προοπτικές, 1, 27-29. 

Χασάπης, Δ. (1988), Νέα διάσταση στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, Απασχόληση & Προοπτικές, 6, 4-7. 

 

Προσκεκλημένες ομιλίες

Η Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμόρφωση  των Ενηλίκων στην Ελλάδα", Συνάντηση των Γενικών Διευθυντών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Χωρών Μελών της ΕΟΚ, Ελληνική Προεδρία της ΕΟΚ, Αθήνα  (Ζάππειο Μέγαρο), 10 Νοεμβρίου 1988.