ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ

Διδάσκων: Χρήστος Α. Αθανασιάδης
Γραφείο: 135, x-6367
Ώρες Γραφείου: Τε 2-3, Πα 11-12
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: caath AT math.uoa.gr

Ώρα: Τε 11-1, Πα 1-3
Αίθουσα: A12

Διαθέσιμα αρχεία (σε μορφή pdf ή postscript):

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: