Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος της Φυσικομαθητικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε Masters και Διδακτορικό από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστώνης.

Υπήρξε Senior Statistician στο Κέντρο Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων της Ομάδας Κλινικών Δοκιμών για το AIDS του Τμήματος Βιοστατιστικής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου HARVARD στη Βοστώνη.

Έχει μετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια και είναι συγγραφέας σειράς άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ειδικούς τόμους. Μετέχει σε πολλές επιστημονικές εταιρείες και η έρευνά του επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα Δειγματοληψίας, Πολυμεταβλητών Μεθόδων, και Εκτίμησης Διασποράς με την μέθοδο Επαναδειγματοληψίας με επανάθεση Bootstrap.