Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων πέραν του Καθιερωμένου Προτύπου

Τομέας Πυρηνικής & Στοιχειωδών Σωματιδίων, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Υπερσυμμετρία και υπερβαρύτητα, αστροσωματιδιακή φυσική, σκοτεινή ύλη και ανίχνευσή της, υπεσυμμετρική σκοτεινή ύλη, φαινομενολογία προτύπων νέας φυσικής σε πειράματα επιταχυντών. Φαινομενολογικές και κοσμολογικές επιπτώσεις προτύπων εμπνευσμένων από τη θεωρία των χορδών.


  Eιδικότερα:

  ● Υπερσυμμετρικά μοντέλα στοιχειωδών σωματιδίων και κοσμολογικές εφαρμογές

  ● Υπερβαρύτητα και κοσμολογικά δεδομένα

  ● f(R) υπερβαρύτητα και κοσμολογικές εφαρμογές

  ● Υπερσυμμετρική σκοτεινή ύλη και ανίχνευσή της

  ● Φαινομενολογία προτύπων σωματιδιακής φυσικής σε πειράματα επιταχυντών

  ● Υποδείγματα με πλεονάζουσες διαστάσειςΜέλη

Αθανάσιος Λαχανάς, Ομότιμος Καθηγητής

Γεώργιος Διαμάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Βασίλης Γεωργαλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Βασίλης Σπανός, Αναπληρωτής Καθηγητής


  Ιωάννης Γιαλαμάς, Επιστημονικός Συνεργάτης

  Κώστας Κασκαβέλης, Διδακτορικός φοιτητής

  Γιώργος Παυλόπουλος, Διδακτορικός φοιτητής